bijvoederbeleid
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen


Het bijvoederbeleid van de provincie Flevoland lijkt op een wassen neus

 

Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.

 

In een persbericht van 18 december 2018 van de provinciale staten staat dat zij Staatsbosbeheer hebben verzocht de konikpaarden en heckrunderen te gaan bijvoeren bij aantoonbaar voedselgebrek.

Wanneer er sprake is van aantoonbaar voedselgebrek, is de beleidslijn van de provincie Flevoland nogal vaag.

Wie bepaalt er namelijk wanneer er aantoonbaar voedselgebrek is?

De inzet van gedeputeerde staten zou zijn dat er zo veel mogelijk heckrunderen in voldoende conditie deze winter doorkomen. Dit om te zorgen dat er een levensvatbare populatie wordt behouden, omdat er niet meer zoveel heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn (gevaar op inteelt).

En nu komt het: Staatbosbeheer zelf moet de conditie van de heckrunderen monitoren. Ook wanneer er voedseltekort dreigt moet Staatsbosbeheer dit melden aan de provincie.

Hetzelfde geldt voor konikpaarden, daar bepaald Staatsbosbeheer, in samenspraak met instanties, over de hoeveelheid voedsel dat nodig is om de konikpaarden in goede conditie te houden. Staatsbosbeheer moet zich hierover laten adviseren door deskundigen. Welke deskundigen? Lees goed: “Waaronder de veterinaire commissie van Staatsbosbeheer zelf!”

 

Staatbosbeheer heeft dus een hele grote vinger in de pap voor als er beslist moet worden of er wel of niet bijgevoerd gaat worden. Dezelfde Staatsbosbeheer die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat zij fel tegen het bijvoeren zijn. Staatsbosbeheer vindt namelijk dat er niet ingegrepen mag worden, omdat men de natuur in de Oostvaardersplassen zijn gang moet laten gaan. Creperen en sterven van de honger horen volgens SBB bij de natuurlijke processen, ook in een afgesloten gebied, zoals de Oostvaardersplassen, waar een incompleet ecosysteem is.

De kans is daarom ontzettend klein dat Staatsbosbeheer besluit dat het nodig is om bij te voeren, zij zullen dit in ieder geval zo lang mogelijk proberen uit te stellen (zoals zij bij alles trachten te doen dat dat niet in hun hands-off beleid van de OVP past).

Als het aan Staatsbosbeheer ligt worden er geen dieren bijgevoerd en zullen er komende winter weer dieren creperen van de honger. Een beleid over bijvoeren waarin vooral Staatsbosbeheer de vinger in de pap heeft in plaats van onafhankelijke deskundigen is daarom ook een wassen neus.

 

Het bijvoeren van de edelherten in de Oostvaardersplassen is een verhaal apart.

Op grond van de Wet natuurbescherming mogen in het wild levende edelherten niet (bij)gevoerd worden. Dit beleid geldt ook voor de Oostvaardersplassen, de provincie Flevoland dient zich uiteraard dan ook aan deze wet te houden. Maar gelukkig zijn er omstandigheden dat de provincie ontheffingen kan verlenen zodat er wel bijgevoerd kan worden.

Namelijk:

 

A. bij bijzondere weersomstandigheden en

B. bij een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waarbij het dierenwelzijn in het geding is.

 

Je zou dus denken dat er niets aan de hand is, dat er niets in de weg staat om bij voedselschaarste bij te gaan voeren. Want volgens punt B kan de provincie ontheffing verlenen als er een voedseltekort is en het dierenwelzijn in het geding is, dus er zal geen enkele redenen zijn om de edelherten in de Oostvaardersplassen honger te laten lijden.

Maar er staat iets heel opmerkelijks in dit bijvoerbeleid van de provinciale staten.

PS geeft namelijk pas een ontheffing om edelherten bij te voeren als het aantal onder de grens van 490 is gedaald. In dezelfde alinea staat ook nog dat er voor edelherten een ontheffing is verleend voor vroeg-reactief afschot, dit om het welzijn van dieren in het gebied te waarborgen.

 

De bedoeling is om de edelhertenpopulatie in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 490 dieren, daarvoor moeten er ruim 1800 edelherten worden afgeschoten. Op 10 december 2018 is men hiermee begonnen.

Onder normale omstandigheden zal men in het begin van de jachtseizoen makkelijker meer edelherten kunnen schieten dan later in het seizoen. Ten eerste omdat het er meer zijn, ten tweede omdat zij nog niet zo schuw zijn omdat zij nog niet zo bekend zijn met de gevolgen van het schieten. Wanneer men begint met afschieten, zullen de herten snel leren dat er soortgenoten om hen heen worden doodgeschoten, de edelherten zullen daarom sneller gaan vluchten zich eerder gaan verschuilen, wat dus als gevolg heeft dat zij moelijker bereikbaar zijn voor de schutters van Staatsbosbeheer.

De woordvoerder van Staatsbosbeheer beweerde precies het tegenovergestelde op het moment toen men was begonnen met het afschot. De herten waren volgens haar toen nog in goede conditie waardoor zij makkelijker konden vluchten en zouden later in het (afschot)seizoen zwakker worden en dan makkelijker te schieten zijn.

Het niet bijvoeren van de edelherten  -ook als de omstandigheden slecht zijn-  totdat het gewenste aantal van 490 is bereikt behoort dan waarschijnlijk ook tot de strategie, om zo later in het seizoen makkelijk de sterk verzwakte dieren af te kunnen schieten.

 

Voor de herten is het hele beleid alles behalve dan diervriendelijk. Men laat de dieren evenals de vorige jaren bewust creperen van de honger totdat ze zo zwak zijn dat ze makkelijk afgeschoten kunnen worden. In plaats van vroeg-reactief beheer wordt het dan laat-reactief beheer. Pas afschieten na een lange lijdensweg. Een beheer dat niet gericht is op het dierenwelzijn, maar puur gericht is om zo makkelijke mogelijk de doelstelling van het aantal van 490 edelherten te halen.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info... 


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X