Aangeschoten edelhert

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

Schutter Staatbosbeheer laat een door hem aangeschoten edelhert zwaargewond liggen

 

Zaterdag 17 maart 2018 in de middag troffen actievoerders in de Oostvaardersplassen, aan de kant van Almere, een uitgehongerd edelhert aan. Het dier was te zwak om op te staan. Omstanders hebben het dier van hooi voorzien. 

Tijdens het voeren kwamen enkele boswachters van Staatsbosbeheer ter plekke. Meteen werd er gezegd dat zij dat hert af gingen schieten. Omstanders hebben toen gevraagd of er gewacht kon worden met schieten totdat zij weg waren, want dat wilden velen niet zien. Dat werd hen toegezegd. Maar ondanks deze belofte werd er vanuit een auto onder de ogen van de omstanders de kaak van het edelhert aan flarden geschoten, direct daarna reed de schutter weg zonder naar het hert om te kijken.

edelhert Oostvaardersplassen

 

Omstanders zagen dat het edelhert daarna volledig haar kop ophief en sprongen over het hek om wegrijdende schutter terug te roepen, want het dier leefde nog. De medewerkers van Staatsbosbeheer kwamen inderdaad terug, niet met de reden om het edelhert uit haar lijden te verlossen, maar om omstanders aan te houden die volgens hen in overtreding waren omdat zij over het hek waren geklommen (volgens de eigen wetten van SBB is hulp verlenen aan creperende dieren in de Oostvaardersplassen ten strengste verboden). Ondanks dat omstanders herhaaldelijk bleven roepen dat het dier nog leefde, bekommerden de  boswachters van Staatsbosbeheer zich totaal niet om het creperende edelhert, maar vonden het belangrijker om te gaan bakkeleien met de geëmotioneerde omstanders.

Op een gegeven moment liep één van de omstanders naar het edelhert en riep dat het dier nog steeds leefde. Uiteindelijk kwam toch nog één van de boswachters bij het aangeschoten hert kijken, het kan niet anders dan dat hij toen ook moest constateren dat het dier nog leefde (want dat was van een afstand te zien), maar er werd nog steeds niets ondernomen om het dier uit haar lijden te verlossen.

Pas na 2 minuten en 15 seconden na het eerste schot werd uiteindelijk weer op het dier geschoten (weer vanuit de auto en weer niet doeltreffend). Later verklaarde SBB aan de NOS dat het 2e schot geen genadeschot was, maar dat ze dat deden om de omstanders gerust te stellen. Zij beweerden dat het dier al na het eerste schot was overleden maar nog stuiptrekkingen vertoonde. Inderdaad kunnen dieren na de dood nog stuiptrekkingen vertonen omdat de spieren nog actief zijn, maar in dit geval was absoluut geen sprake van stuiptrekkingen omdat het hert na het eerste schot haar kop nog volledig ophief (geen ongecontroleerde spierbewegingen) en zelfs nog vlak voor het 2e schot meerdere pogingen deed om op te staan. Zelfs 5 en een halve minuut na het eerste schot (dus ook na het 2e schot) waren van een afstand nog duidelijke tekenen van leven te zien. Ongeveer 7 minuten na het eerste schot werd het dier in de laadbak van de auto gelegd en weggevoerd. Enkele getuigen vermoeden dat het dier ook toen nog leefde.

 

 

Blijkbaar geven boswachters in de Oostvaardersplassen weinig om het dierenwelzijn, want al die tijd werd er niet naar het verkeerd aangeschoten edelhert omgekeken, smeekbeden van de omstanders, die riepen om het nog levende dier uit haar lijden te verlossen, werden volkomen genegeerd.

 

Overtredingen Wet Natuurbescherming

In de wet Natuurbescherming staan letterlijk de volgende teksten:

 

Het is verboden om de jacht uit te oefenen vanaf of vanuit een motorrijtuig dan wel een ander voertuig

en

Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt

 

(Klik op de onderstaande afbeeldingen voor een vergroting)

Jachwet voertuig
jachtwet lijden

In de videobeelden die omstanders hebben gemaakt is overduidelijk te zien dat de medewerker van Staatsbosbeheer vanuit zijn auto schoot en wel zo slecht dat het dier niet onmiddellijk werd gedood. Daarna is de schutter zonder naar het dier om te kijken weggereden. Ook de 2e keer werd er vanuit de auto geschoten. Een jager is verplicht om te controleren dat het geschoten dier ook werkelijk is gedood en niet onnodig lijdt. Dit is verzuimd, zelfs toen omstanders aangaven dat het dier nog leefde, nam geen enkele van de aanwezige boswachters direct het initiatief om dit dier uit haar lijden te verlossen. Zij lieten dit dier onnodig lang lijden.

Hier is dan ook sprake van hele ernstige nalatigheid, deze schutter zou dan ook strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Eigenlijk geldt dat voor alle boswachters die hierbij aanwezig waren, want geen van hen heeft het onnodig lang lijden van dit aangeschoten edelhert proberen te voorkomen.

 

Meerdere getuigen hebben hiervan aangifte bij de politie gedaan, maar de aangiftes werden niet opgenomen omdat er volgens de politie niets strafbaars gepleegd zou zijn. Terwijl videobeelden bewijzen dat er meerdere strafbare feiten zijn gepleegd.

