massale afschot 2
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Afschot edelherten Oostvaardersplassen


Massale afschot edelherten Deel 2. 

Chaotische toestanden in de Oostvaardersplassen

 

13-12-2018:

De manier waarop nu in de Oostvaardersplassen gejaagd wordt is ronduit verwerpelijk. Uit beeldopnamen van Omroep Flevoland is te zien dat kuddes edelherten gestrest heen en weer rennen omdat zij opgejaagd worden door de schutters van Staatsbosbeheer. Ook ooggetuigen hebben dit vanaf de openbare weg waargenomen. Deze ooggetuigen melden ook nog dat konikpaarden gestrest meerennen. De boswachters van SBB gaan onprofessioneel en chaotisch te werk.

Dit is een erg kwalijke zaak, want juist in deze tijd van het jaar moeten de edelherten en de andere dieren vetreserves opbouwen voor de winter in een gebied waar toch al geen overvloed aan voedsel is, worden zij nu gehinderd bij het foerageren en verspillen daardoor ook nog onnodig veel energie.


Steun ons, doe een gift >


Regelmatige blootstelling aan stress kan ook nog het gevolg hebben dat ongeboren vruchten vroegtijdig in de baarmoeder sterven. Wanneer deze niet uitgeworpen worden gaan deze dode vruchten zich in de baarmoeder ontbinden. Bij deze ontbinding komen giftige stoffen vrij die door het lichaam van het moederdier opgenomen worden. Het gevolg voor het moederdier is dat zij na een lijdensweg zal sterven.

 

Maandag 10 december 2018, op de eerste dag dat er met het afschieten is begonnen, kwamen er beelden naar buiten van een hertenkalf dat geschoten werd. Op de beelden was te zien dat het kalf na het schot naar de moeder liep om daar steun te zoeken en vervolgens neerviel. Diverse personen reageerden hierop met het jagersfabeltje dat het kalf na het schot direct dood was en nog wat stuiptrekkingen vertoonde. Stuiptrekkingen zijn ongecontroleerde spierbewegingen, er is geen sprake van een stuiptrekking wanneer een dier bewust een bepaalde richting op loopt, in dit geval naar de moeder. Kort daarna is het moederdier neergeschoten (hier zijn geen beelden van vrijgegeven). Een journalist van de NOS die hierbij aanwezig was verklaarde dat het moederdier nog minstens 20 seconden na het schot heeft rondgelopen voordat het neerviel. Het wil trouwens ook niet zeggen dat het dier nadat het neerviel ook gelijk dood was. Deze dieren hebben onnodig lang pijn geleden.

 

De onprofessionele manier waarop de boswachters van Staatsbosbeheer te werk gaan zorgt voor extreem veel stress bij dieren en zorgt zeker niet voor een snelle en pijnloze dood. Dit blijkt ook wel uit een voorval in dit voorjaar waar toevallig meerdere toeschouwers getuige van waren van hoe een edelhert werd afgeschoten.

 

Het is de provincie Flevoland die hiervoor opdracht heeft gegeven. Deze heeft dit er door gedrukt zonder te onderzoeken naar alternatieve en betere oplossingen dan afschot. Want afschot is geen duurzame en een diervriendelijke oplossing. Na afschot van dieren in de natuur, zal de populatie zich weer gaan herstellen door te zorgen voor meer geboortes. Wanneer men in de toekomst opnieuw tellingen zal gaan houden, zal men tot de conclusie komen dat men met dit afschot totaal niets is opgeschoten omdat de populatie uiteindelijk niet of nauwelijks is afgenomen. En men dus gewoon weer bij af is.

 

Een betere, diervriendelijkere en vooral duurzamere oplossing is anticonceptie toedienen met het PZP-vaccin. Hierdoor neemt de populatie niet meer toe, maar zal in de loop der jaren door natuurlijke sterfte afnemen. Tot de tijd dat de populatie nog te groot is, kan men tijdig bijvoeren wanneer er voedselschaarste dreigt.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info...

 

Terug naar: Massale afschot edelherten deel 1

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X