corridor

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

Door corridor naar het Horsterwold aan te leggen wordt er nog meer natuur verwoest en zorgt voor veel meer dierenleed.


De Oostvaardersplassen zijn een door de mensen gemaakt gebied waar vrijwel niets natuurlijks aan is. Voor een goed functionerend ecosysteem ontbreken enkele essentiële factoren in de Oostvaardersplassen, zoals predatoren en de mogelijkheden om te migreren. Het idee van Frans Vera dat door het uitzetten van grote grazers een parkachtig oerlandschap zou ontstaan is een hersenspinsel dat niet is uitgekomen en ook nooit zal uitkomen. Bovendien zijn heckrunderen en konikpaarden geen wilde dieren, het zijn voor 100% gedomesticeerde dierenrassen die door de mens zijn gecreëerd d.m.v. selectieve fok. Dat dit wilde dieren zouden zijn is ook niets meer dan een hersenspinsel van doorgedraaide ecologen.

Corridor Oostvaardersplassen naar Horsterwold

De grote grazers in de Oostvaardersplassen planten zich heel snel voort, het gevolg is dat er in dit afgesloten gebied teveel grazers zijn gekomen die alles letterlijk kaalvreten. Wanneer er in een gebied voedselschaarste dreigt, dan zullen de dieren in de natuur naar gebieden migreren waar wel voedsel is, maar dat is in de Oostvaardersplassen niet mogelijk, want het is een afgesloten gebied. Het gevolg is dat elke winter vele grote grazers na maanden lang creperen uiteindelijk sterven van de honger. 90% procent wordt vlak voordat ze werkelijk van de honger sterven afgeschoten, laat-reactief beheer noemen ze dat, zodat in de statistieken niet vermeld hoeft te worden dat zij aan een hongerdood gestorven zijn.


In het verleden is voorgesteld een verbinding te maken met het Horsterwold, zodat de dieren bij voedselschaarste zouden kunnen migreren naar voedselrijke gebieden. D

Het idee voor gebiedsuitbreiding is een voorstel dat Frans Vera in 2006 in het ICMO rapport heeft gedaan.

Er werd zelfs geopperd dat de dieren verder zouden kunnen trekken naar de Veluwe en dan richting Duitsland, hoe de dieren de randmeren en de snelweg over moeten steken is voor mij een groot raadsel. Het is dus een complete utopie van mensen die in sprookjes geloven. Gelukkig is dit voorstel in 2010 verworpen.
Ja gelukkig, want je zou er niet aan willen denken wat dan de rampzalige gevolgen waren van deze verbinding naar het Horsterwold (buiten alle praktische problemen).
Meer ruimte betekent op den duur ook veel meer grazers. Omdat de grote grazers geen natuurlijke vijanden hebben zullen zij zich explosief gaan voortplanten. Met het logische gevolg dat het hele uitgebreide gebied ook weer vol zal lopen met grote grazers die alles letterlijk kaalvreten. Het is dan een kwestie van tijd dat ook het nu nog beboste Horsterwold zal vergaan in een kale desolate vlakte, waar net zoals nu in de Oostvaardersplassen bossen zijn vergaan en verder ook vrijwel niets meer groeit en ook bijna niets meer leeft. Dit is iets wat wij niet zouden moeten willen.
Uitbreiding van de Oostvaardersplassen, zonder verder beheer zal een nog grotere ecologische ramp betekenen dat voor nog meer dierenleed zorgt.


Er zijn mensen die voorstellen om predatoren zoals wolven toe te laten in de Oostvaardersplassen. Weer een voorstel waarbij vrijwel niet over nagedacht is. Zelfs al zal het oppervlakte van de Oostvaardersplassen door een verbinding met het Horsterwold verdubbeld worden, dan nog is het gebied nog te klein voor een natuurlijke populatie wolven.


De natuurgebieden in Nederland zijn gewoon te klein om zoals de rewilders voorstellen een oernatuur te creëren die zonder hulp van menselijk beheer kan bestaan.

Rewilding bestaat uit een groep op hol geslagen ecologen met vreemde hersenspinsels die de gekste dingen verzinnen en deze helaas ook maar al te vaak in praktijk brengen, zonder voorafgaand een gedegen onderzoek te doen naar wat de gevolgen kunnen zijn.

 

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Meer interessante artikelen:


Vindt u dit artikel de moeite waard? Deel het dan op sociale media.

Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen