verhongeren
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen


Bijvoeren ondervoede dieren kan schadelijk zijn, daarom is op tijd bijvoeren noodzakelijk

 

Tot voor 12 jaar geleden werkte ik fulltime in een dierenasiel, het kwam toen wel eens voor dat we ernstig ondervoede dieren binnen kregen, meestal waren dit dieren die in beslag waren genomen omdat de eigenaren niet goed voor ze zorgden.

Men is snel geneigd deze dieren volop te eten te geven, zodat zij zo snel mogelijk weer op gewicht komen, maar dit is niet verstandig.

Ondervoede dieren (en ook mensen) die ineens teveel eten krijgen kunnen slachtoffer worden van refeeding syndrome, dit is een metabole (= m.b.t. stofwisseling) aandoening die kan leiden tot epileptische aanvallen, hartstoornissen, coma en zelfs de dood.

Het advies van de dierenarts was toen om de ondervoede dieren de eerste dagen een kwart van de hoeveelheid te geven dat ze onder normale omstandigheden zouden moeten krijgen, en dan verdeelt over zoveel mogelijk kleinere porties per dag.

Toen de Britten 15 april 1945 het concentratiekamp Bergen-Belsen bevrijden troffen zijn daar ongeveer 60.000 zwaar ondervoede gevangenen aan. Goedbedoeld zorgden de Britten zo snel mogelijk voor voedsel om alle overlevenden te voeden. Maar zij hadden toen nog niet de kennis die wij nu hebben, binnen enkele weken na de bevrijding stierven zo’n 14.000 mensen, de meesten als gevolg van dat hun lichaam de grote hoeveelheden voedsel niet konden verdragen. Wanneer de Britten toen de kennis hadden wat bij nu hebben, dan waren na de bevrijding waarschijnlijk veel minder dan 14.000 mensen gestorven.

 

Staatsbosbeheer had vorig jaar in de winter dus wel degelijk een punt dat overdadig bijvoeren schadelijk kan zijn voor de grote grazers. Maar het is wel heel gênant om dit te horen uit de mond van Staatsbosbeheer (en aanhang) die zelf verantwoordelijk waren voor het verhongeren van duizenden grote grazers.

Om hun zogenaamde ‘natuurlijke processen’ beleid nog extra kracht bij te zetten, verzonnen zij nog onzinnige argumenten erbij om niet te hoeven bij te voeren.

Zo beweerden zij dat het bijvoeren de zwakste dieren niet zouden bereiken. Het zou inderdaad kunnen zijn dat niet alle (zwakke) dieren bereikt worden, maar wanneer een gedeelte van de dieren wel het voer eten, dan eten zij niet het andere voer uit de Oostvaarderplassen op (indien dat nog aanwezig was) en blijft daardoor wat meer voedsel over voor de zwaksten. Door te voeren komen in ieder geval minder dieren om van de honger, dat is gewoon een feit.

Zo beweert SBB ook dat bijvoeren niet goed zou zijn omdat de grote grazers dan actiever zouden worden en dan meer behoefte aan voedsel zouden krijgen. Inderdaad zullen ze actiever kunnen worden, omdat ze door voedsel meer energie krijgen, maar om te beweren dat dit schadelijk zou zijn, is echt onzin. Vergelijk het met een zaklantaarn waarin je nieuwe batterijen hebt gedaan, die zou ook feller gaan schijnen omdat het meer energie heeft, maar het is niet schadelijk voor de zaklantaarn.

 

Staatsbosbeheer beweert zelfs op haar website dat bijvoeren voor vervroegde bronst kan zorgen. Dat mogen zij dan wel eens uitleggen hoe bijvoeren in februari negatieve gevolgen kan hebben voor de bronst dat ruim 7 maanden later is. Geen enkel jaar is de beschikbaarheid van de hoeveelheid voedsel elke winter hetzelfde, toch speelt de bronsttijd bij edelherten zich elk jaar in dezelfde periode af.

 

Op hun website schrijft SBB dat strenge winters horen bij de natuurlijke omstandigheden waarmee dieren in onze streken te maken hebben. Ook daar hebben zij een punt. Daarbij geven ze o.a. als voorbeeld dat dieren wegtrekken naar zuidelijke gebieden. Nu trekken edelherten, konikpaarden en heckrunderen ’s winters niet naar het zuiden, maar bij voedselgebrek zouden zij onder natuurlijke omstandigheden wel op zoek gaan naar voedselrijke gebieden, maar de grote grazers in de Oostvaardersplassen kunnen dus niet migreren naar andere gebieden, omdat zij in dit gebied opgesloten zitten. Uitbreiding van de Oostvaardersplassen is trouwens geen blijvende oplossing, want op een gegeven moment raakt ook het nieuwe gebied overbevolkt wanneer er niet aan populatiebeheer wordt gedaan en wordt alsnog kaalgevreten.

 

Overvloedig bijvoeren na een lange periode van voedseltekort kan dus alsnog schadelijk, en kan zelfs dodelijk zijn, voor dieren die een lange hongerperiode hebben overleefd. Daarom moet men niet pas bij gaan voeren na een lange hongerperiode, maar al bij gaan voeren als er voedseltekorten dreigen.

Om te beoordelen wanneer het tijd is om bij te voeren, moet men niet uitgaan van de adviezen van Staatsbosbeheer, want Staatsbosbeheer is nog steeds van mening dat men uit moet gaan van zogenaamde ‘natuurlijke processen’, terwijl in dit door mensen gecreëerd gebied niet echt veel natuurlijks is, tenminste het ecosysteem in dit afgesloten gebied is verre van compleet. Bovendien blijkt keer op keer dat de informatie die (de ‘deskundigen’) van Staatbosbeheer geven, verre van betrouwbaar zijn.

 

De periode dat er bijgevoerd moet worden lijkt nu te zijn aangebroken. Op dit moment is er al weinig voedsel beschikbaar en al behoorlijk wat grote grazers verkeren al in een niet al te beste conditie (dit wordt uiteraard door SBB ontkent). De weersomstandigheden geven ook alle redenen om in actie te komen.

De dieren hoeven echt niet moddervet de winter uit te komen, maar creperen van de honger zoals in vorige winters moet voorkomen worden.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kant dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info...

 

Aanverwante artikelen:

 

N.B. Het voorbeeld van Bergen-Belsen is niet bedoeld om de beheerders van de Oostvaardersplassen te vergelijken met het NAZI-regiem! Het is uitsluitend bedoeld om de gevolgen aan te geven van overdadig bijvoeren na uithongering.

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X