Bijvoeren
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen


Winterse omstandigheden verwacht. Gaat Staatsbosbeheer wel of niet bijvoeren?

 

In de Provinciale Statenvergadering van gisteren (16 januari 2019) wordt hierover gesproken. Men kan dit beluisteren in de video op deze pagina.

De provincie Flevoland heeft  al eerder een bijvoerbeleid opgesteld, deze is HIER volledig te lezen.

Wanneer de weersomstandigheden er naar zijn of als er een voedseltekort is, dan is het de Provincie die beslist of er wel of niet bijgevoerd gaat worden, Staatsbosbeheer is verplicht dit uit te voeren!

Maar hoe groot is de kans dat er als het nodig is ook echt bijgevoerd gaat worden?

Zoals in dit geluidsfragment van de staten vergadering te horen is laat gedeputeerde Harold Hofstra hierover zich vooral adviseren door Staatsbosbeheer. Ondanks het verleden van Staatsbosbeheer, waarbij zij regelmatig opgedragen opdrachten slecht of niet, of veel te laat uitvoerden, lijkt de gedeputeerde nog het volste vertrouwen te hebben in Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer is nog steeds voorstander van het hands-off beleid, zij willen in de Oostvaardersplassen niet ingrijpen, zij willen in dit verre van complete ecosysteem de natuur zijn gang laten gaan, wat dus niets anders wil zeggen dat zij de dieren bij voedseltekort willen laten creperen en sterven van de honger.

Van Staatsbosbeheer is dan ook niet te verwachten dat zij tijdig het advies gaan geven dat er bijgevoerd moet worden.

 

Er zou al bijgevoerd moeten vanaf conditiescore 3 (1 = slechte conditie, 5 = goede conditie). Nu al, de barre winterse omstandigheden zijn nog niet eens begonnen, zijn er verschillende grote grazers waargenomen die in een slechte conditie zijn. Wanneer als bewijs beeldmaterialen getoond worden van de in slechte staat verkerende dieren, beweert SBB dat de beelden vertekend zijn. Volgens SBB zouden de dieren op de beelden er slechter uitzien dan ze in werkelijk zijn, ze gebruiken dan als smoes dat de opnames uit een verkeerde hoek zijn genomen of dat er lensvervormingen zijn opgetreden.

Staatsbosbeheer veegt dus elk goed argument om bij te voeren van tafel, want zij zijn sowieso onder alle omstandigheden tegen het bijvoeren. Het verbaast me dan ook zeer dat gedeputeerde nog steeds het volste vertrouwen heeft in SBB en de uitvoering van het beleid laat afhangen op de adviezen van deze onbetrouwbare organisatie i.p.v. onafhankelijke deskundigen.

Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kant dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info...

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X