Bronsttijd
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

edelhert Oostvaardersplassen


Bronsttijd in de Oostvaardersplassen


Het is nu half oktober 2018 en de bronsttijd voor de edelherten loopt ten einde. Af en toe is het burlen van de geweidragende edelherten nog op de Oostvaardersplassen te horen.

In de zomer vormen edelherthindes (vrouwtjes herten) en onvolwassen dieren van beide geslachten roedels, deze roedels worden geleid door een ervaren hinde. De volwassen edelhertbokken (mannetjes herten) leven in de zomer in afzonderlijke roedels gescheiden van de hindes. De roedels van de volwassen mannetjes edelherten zijn minder gestructureerd dan die van de vrouwtjes edelherten en wisselen regelmatig van samenstelling.

In de aanloopt van de bronst (paartijd) vallen de mannenroedels uiteen en zoeken de volwassen edelhertenbokken de vrouwtjes op.

In de bronsttijd zijn de volwassen mannetjes edelherten zeer actief om zich voort te planten. Dit doen ze luid burlend om hun concurrenten op de hoogte te brengen van hun aanwezigheid en hun motieven. Deze bronstperiode vergt veel van de volwassen mannelijke edelherten, na de bronst zijn deze volwassen dieren dan ook volledig uitgeput. Dit komt niet alleen door hun forse inspanningen, maar tijdens de bronst, die wel een maand kan duren, eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Na de bronst zijn deze dieren dan ook erg kwetsbaar.

Op dit moment is er nog redelijk wat voedsel te vinden in de Oostvaardersplassen, maar men kan in de verste verte niet spreken van overvloed. Het duurt niet lang meer en dan zal de vegetatie door de kou niet meer groeien. De kans is daardoor erg groot dat de sterk vermagerde mannelijke edelherten niet voldoende voedsel kunnen vinden om voor de winterperiode voldoende vetreserves op te bouwen.


Niet alleen de komende voedselschaarste vormt een bedreiging voor het welzijn van de edelherten, maar ook de jacht dat op stapel staat.

De provincie Flevoland heeft besloten dat het aantal edelherten op de Oostvaarderplassen voor de winter teruggebracht moeten worden naar 490 dieren. Naar schatting leven er nu 1500 edelherten in de Oostvaardersplassen, dus dat zal betekenen dat ongeveer 2/3 van de dieren afgeschoten gaat worden. Tijdens de jacht zullen de dieren verstoord worden in het foerageren, waardoor zij minder voedsel opnemen en dus ook gehinderd worden in het opbouwen van vetreserves.

Jacht is sowieso altijd al stressvol voor de bejaagde dieren en de omgeving, maar wanneer 2 van je 3 soortgenoten onder je ogen worden neergeschoten heeft dat een enorme impact op het welzijn van deze dieren, met traumatische gevolgen.

 

Veel hindes op de Oostvaardersplassen zijn tijdens de bronst bevrucht en worden nu blootgesteld aan de jacht en de grote hoeveelheid stress die met deze jacht gepaard gaat.

Dat stress grote invloed heeft op de ongeboren vrucht, daar zijn veel mensen zich niet van bewust.

Bij stress komt bij het moederdier het stresshormoon cortisol vrij. De foetus wordt door een enzym beschermt tegen cortisol die de moeder bij stress aanmaakt. Dit enzym vormt maar een gedeeltelijke barrière. Heeft het moederhert extreme stress dan kan het enzym de hoge concentraties van cortisol niet volledig omzetten naar een inactieve vorm. Cortisol dat de foetus binnen dringt heeft een negatieve invloed op de groei van de hippocampus. Dit hersengebied is niet alleen belangrijk voor het geheugen maar functioneert ook als een soort uitknop voor stress. Een te kleine hippocampus maakt de edelherten erg kwetsbaar.

Dieren waarvan de moeder tijdens de dracht teveel stress hebben ervaren, hebben op latere leeftijd vaak last van angsten, fobieën en post traumatische stressstoornissen. Stress bij de drachtige edelherthinde heeft dus een enorme negatieve invloed op het welzijn in de toekomst van het nog ongeboren edelhertenkalfje.

 

Men heeft er 4 decennia over gedaan om de Oostvaarderplassen, een van oorsprong schitterend natuurgebied, te ruïneren en nu ineens wil men dit probleem in één seizoen drastisch op gaan lossen. Andere alternatieven heeft men afgewezen omdat dit te stressvol zou zijn voor de dieren, terwijl de jacht misschien wel veel stressvoller is voor alle dieren die in de Oostvaardersplassen leven dan de alternatieven.

Bovendien is jacht geen blijvende oplossing, in het voorjaar zullen de dieren op de Oostvaardersplassen weer jongen krijgen en zal men volgend jaar weer moeten overgaan tot de jacht om het overschot aan grote grazers kwijt te raken, evenals de jaren daarop. Dat betekent elk jaar weer stress voor de dieren

Waarom gaat men niet eerst onderzoeken naar de mogelijkheden van anticonceptie? De populatie zal op deze manier dan niet meteen op het gewenste niveau komen, dat kan wel decennia duren, maar tot die tijd zou men de dieren in periodes van voedselschaarste bij kunnen voeren. Dit is in ieder geval een veel diervriendelijker alternatief dan de jacht.

Dat bijvoeren van de grote grazers niet zou passen in het beleid van de Oostvaardersplassen omdat het onnatuurlijk is, is een ongegronde reden. Sinds de introductie van grote grazers is er in de verste verte geen sprake van een natuurlijk evenwicht, daarvoor ontbreken predatoren die de wildstand op peil houden en de mogelijkheden om te migreren naar voedselrijke gebieden.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info...


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X