massale afschot 2

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

Massale afschot edelherten Deel 2. 

Chaotische toestanden in de Oostvaardersplassen

 

13-12-2018:

De manier waarop nu in de Oostvaardersplassen gejaagd wordt is ronduit verwerpelijk. Uit beeldopnamen van Omroep Flevoland is te zien dat kuddes edelherten gestrest heen en weer rennen omdat zij opgejaagd worden door de schutters van Staatsbosbeheer. Ook ooggetuigen hebben dit vanaf de openbare weg waargenomen. Deze ooggetuigen melden ook nog dat konikpaarden gestrest meerennen. De boswachters van SBB gaan onprofessioneel en chaotisch te werk.

Dit is een erg kwalijke zaak, want juist in deze tijd van het jaar moeten de edelherten en de andere dieren vetreserves opbouwen voor de winter in een gebied waar toch al geen overvloed aan voedsel is, worden zij nu gehinderd bij het foerageren en verspillen daardoor ook nog onnodig veel energie.

Afschot edelherten Oostvaardersplassen
Heibel in de polder - bestel hier

Regelmatige blootstelling aan stress kan ook nog het gevolg hebben dat ongeboren vruchten vroegtijdig in de baarmoeder sterven. Wanneer deze niet uitgeworpen worden gaan deze dode vruchten zich in de baarmoeder ontbinden. Bij deze ontbinding komen giftige stoffen vrij die door het lichaam van het moederdier opgenomen worden. Het gevolg voor het moederdier is dat zij na een lijdensweg zal sterven.

 

Maandag 10 december 2018, op de eerste dag dat er met het afschieten is begonnen, kwamen er beelden naar buiten van een hertenkalf dat geschoten werd. Op de beelden was te zien dat het kalf na het schot naar de moeder liep om daar steun te zoeken en vervolgens neerviel. Diverse personen reageerden hierop met het jagersfabeltje dat het kalf na het schot direct dood was en nog wat stuiptrekkingen vertoonde. Stuiptrekkingen zijn ongecontroleerde spierbewegingen, er is geen sprake van een stuiptrekking wanneer een dier bewust een bepaalde richting op loopt, in dit geval naar de moeder. Kort daarna is het moederdier neergeschoten (hier zijn geen beelden van vrijgegeven). Een journalist van de NOS die hierbij aanwezig was verklaarde dat het moederdier nog minstens 20 seconden na het schot heeft rondgelopen voordat het neerviel. Het wil trouwens ook niet zeggen dat het dier nadat het neerviel ook gelijk dood was. Deze dieren hebben onnodig lang pijn geleden.

 

De onprofessionele manier waarop de boswachters van Staatsbosbeheer te werk gaan zorgt voor extreem veel stress bij dieren en zorgt zeker niet voor een snelle en pijnloze dood. Dit blijkt ook wel uit een voorval in dit voorjaar waar toevallig meerdere toeschouwers getuige van waren van hoe een edelhert werd afgeschoten.

 

Het is de provincie Flevoland die hiervoor opdracht heeft gegeven. Deze heeft dit er door gedrukt zonder te onderzoeken naar alternatieve en betere oplossingen dan afschot. Want afschot is geen duurzame en een diervriendelijke oplossing. Na afschot van dieren in de natuur, zal de populatie zich weer gaan herstellen door te zorgen voor meer geboortes. Wanneer men in de toekomst opnieuw tellingen zal gaan houden, zal men tot de conclusie komen dat men met dit afschot totaal niets is opgeschoten omdat de populatie uiteindelijk niet of nauwelijks is afgenomen. En men dus gewoon weer bij af is.

 

Een betere, diervriendelijkere en vooral duurzamere oplossing is anticonceptie toedienen met het PZP-vaccin. Hierdoor neemt de populatie niet meer toe, maar zal in de loop der jaren door natuurlijke sterfte afnemen. Tot de tijd dat de populatie nog te groot is, kan men tijdig bijvoeren wanneer er voedselschaarste dreigt.

 

Terug naar: Massale afschot edelherten deel 1

 

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen