corridor
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Corridor Oostvaardersplassen naar Horsterwold


Door corridor naar het Horsterwold aan te leggen wordt er nog meer natuur verwoest en zorgt voor veel meer dierenleed.


De Oostvaardersplassen zijn een door de mensen gemaakt gebied waar vrijwel niets natuurlijks aan is. Voor een goed functionerend ecosysteem ontbreken enkele essentiële factoren in de Oostvaardersplassen, zoals predatoren en de mogelijkheden om te migreren. Het idee van Frans Vera dat door het uitzetten van grote grazers een parkachtig oerlandschap zou ontstaan is een hersenspinsel dat niet is uitgekomen en ook nooit zal uitkomen. Bovendien zijn heckrunderen en konikpaarden geen wilde dieren, het zijn voor 100% gedomesticeerde dierenrassen die door de mens zijn gecreëerd d.m.v. selectieve fok. Dat dit wilde dieren zouden zijn is ook niets meer dan een hersenspinsel van doorgedraaide ecologen.

De grote grazers in de Oostvaardersplassen planten zich heel snel voort, het gevolg is dat er in dit afgesloten gebied teveel grazers zijn gekomen die alles letterlijk kaalvreten. Wanneer er in een gebied voedselschaarste dreigt, dan zullen de dieren in de natuur naar gebieden migreren waar wel voedsel is, maar dat is in de Oostvaardersplassen niet mogelijk, want het is een afgesloten gebied. Het gevolg is dat elke winter vele grote grazers na maanden lang creperen uiteindelijk sterven van de honger. 90% procent wordt vlak voordat ze werkelijk van de honger sterven afgeschoten, laat-reactief beheer noemen ze dat, zodat in de statistieken niet vermeld hoeft te worden dat zij aan een hongerdood gestorven zijn.


In het verleden is voorgesteld een verbinding te maken met het Horsterwold, zodat de dieren bij voedselschaarste zouden kunnen migreren naar voedselrijke gebieden. D

Het idee voor gebiedsuitbreiding is een voorstel dat Frans Vera in 2006 in het ICMO rapport heeft gedaan.

Er werd zelfs geopperd dat de dieren verder zouden kunnen trekken naar de Veluwe en dan richting Duitsland, hoe de dieren de randmeren en de snelweg over moeten steken is voor mij een groot raadsel. Het is dus een complete utopie van mensen die in sprookjes geloven. Gelukkig is dit voorstel in 2010 verworpen.
Ja gelukkig, want je zou er niet aan willen denken wat dan de rampzalige gevolgen waren van deze verbinding naar het Horsterwold (buiten alle praktische problemen).
Meer ruimte betekent op den duur ook veel meer grazers. Omdat de grote grazers geen natuurlijke vijanden hebben zullen zij zich explosief gaan voortplanten. Met het logische gevolg dat het hele uitgebreide gebied ook weer vol zal lopen met grote grazers die alles letterlijk kaalvreten. Het is dan een kwestie van tijd dat ook het nu nog beboste Horsterwold zal vergaan in een kale desolate vlakte, waar net zoals nu in de Oostvaardersplassen bossen zijn vergaan en verder ook vrijwel niets meer groeit en ook bijna niets meer leeft. Dit is iets wat wij niet zouden moeten willen.
Uitbreiding van de Oostvaardersplassen, zonder verder beheer zal een nog grotere ecologische ramp betekenen dat voor nog meer dierenleed zorgt.


Er zijn mensen die voorstellen om predatoren zoals wolven toe te laten in de Oostvaardersplassen. Weer een voorstel waarbij vrijwel niet over nagedacht is. Zelfs al zal het oppervlakte van de Oostvaardersplassen door een verbinding met het Horsterwold verdubbeld worden, dan nog is het gebied nog te klein voor een natuurlijke populatie wolven.


De natuurgebieden in Nederland zijn gewoon te klein om zoals de rewilders voorstellen een oernatuur te creëren die zonder hulp van menselijk beheer kan bestaan.

Rewilding bestaat uit een groep op hol geslagen ecologen met vreemde hersenspinsels die de gekste dingen verzinnen en deze helaas ook maar al te vaak in praktijk brengen, zonder voorafgaand een gedegen onderzoek te doen naar wat de gevolgen kunnen zijn.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Zonder voldoende financiële steun zit er voor mij niets anders op dan met deze website te stoppen.

Meer info...


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Meer interessante artikelen:


Vindt u dit artikel de moeite waard? Deel het dan op sociale media.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X