verplaatsen konikpaarden Spanje
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Magere konikpaarden Oostvaardersplassen in Spanje

Oostvaardersplassen: Zieke en drachtige konikpaarden in Spanje

Geplaatst op 22 augustus 1019


Op 15 maart zijn er 29 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen op transport gegaan naar het natuurgebied Atapuerca, nabij de plaats Burgos in het noorden van Spanje. De konikpaarden zijn de volgde dag aangekomen.
Op transport gingen 11 hengsten en 18 merries. Dat Staatsbosbeer meer merries dan hengsten uit de Oostvaardersplassen heeft gehaald is eigenlijk al bijzonder, want toen wij vorig jaar in de Oostvaardersplassen waren viel ons op dat het overgrote deel van de konikpaarden hengsten waren, een onnatuurlijke verhouding.


Konikpaarden al drachtig toen zij op transport gingen
Volgens de beheerder van het natuurgebied in Spanje hebben de merries in Spanje al 16 veulens geworpen. Dat betekent dat bijna alle Konik merries tijdens het transport al drachtig waren, zij waren in ieder geval al over de helft van hun draagtijd heen.

Op 8 april, 24 dagen na het transport, verscheen op facebook een foto van een merrie met een veulen, de foto is gemaakt in het natuurgebied in Spanje. De merrie op de foto zou volgens het bericht uit de Oostvaardersplassen komen, maar bewijs is er (tot nu toe) niet, want er liepen ook al andere kuddes konikpaarden in dat gebied, dus het zou heel goed zijn dat deze merrie en het veulentje bij een andere kudde horen. Volgens de beheerder van het natuurgebied, die deze foto heeft gemaakt, is de merrie uit de Oostvaardersplassen afkomstig en zou het veulentje al in maart zijn geboren, dus binnen 2 weken na aankomst.

De duur van de dracht bij merries loopt uiteen van 320 tot 360 dagen en soms zelfs langer. Voor het gemak wordt gezegd dat de draagtijd van paarden 11 maanden is.
In de Europese wet staat letterlijk:


“Gewonde, zwakke en zieke dieren worden niet in staat geacht te worden vervoerd, met name in de volgende gevallen: c) wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd reeds voor 90 % of meer gevorderd is, of dieren die in de week ervoor geworpen hebben.”

Transportregels drachtige paardenWanneer men een gemiddelde draagtijd van 340 dagen rekent, dan betekent dat een dragende merrie 34 dagen (dus ruim een maand) voordat het bevalt van een veulen niet vervoerd mag worden.
Wanneer de merrie en haar veulentje op de foto werkelijk uit de Oostvaardersplassen komen, dan betekent dit dat de Europese wet is overtreden. Maar er tot nu toe nog nog geen bewijs dat deze werkelijk uit de Oostvaardersplassen komen.


Stel dat zij wel uit de Oostvaardersplassen komen, dan zijn de berichten van Staatsbosbeheer wel erg huichelachtig, want twee dagen voordat de konikpaarden op transport gingen schreef een boswachter van Staatsbosbeheer in zijn boswachtersblos nog:
“Over een maand zijn de merries echter hoogdrachtig en zijn er jonge veulens geboren. Vervoer is dan niet in het welzijnsbelang van dieren”.

Voordat de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen in de vrachtwagens werden geladen, zijn zij gekeurd door de dierenarts van de NVWA, maar volgens de berichten zijn deze keuringen erg oppervlakkig.


Zieke konikpaarden
Na een bezoek van Annemieke van Straaten (Stichting Annemieke) aan het natuurgebied in Spanje is gebleken dat een deel van uit de Oostvaardersplassen afkomstige konikpaarden ziek zijn, van de in totaal 45 paarden (volwassenen en veulens) zijn er nu 28 dieren erg mager.
Uit onderzoek blijkt dat de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen zijn besmet Strongylus-parasieten, de andere kuddes konikpaarden die op andere plekken staan zijn gewoon gezond. De beheerder vermoed dat de dieren besmet zijn geraakt uit het drinken van een poel.
Uit bloedonderzoek is ook gebleken dat de paarden een extreem hoge LDH (Lactaatdehydrogenase) in het bloed hebben, dat kan duiden op leverschade.
Staatsbosbeheer, een organisatie die zich nog nooit heeft bekommerd over het dierenwelzijn, is hiervan op de hoogte.

