jachtmisstanden oostvaardersplassen
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Bladschot edelherten Oostvaardersplassen


Edelherten lijden omdat ten koste wat het kost de afschotaantallen gehaald moeten worden 

 

10-3-2019:

Verontruste dierenliefhebbers hebben veel door henzelf gemaakte videobeelden van het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen op internet geplaatst. Wat opvalt is dat de aangeschoten edelherten nog een stukje wegrennen en dan spartelend van de pijn op de grond blijven liggen. Zelden (of eigenlijk nooit) gebeurt het dat afschot voor dieren pijnloos is en ze op slag dood zijn. Op beelden is te zien dat er nu ook in kuddes wordt geschoten en dat er ook tussen het riet wordt geschoten. Over deze zaken gaat dit artikel.


Pijn lijden
Wanneer een dier (of mens) ergens in het lichaam iets voelt, gaat er eerst een signaal van de plek waar het gebeurt naar je hersenen. Je hersenen geven een betekenis aan het signaal dat binnenkomt en beslissen of het dier daadwerkelijk pijn voelt of niet. Het hele signaal tot aan de hersenen is dus nog geen pijn. In feite wordt de pijn pas gevoeld als de hersenen het signaal uitleggen. Pijn wordt dus gevoeld in het brein!
Om een dier pijnloos te doden zouden de hersenen uitgeschakeld moeten worden door bijvoorbeeld door de hersenen te schieten, maar dit doet men zo goed als nooit. De reden dat men dit niet doet is dat edelherten erg beweeglijk zijn met hun kop en daardoor de kans dat men het dier goed en dodelijk raakt uiterst klein is. Daarom schiet men meestal onder het schouderblad, het zogeheten bladschot. Een bladschot is vrijwel altijd dodelijk, maar helaas is het dier niet direct dood en het is ook niet pijnloos.

Een dier voelt pas geen pijn meer wanneer de hersenen niet meer werken, wanneer de hersenen geen zuurstof meer krijgen zullen zij afsterven. Bij een bladschot is de grootste kans dat de longen worden geraakt en een kleinere kans dat het hart wordt getroffen. In beide gevallen wordt de zuurstoftoevoer naar de hersenen beëindigd. Wanneer het hart wordt getroffen stopt het zuurstoftransport vrijwel direct en krijgen de hersenen geen zuurstof meer. Wanneer de longen worden getroffen kan het iets langer duren dat de toevoer van zuurstof naar de hersenen stopt, want dan zit er nog zuurstof in het bloed dat nog door het hart rondgepompt kan worden. Het dier is dan nog niet gelijk dood, voelt nog pijn en lijdt na het schot dus nog een tijdje.
Wanneer een schutter van Staatsbosbeheer een edelhert niet goed treft, meer ergens anders dan het hart en de longen, dan duurt het lijden nog langer.


In geen enkele video op internet is te zien dat schutters na het schot controleren of het dier nog lijdt.
Terwijl in de Nederlandse wet letterlijk staat: “Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt”.
Schutters van Staatsbosbeheer voorkomen dus niet dat de door hen aangeschoten dieren onnodig lang lijden, zij gaan niet direct naar de aangeschoten dieren toe om te controleren of ze werkelijk al dood zijn en helpen deze dieren dus niet uit hun onnodig lang lijden wanneer zij nog leven. Daarmee overtreden de schutters zo’n beetje bij elk schot de Nederlandse wet.


Ten koste wat het kost moeten de afschotaantallen gehaald worden
N.a.v. het rapport van Geel heeft provincie Flevoland besloten dat er 1830 edelherten moeten worden afgeschoten. Dit afschot is begonnen op 10 december 2018 en dit afschotseizoen gaat door tot eind maart 2019.
In de eerste maand (tot 8 januari) zijn er slechts 134 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten, waarvan 97 dieren in de maand december, dit was veel te weinig om het uiteindelijke streefdoel van 1830 te kunnen halen. Daarom werd het aantal schutters in de Oostvaardersplassen verdubbeld. In januari werden er vervolgens 825 edelherten geschoten en in februari 432. In totaal zijn er tot en met februari 1354 dieren geschoten.
Hoe kan het dat er in februari verhoudingsgewijs 6 keer zoveel edelherten zijn geschoten dan in de periode daarvoor, terwijl het aantal schutters slechts vertweevoudigd is? Dat er in februari minder dieren geschoten zijn komt vooral omdat er toen ook minder dieren waren, waardoor het moeilijker is geworden om dieren in goede positie te treffen.
Volgens Staatsbosbeheer komt dit doordat door de lagere temperaturen de dieren beter te benaderen zijn voor afschot. Maar dit argument is nogal twijfelachtig te noemen.
Als men in hetzelfde tempo als in december met het afschot door zou zijn gegaan, dan zou er op 1 april in de verste verte nog niet eens 1/3 van de doelstelling worden gehaald. Waarschijnlijk is Staatsbosbeheer door de provincie Flevoland onder druk gezet om het afschot ten koste wat het kost te verhogen. Deze doelstelling zal niet gehaald kunnen worden door alleen het aantal schutters in de Oostvaardersplassen te verdubbelen. Men heeft daarom dus besloten de manier van afschot te veranderen.


Bij aanvang van het afschot beweerde men nog dat men alleen op solitaire edelherten zo gaan schieten, omdat wanneer men op dieren in de kudde zou gaan schieten het gevaar bestaat dat men andere dieren zal verwonden of verstoren. In de videobeelden die na 8 januari zijn genomen ziet men dat men nu wel in kuddes schiet en zelfs vanaf het dak van een tractor die tussen het riet staat schiet, iets dat volgens de regels niet zou mogen omdat men zo ook de kwetsbare vogels in het natura 2000 (vogel)gebied verstoort. Nu gaat men alle grenzen te buiten en neemt men alle risico’s om ten koste wat het kost de doelstelling te halen. Dat dit ten koste van het dierenwelzijn gaat interesseert de beleidsmakers blijkbaar totaal niets, want het doel heiligt alle middelen.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info...

 

Gerelateerde artikelen:

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X