Bronsttijd

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

Bronsttijd in de Oostvaardersplassen


Het is nu half oktober 2018 en de bronsttijd voor de edelherten loopt ten einde. Af en toe is het burlen van de geweidragende edelherten nog op de Oostvaardersplassen te horen.

In de zomer vormen edelherthindes (vrouwtjes herten) en onvolwassen dieren van beide geslachten roedels, deze roedels worden geleid door een ervaren hinde. De volwassen edelhertbokken (mannetjes herten) leven in de zomer in afzonderlijke roedels gescheiden van de hindes. De roedels van de volwassen mannetjes edelherten zijn minder gestructureerd dan die van de vrouwtjes edelherten en wisselen regelmatig van samenstelling.

In de aanloopt van de bronst (paartijd) vallen de mannenroedels uiteen en zoeken de volwassen edelhertenbokken de vrouwtjes op.

In de bronsttijd zijn de volwassen mannetjes edelherten zeer actief om zich voort te planten. Dit doen ze luid burlend om hun concurrenten op de hoogte te brengen van hun aanwezigheid en hun motieven. Deze bronstperiode vergt veel van de volwassen mannelijke edelherten, na de bronst zijn deze volwassen dieren dan ook volledig uitgeput. Dit komt niet alleen door hun forse inspanningen, maar tijdens de bronst, die wel een maand kan duren, eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Na de bronst zijn deze dieren dan ook erg kwetsbaar.

Op dit moment is er nog redelijk wat voedsel te vinden in de Oostvaardersplassen, maar men kan in de verste verte niet spreken van overvloed. Het duurt niet lang meer en dan zal de vegetatie door de kou niet meer groeien. De kans is daardoor erg groot dat de sterk vermagerde mannelijke edelherten niet voldoende voedsel kunnen vinden om voor de winterperiode voldoende vetreserves op te bouwen.

edelhert Oostvaardersplassen

Niet alleen de komende voedselschaarste vormt een bedreiging voor het welzijn van de edelherten, maar ook de jacht dat op stapel staat.

De provincie Flevoland heeft besloten dat het aantal edelherten op de Oostvaarderplassen voor de winter teruggebracht moeten worden naar 490 dieren. Naar schatting leven er nu 1500 edelherten in de Oostvaardersplassen, dus dat zal betekenen dat ongeveer 2/3 van de dieren afgeschoten gaat worden. Tijdens de jacht zullen de dieren verstoord worden in het foerageren, waardoor zij minder voedsel opnemen en dus ook gehinderd worden in het opbouwen van vetreserves.

Jacht is sowieso altijd al stressvol voor de bejaagde dieren en de omgeving, maar wanneer 2 van je 3 soortgenoten onder je ogen worden neergeschoten heeft dat een enorme impact op het welzijn van deze dieren, met traumatische gevolgen.

 

Veel hindes op de Oostvaardersplassen zijn tijdens de bronst bevrucht en worden nu blootgesteld aan de jacht en de grote hoeveelheid stress die met deze jacht gepaard gaat.

Dat stress grote invloed heeft op de ongeboren vrucht, daar zijn veel mensen zich niet van bewust.

Bij stress komt bij het moederdier het stresshormoon cortisol vrij. De foetus wordt door een enzym beschermt tegen cortisol die de moeder bij stress aanmaakt. Dit enzym vormt maar een gedeeltelijke barrière. Heeft het moederhert extreme stress dan kan het enzym de hoge concentraties van cortisol niet volledig omzetten naar een inactieve vorm. Cortisol dat de foetus binnen dringt heeft een negatieve invloed op de groei van de hippocampus. Dit hersengebied is niet alleen belangrijk voor het geheugen maar functioneert ook als een soort uitknop voor stress. Een te kleine hippocampus maakt de edelherten erg kwetsbaar.

Dieren waarvan de moeder tijdens de dracht teveel stress hebben ervaren, hebben op latere leeftijd vaak last van angsten, fobieën en post traumatische stressstoornissen. Stress bij de drachtige edelherthinde heeft dus een enorme negatieve invloed op het welzijn in de toekomst van het nog ongeboren edelhertenkalfje.

 

Men heeft er 4 decennia over gedaan om de Oostvaarderplassen, een van oorsprong schitterend natuurgebied, te ruïneren en nu ineens wil men dit probleem in één seizoen drastisch op gaan lossen. Andere alternatieven heeft men afgewezen omdat dit te stressvol zou zijn voor de dieren, terwijl de jacht misschien wel veel stressvoller is voor alle dieren die in de Oostvaardersplassen leven dan de alternatieven.

Bovendien is jacht geen blijvende oplossing, in het voorjaar zullen de dieren op de Oostvaardersplassen weer jongen krijgen en zal men volgend jaar weer moeten overgaan tot de jacht om het overschot aan grote grazers kwijt te raken, evenals de jaren daarop. Dat betekent elk jaar weer stress voor de dieren

Waarom gaat men niet eerst onderzoeken naar de mogelijkheden van anticonceptie? De populatie zal op deze manier dan niet meteen op het gewenste niveau komen, dat kan wel decennia duren, maar tot die tijd zou men de dieren in periodes van voedselschaarste bij kunnen voeren. Dit is in ieder geval een veel diervriendelijker alternatief dan de jacht.

Dat bijvoeren van de grote grazers niet zou passen in het beleid van de Oostvaardersplassen omdat het onnatuurlijk is, is een ongegronde reden. Sinds de introductie van grote grazers is er in de verste verte geen sprake van een natuurlijk evenwicht, daarvoor ontbreken predatoren die de wildstand op peil houden en de mogelijkheden om te migreren naar voedselrijke gebieden.

 

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen