nieuwe aanwas
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Veulens konikpaarden Oostvaardersplassen

Veel nieuwe aanwas van veulens en kalveren in de Oostvaardersplassen, het verwijderen en afschieten van grazers heeft zo weinig zin.


Geplaatst op 21 augustus 1019


Na het uitkomen van het rapport van de Commissie van Geel heeft de provincie Flevoland in 2018 besloten dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen drastisch terug gebracht moet worden.
In de winter van 2018-2019 heeft Staatsbosbeheer daarom 1745 edelherten afschoten van de 1830 dat de bedoeling was.
In maart zijn er 29 konikpaarden verhuisd naar Spanje en vandaag de de laatste groep van 50 konikpaarden, van de ca. 150 konikpaarden die in de vangkralen stonden, op transport naar Wit-Rusland gegaan.
In de populatie heckrunderen wordt niet ingegrepen, omdat het aantal heckrunderen in de Oostvaarderplassen niet erg groot is.

Staatsbosbeheer en de provincie hebben hiermee het probleem van voedseltekorten voor de komende winters wel opgelost zou je denken, maar helaas is dit niet zo.


Wanneer je dit jaar in de Oostvaardersplassen bent geweest, dan heb je kunnen constateren dat er dit jaar weer veel veulentjes in de Oostvaardersplassen zijn geboren, ook de edelherten en heckrunderen hebben zich voortgeplant. Voor het aantal grote grazers die zijn afgeschoten of verhuisd, zijn er al weer een aantal jonge dieren in de plaats gekomen. Wanneer men niets doet ontstaat er na enkele jaren weer een overpopulatie aan grote grazers, die meer voedsel nodig hebben dan de Oostvaardersplassen de dieren kunnen bieden.


In 2015 is er in Luxemburg een tijdelijk verbod ingegaan om op vossen te jagen, het verbod werd de jaren daarop telkens met een jaar verlengd. Tegenstanders, waaronder jagers, voorspelden dat er een vossenplaag zou ontstaan, zij verwachten zelfs een verdrievoudiging van de vossenpopulatie.
De tegenstanders op het verbod van de vossenjacht hadden ongelijk, want na 4 jaar bleek er geen toename te zijn van het aantal vossen in Luxemburg, zodat men heeft besloten het jachtverbod in stand te houden.
Uit een Brits onderzoek dat in 2006 is gepubliceerd blijkt dat bejaging weinig invloed heeft op de populatiegrote van de vos. De conclusie die men hier uit kan trekken is dat wanneer er in een populatie veel dieren worden geschoten, deze populatie zich snel hersteld door meer jongen voort te brengen.


Steun ons >


Eeuwenlang is het de gewoonte geweest om populaties van wilde dieren te beheren door middel van jacht, maar dit blijkt dus niet effectief te zijn. Het is dus tijd voor verandering, er zal op een andere manier aan populatiebeheer gedaan moeten worden en het kan ook op een andere en betere methode.


In diverse landen vormen zwerfhonden een probleem, men probeerde dit probleem op te lossen door dieren weg te vangen of te doden. Maar hiermee werd het probleem nooit opgelost, de zwerfhondenpopulaties groeiden net zo snel weer aan.
In verschillende steden startte men projecten met het onvruchtbaar maken van zoveel mogelijk zwerfhonden, en dat blijk te werken. In gebieden waar zwerfhonden onvruchtbaar worden gemaakt, zijn de populaties kleiner geworden. Uit de praktijk blijkt dus dat afschot weinig invloed heeft op de grote van de populatie en het onvruchtbaar maken van dieren op termijn wel succesvol blijkt te zijn.


In verschillende landen heeft men goede ervaringen met het beheren van (wilde) paarden met het anticonceptiemiddel PZP. Ook de populatie olifanten in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark worden behandeld met het anticonceptiemiddel PZP.
Het voordeel van het middel PZP is dat er geen schadelijke resten via de bodem in het oppervlaktewater terecht komen, het heeft dus geen invloed op andere dieren en het milieu.
Het is dan ook heel vreemd dat men nog niet is begonnen om de konikpaarden in de Oostvaardersplassen te behandelen met dit middel, terwijl men in diverse landen met dit vaccin al goede ervaringen heeft. Als men vorig jaar direct was gestart met het toedienen van dit middel (d.m.v. darts), dan waren er dit jaar veel minder veulens geboren en zou de populatie na verloop van tijd op een natuurlijke manier (sterfte door ouderdom) gekrompen zijn. Men kan niet door blijven gaan met het verhuizen van konikpaarden naar andere natuurgebieden, want op een gegeven moment raken de andere natuurgebieden ook vol. Hetzelfde probleem had men in het verleden in het Krugerpark met olifanten, toen konden de natuurparken in de regio ook geen olifanten meer herbergen, vandaar dat men daar overgegaan is met het toedienen van het anticonceptievaccin.


Vorig jaar heeft men professor Tom Stout, die werkzaam is bij de universiteit van Utrecht en Pretoria (Zuid-Afrika), verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Tom Stout staat daar positief tegenover en had al met het onderzoek willen beginnen. Maar de opdrachtgever, de provincie Flevoland, en de werkgever van professor Stout, de universiteit Utrecht, kunnen het nog niet eens worden over de offerte.
Dat is erg jammer, want nu kan er sowieso nog niet gestart worden met anticonceptie bij de edelherten. Voor je het weet zijn we halverwege september en begint de bronst bij de edelherten en zullen er in het volgend voorjaar weer veel hertenkalveren worden geboren, terwijl dit misschien voorkomen had kunnen worden door een groot deel van de hinden anticonceptie toe dienen.
Vaak lijkt het er op dat de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer de problematiek in de Oostvaardersplassen niet zo serieus nemen, maar alleen maar voor de bühne halfslachtige maatregelen nemen, om zo de gemoederen bij bezorgde dierenliefhebbers te sussen.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Want de kosten die ik maak voor deze website zijn zo hoog opgelopen dat ik dat niet meer alleen op kan brengen. Zonder voldoende financiële steun zit er voor mij niets anders op dan met deze website te stoppen. Meer info

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


Deze artikelen vind je vast ook wel interessant:
Vind je dit artikel de moeite waard? Deel het dan op sociale media.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X