De beheerder van het natuurgebied vindt dat Staatsbosbeheer hem heeft opgescheept met dieren, want hij wist van te voren niet dat er zoveel merries drachtig waren. Hij zit nu opgezadeld met 45 paarden in plaats van 29, dat zou volgens hem teveel zijn voor het natuurgebied.


Op dit moment is het erg droog in het natuurgebied Atapuerca, waardoor er voedselproblemen in het gebied zijn ontstaan. In tegenstelling tot Staatsbosbeheer, voert de beheerder van dit natuurgebied in Spanje zijn dieren wel bij wanneer er voedselschaarste is. Helaas heeft het natuurgebied voor de toekomst te weinig financiële middelen om voor de konikpaarden te zorgen. Ook mag de beheerder de volwassen konikpaarden, waarmee hij opgescheept is door Staatsbosbeheer, volgens het door SBB gemaakte wurgcontract niet verkopen of verplaatsen naar andere gebieden.
De beheerder heeft Staatsbosbeheer om ondersteuning gevraagd voor extra voer, de reactie van ie van SBB is dat de verantwoordelijkheid voor de dieren nu in Spanje ligt.
“Bij hen ligt de zorgplicht. Dat is in maart besloten en daar zijn afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in een contract,” aldus de woordvoerder van SBB, Joke Bijl.


Van 18 tot 20 februari hebben een dierenarts en een ecoloog (beiden betrokken bij St. FREE Nature) een bliksembezoek gebracht aan het Spaanse natuurgebied Atapuerca Paleolitico Vito om te kijken of dit gebied geschikt is voor de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen.
In dit rapport wordt o.a. geschreven dat zij in mei van 2017 er ook al waren geweest en toen de aanwezige konikpaarden een lage conditiescore hadden. In het rapport stond dat veel dieren mager waren en een conditiescore van 1 en 2 hadden. Zij troffen toen ook wel dieren aan met score 3.
Bij het bezoek van dit jaar was de gemiddelde conditiescore van Koniks 2.3. Bedenk dat het bezoek dit jaar vroeger in de winter was dan het bezoek in 2017 en dat deze konikpaarden waarschijnlijk nog in conditie achteruit zouden gaan totdat de plantengroei weer op gang komt.
De aanwezige konikpaarden hadden ook allemaal een doffe vacht, dat is ook geen goed teken.
In dit verslag wordt ook geschreven dat de dieren bijgevoerd worden, maar dat dit in Spanje een kostbare aangelegenheid is. Daarbij worden ook de prijzen die men in Spanje moet betalen voor het voer vermeld. Staatsbosbeheer was in februari dit jaar dus al op de hoogte van de slechte situatie in dit natuurgebied.


Wanneer je het verslag helemaal doorleest dan is dit geen ideaal natuurgebied voor de konikpaarden. Ondanks dat wordt er niet de conclusie getrokken om de konikpaarden daar niet naar toe te verhuizen.
Het advies van de dierenarts en ecoloog die dit gebied bezocht hebben is om de dieren er nu nog niet naar toe te brengen maar later in het seizoen, omdat het aangeboden voedsel van kwaliteit of vorm is welke de dieren uit Nederland niet kennen. Er wordt gesproken van een risico tot sterfte of problemen met de zogende merries. Dit laatste geeft al het vermoeden dat men op de hoogte was dat de konikpaarden drachtig waren.


Volgens het verslag zou het voor de lokale beheerders in April de meest gunstige periode zijn om dieren te ontvangen, maar omdat (hoog)drachtige merries en te jonge veulens niet mogen worden getransporteerd levert April problemen op. Het advies was om de dieren pas eind mei naar Spaanse natuurgebied Atapuerca Paleolitico Vito te brengen. Zoals wij weten is dit advies door Staatsbosbeheer genegeerd en zijn de paarden al half maart naar het nieuwe natuurgebied getransporteerd.

Al met als siert het niet hoe Staatsbosbeheer dit hele traject van het verplaatsen van de konikpaarden heeft aangepakt, het lijkt er op dat men ten koste van alles zo snel mogelijk van de konikpaarden af wou.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Want de kosten die ik maak voor deze website zijn zo hoog opgelopen dat ik dat niet meer alleen op kan brengen. Zonder voldoende financiële steun zit er voor mij niets anders op dan met deze website te stoppen. Meer info

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


Deze artikelen vind je vast ook wel interessant:
Vind je dit artikel de moeite waard? Deel het dan op sociale media.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X