Blijkbaar heeft Staatsbosbeheer wel aangifte gedaan van het begeven op verboden terrein. Deze aangiftes heeft de politie wel serieus genomen, er zijn zelfs enkele omstanders door de politie afgevoerd en hebben die dag in een politiecel moeten doorbrengen. Uiteraard liepen de emoties na deze barbaarse acties van Staatsbosbeheer hoog op, er werd uit emotie gescholden, maar vooral gesmeekt om het dier uit haar lijden te verlossen, dat omstanders zo emotioneel reageerden mag men gezien de gruwelijke omstandigheden niemand kwalijk nemen. Er wordt hier door de politie met twee maten gemeten, en dat gebeurt regelmatig als het over de Oostvaardersplassen gaat.

 

Het gebied de  Oostvaardersplassen lijkt op een staat binnen een staat. Deze staat heeft behoorlijk veel overeenkomsten met een politiestaat. Het is Staatsbosbeheer die in de Oostvaardersplassen haar eigen wetten en regels maakt en deze ook op haar eigen wijze uitvoert. Terwijl ook hier de Nederlandse wetten zouden moeten gelden.

Het grootste gedeelte van de Oostvaardersplassen is voor bezoekers verboden terrein, zodat Staatsbosbeheer zonder enig toezicht in de Oostvaardersplassen kan doen en laten wat het wil.

Het is verschillende keren gebeurd dat Oostvaardersplassencritici, die zich in de Oostvaardersplassen of in de buurt van de Oostvaardersplassen bevonden, lastig werden gevallen door overdreven veel politiemensen die na een melding van Staatsbosbeheer kwamen aangesneld. Er zijn zelfs na meldingen van Staatsbosbeheer mensen opgesloten in politiecellen zonder dat er bewijs was dat zij een strafbaar feit hadden gepleegd. Alleen een melding van Staatsbosbeheer is voor de politie blijkbaar al voldoende reden om iemand op te sluiten in een politiecel. Staatsbosbeheer probeerde zelfs opnames van de Duitse televisiezender ARD met actievoerders te verhinderen door daar de politie op af te sturen, deze kwamen dan ook met meerdere voertuigen op dagen en dat terwijl de televisieploeg en de actievoerders buiten de Oostvaardersplassen stonden. Zelfs op de openbare weg denkt Staatsbosbeheer al meer rechten te hebben dan het publiek.

Staatsbosbeheer probeert op deze manier elke criticus monddood te maken.

 

Bij deze barbaarse actie van Staatsbosbeheer waren meerdere getuigen aanwezig, omdat dit zich toevallig afspeelde aan de rand van de Oostvaardersplassen zodat het van buiten de Oostvaardersplassen te zien was. Voor deze getuigen was het gebeuren uiteraard erg traumatisch, vanwege het opgelopen trauma is iemand daarna zelfs maandenlang in therapie geweest.

 

In dezelfde winter zijn in de Oostvaardersplassen duizenden grote grazers omgekomen, de meeste grote grazers zijn onder de mom van reactief beheer afgeschoten door boswachters van Staatsbosbeheer. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat honderden andere dieren hetzelfde lot hebben ondergaan als dit edelhert, dat later door de omstanders de naam Snuitje heeft gekregen.

Er zijn, en er gebeuren, in dit natuurgebied waarschijnlijk heel veel dingen die het daglicht niet kunnen verdragen waarvan vrijwel niemand iets te zien krijgt. Omdat de alleenheerser Staatsbosbeheer er zorgvuldig voor zorgt dat ongewenste pottenkijkers op afstand worden gehouden, door het overgrote deel van het gebied als verboden terrein te verklaren voor publiek.

Het is dan ook noodzakelijk dat er mensen worden aangesteld die de bevoegdheid krijgen om in dit gebied te gaan monitoren om zo onnodig veel dierenleed in de Oostvaarderplassen te voorkomen.

Staatsbosbeheer heeft keer op keer laten blijken dat zij niet in staat zijn om het gebied op de juiste wijze te beheren. Opdrachten van de overheid voeren zij regelmatig (opzettelijk) niet goed uit, of niet binnen het tijdsbestek dat daarvoor stond.

Men moet er niet aan denken wat er gaat gebeuren als de rechter op 19 november groen licht geeft voor het afschieten van 1830 edelherten. Men moet niet verwachten dat het afschieten van zulke grote hoeveelheden edelherten in een kort tijdsbestek zorgvuldig gaat gebeuren. In de haast zullen waarschijnlijk weer dieren na onzorgvuldig te zijn geschoten creperend van de pijn hulpeloos achter worden gelaten, want zoals in het volgende filmpje te zien is, wordt er niet omgekeken naar aangeschoten dieren.

Waarom zou men er voor willen kiezen om een probleem dat men over meerdere decennia heeft gecreëerd in slechts 1 seizoen op te willen lossen? Er zijn diervriendelijke oplossingen waar men wereldwijd al goede ervaringen mee heeft. Denk bijvoorbeeld aan anticonceptie met het PZP-vaccin.

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

 

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

 

 

ATTENTIE: IN DE ONDERSTAANDE VIDEO STAAN SCHOKKENDE BEELDEN !!!

 

Helemaal onder aan deze pagina staat een onbewerkte foto waarin te zien is hoe de kaak aan flarden is geschoten. Deze afbeelding kan als schokkend ervaren worden!

Aangeschoten edelhert Oostvaardersplassen
Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen