Bijvoeren

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

Winterse omstandigheden verwacht. Gaat Staatsbosbeheer wel of niet bijvoeren?

 

In de Provinciale Statenvergadering van gisteren (16 januari 2019) wordt hierover gesproken. Men kan dit beluisteren in de video op deze pagina.

De provincie Flevoland heeft  al eerder een bijvoerbeleid opgesteld, deze is HIER volledig te lezen.

Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen

Wanneer de weersomstandigheden er naar zijn of als er een voedseltekort is, dan is het de Provincie die beslist of er wel of niet bijgevoerd gaat worden, Staatsbosbeheer is verplicht dit uit te voeren!

Maar hoe groot is de kans dat er als het nodig is ook echt bijgevoerd gaat worden?

Zoals in dit geluidsfragment van de staten vergadering te horen is laat gedeputeerde Harold Hofstra hierover zich vooral adviseren door Staatsbosbeheer. Ondanks het verleden van Staatsbosbeheer, waarbij zij regelmatig opgedragen opdrachten slecht of niet, of veel te laat uitvoerden, lijkt de gedeputeerde nog het volste vertrouwen te hebben in Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer is nog steeds voorstander van het hands-off beleid, zij willen in de Oostvaardersplassen niet ingrijpen, zij willen in dit verre van complete ecosysteem de natuur zijn gang laten gaan, wat dus niets anders wil zeggen dat zij de dieren bij voedseltekort willen laten creperen en sterven van de honger.

Van Staatsbosbeheer is dan ook niet te verwachten dat zij tijdig het advies gaan geven dat er bijgevoerd moet worden.

 

Er zou al bijgevoerd moeten vanaf conditiescore 3 (1 = slechte conditie, 5 = goede conditie). Nu al, de barre winterse omstandigheden zijn nog niet eens begonnen, zijn er verschillende grote grazers waargenomen die in een slechte conditie zijn. Wanneer als bewijs beeldmaterialen getoond worden van de in slechte staat verkerende dieren, beweert SBB dat de beelden vertekend zijn. Volgens SBB zouden de dieren op de beelden er slechter uitzien dan ze in werkelijk zijn, ze gebruiken dan als smoes dat de opnames uit een verkeerde hoek zijn genomen of dat er lensvervormingen zijn opgetreden.

Staatsbosbeheer veegt dus elk goed argument om bij te voeren van tafel, want zij zijn sowieso onder alle omstandigheden tegen het bijvoeren. Het verbaast me dan ook zeer dat gedeputeerde nog steeds het volste vertrouwen heeft in SBB en de uitvoering van het beleid laat afhangen op de adviezen van deze onbetrouwbare organisatie i.p.v. onafhankelijke deskundigen.

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen