Afschotcijfers2018-2019

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen zijn op een nog onverklaarbare wijze maar liefst 252 edelherten op 1 dag geschoten.

 


Op 10 december 2018 is Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen begonnen met het afschieten van edelherten, met het doel om de populatie terug te brengen naar 490 dieren.
Tot en met 28 februari zijn de afschotcijfers per dag openbaar gemaakt, n.a.v. een WOB verzoek (wet Openbaarheid van Bestuur) van de Partij van de Dieren in Flevoland.
In deze eerste 3 maanden zijn de faunabeheerders 41 dagen op pad geweest en hebben in deze dagen 1263 edelherten geschoten. Dat betekent dat op de dagen dat deze schutters actief waren zij gemiddeld 30,8 edelherten per dag hebben geschoten.

Afschotcijfers edelherten Oostvaardersplassen
Heibel in de polder - bestel hier

Op 11 januari verscheen in de media het bericht dat de provincie het aantal jagers in de Oostvaardersplassen gaat verdubbelen, maar in de gegevens die Staatsbosbeheer n.a.v. de WOB verzoeken heeft gegeven, staat dat er elke dag dat men actief was met het afschot 4 faunabeheerders actief waren. Wel verklaart Staatsbosbeheer dat er naast deze faunabeheerders extra mensen actief zijn geweest om hand- en spandiensten te doen. Daarbij moet men denken aan het chaufferen, verplaatsen (opruimen) van geschoten edelherten, toezicht houden in de Oostvaardersplassen enz. Deze extra medewerkers zijn niet geregistreerd en het aantal varieert volgens Staatsbosbeheer tussen de 4 en de 8 personen per dag.
Deze extra mensen hebben dus niet zelf op de edelherten geschoten, dat hebben alleen de 4 faunabeheerders gedaan,  maar deze extra mensen kunnen wel mee hebben geholpen bij het lokaliseren van edelherten en misschien bij het opjagen van de edelherten (dat op diverse videobeelden is te zien).

 

Gemiddeld zijn er tot en met eind februari ongeveer 30 edelherten per dag afgeschoten. Opvallend is dat er op 22 januari ineens 131 edelherten werden geschoten en op 25 januari maar liefst 252, dat is ruim 8 keer zoveel dan normaal. Hoe is dit te verklaren?

 

Op 22 januari viel er in een groot gedeelte van Nederland enkele centimeters sneeuw, ook in de Oostvaardersplassen. De temperatuur kwam op die dag niet boven -1°C, ’s nachts vroor het 2,9°C. Op 25 januari, de dag dat er maar liefst 252 edelherten zijn afgeschoten, was de minimumtemperatuur in de ochtend -4,4°C, maar overdag dooide het flink met een temperatuur van 7,5°C. Het zicht was die dag in de ochtend 400 meter, tijdens de dagen dat er afschot plaats vond, is het zicht nog nooit zo slecht geweest, het is op enkele dagen na zelfs nooit onder de 2000 meter geweest. Al deze gegevens komen van het KNMI weerstation Lelystad.
Dierenarts A.H. Luten schijft in zijn verslag dat hij van zijn werkbezoek van 26 januari heeft gemaakt: “Inmiddels is er wat sneeuw (1-5 cm dik) gevallen dat gedurende de afgelopen week het gras bedekt heeft. […] Op dit moment treedt de dooi weer in en de sneeuw zal binnen 1-2 dagen weer verdwenen zijn.”
Hij verklaart hiermee dat de Oostvaardersplassen tijdens zijn werkbezoek op 26 januari nog met een sneeuwlaag bedekt was. Dit betekent dus dat ook op de dag ervoor, toen er 252 edelherten zijn afgeschoten, er in de Oostvaardersplassen sneeuw lag.

Statistiek afschot edelherten OVP

Het is niet verboden om tijdens dit soort weersomstandigheden te jagen (daarover beslissen de provincies), maar het is wel discutabel te noemen om in een gebied waar voedsel erg schaars is, het foerageren van de dieren door afschotactiviteiten te verstoren op het moment dat hun voedsel bedekt is onder een laag sneeuw. Niet alleen de bejaagde edelherten worden bij het zoeken naar voedsel door deze afschotsactiviteiten ernstig gestoord, maar ook de andere aanwezige dieren, zoals de heckrunderen en konikpaarden. Ongeveer 40% van de heckrunderen zat toen al op BCS 2, met andere woorden die waren al erg mager.

 

De winterse weersomstandigheden kunnen er toe bijgedragen hebben dat het afschot is vergemakkelijkt, maar dan nog is het afschieten van 252 edelherten door slechts 4 schutters op 1 dag wel extreem te noemen.
Stel dat de schutters een werkdag van 8 uur hadden en ook al die tijd met het afschot actief waren, dan betekent dit dat elke schutter gemiddeld om de 7 en een halve minuut een edelhert heeft geschoten. Let wel: dit is een gemiddelde, dat betekent dus dat er ook regelmatig veel kortere tijden tussen het afschieten van de dieren heeft gezeten. Het is daaom dan ook zo goed als onmogelijk dat dit op een correcte en zorgvuldige manier gebeurd kan zijn. 
In die zeven en een halve minuut moeten de faunabeheerders de dieren elke keer benaderen voordat zij kunnen aanleggen en schieten.
Het is niet zo dat wanneer de schutter een edelhert geschoten heeft meteen de volgende kan schieten, want bij elk schot zullen de andere herten in de roedel vluchten (ook onder deze weersomstandigheden) en het is onmogelijk om zorgvuldig op bewegende dieren te schieten.
Bovendien zal de schutter na elk gericht schot moeten controleren of het dier wel dodelijk getroffen is, want in de Nederlandse wet staat letterlijk: ‘Een ieder die in het wild leven dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt.’
Dit controleren zou eventueel gedaan kunnen worden door de extra medewerkers in het veld, maar dan nog kan de schutter niet verder gaan met het afschieten van andere dieren, want als blijkt dat hij het dier niet dodelijk heeft getroffen moet hij meteen in actie kunnen komen om het dier uit het lijden te verlossen. Overigens uit videobeelden die door omstanders van het afschot in de Oostvaardersplassen gemaakt zijn, is nog nooit gezien dat faunabeheerders of andere boswachters controleren of de edelherten wel dodelijk getroffen zijn. Wel zijn er beelden te zien waarbij aangeschoten edelherten creperend van de pijn nog een tijd lang op de grond lagen te spartelen.

 

De weersomstandigheden kunnen er toe bij hebben gedragen dat op deze dagen meer edelherten zijn geschoten dan normaal, maar kunnen niet verklaren dat er op één dag extreem veel edelherten zijn geschoten, zoals op 25 januari 2019 toen er maar liefst 252 edelherten zijn afgeschoten.
Hoe dit gegaan is blijft voorlopig een raadsel, maar dat dit niet zorgvuldig en correct is gebeurd en dat men de jachtregels heeft overtreden is wel zo goed als zeker.


In de provinciale Statenvergadering van 15 mei 2019 heeft de Partij van de Dieren hierover vragen gesteld aan gedeputeerde Harold Hofstra. Bekijk hier de video.


Gerelateerde artikelen:

 

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen