motie bijvoeren

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

Abrupt eind aan het debat over de motie bijvoeren

 

Ik ben echt meer dan verontwaardig zoals de provincie Flevoland de motie over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen heeft afgehandeld, of beter gezegd heeft afgekapt. De konikpaarden en de edelherten zijn nu nog in een goede conditie, maar de condities van de heckrunderen zijn nu al zorgelijk, en de winter is nog niet voorbij.

Op 30 januari 2019 dienden de statenleden van O.P.A en de PVV een motie in, de tekst van deze motie was als volgt:

 

Constaterende dat:

- Er in 2018 een motie is aangenomen over bijvoeren van de grote grazers als dit noodzakelijk is,

 

Overwegende dat: 

- De motie zo algemeen is dat zij vragen oproept bij statenleden betrokkenen;

- Dit 1e is bestempeld als een overgangsjaar;

- De winterse omstandigheden invloed hebben op het welzijn van de grote grazers;

- Onduidelijk is hoe de conditiescore van de grote grazers wordt vastgesteld, of de gebruikte methodiek dezelfde is als voorheen en of de score onafhankelijk wordt vastgesteld;

- Onduidelijk is hoe belangengroepen en externe deskundigen hierbij worden betrokken;

- Met name onduidelijkheid bestaat rondom de conditie van heckrunderen,

 

Dragen de college op:

- Duidelijkheid te verschaffen aan alle statenleden en betrokkenen over bovenstaande overwegingen;

- Aan te geven of hoe de belangengroepen en externe deskundigen hierbij worden

betrokken;

- Aan te geven of en wanneer in ieder geval de heckrunderen worden bijgevoerd, en gaan over tot de orde van de dag.

Aan het eind van de vergadering in het provinciehuis van Flevoland werd deze motie behandeld. Beelden hiervan kun je verder op deze pagina bekijken.

Er werd gesproken over het onderwerp bijvoeren, maar plots doet de voorzitter (commissaris van de koning Verbeek) een ordevoorstel. Het onderwerp over bijvoeren zal ook behandeld worden op 13 februari. Dit ordevoorstel wordt in stemming gebracht. De meerderheid van de statenleden stemt er mee in dat het debat over de motie bijvoeren wordt beëindigd en over 2 weken behandeld wordt.

Hier kom ik aan het eind van dit artikel nog op terug.

 

Tijdens dit debat vertelt gedeputeerde Harold Hofstra dat de conditiescore van de grote grazers wordt vastgesteld door onafhankelijke dierenartsen en dat de veterinaire commissie van Staatsbosbeheer daarbij meekijkt, ook de SBB kuddebeheerder van de Oostvaardersplassen was bij de laatste controle aanwezig. Deze dierenartsen, die Hofstra onafhankelijk noemt, zijn al lange tijd nauw betrokken bij Staatsbosbeheer, dus van echte onafhankelijkheid is hier niet echt sprake. Op de vraag of belangengroepen betrokken zijn bij de conditiescore, is zijn antwoord ‘nee’. Als reden geeft hij op dat zij onafhankelijke deskundigen willen inzetten die niet verbonden zijn aan belangengroepen. Met andere woorden de belangengroepen zijn niet onafhankelijk, en om eerlijk te zijn heeft hij daarin wel een beetje gelijk. Maar de dierenartsen, de veterinaire commissie van SBB en de kuddebeheerder die wel bij het bepalen van de conditiescore aanwezig zijn, zijn zeer zeker niet onafhankelijk. Is gedeputeerde Hofstra alweer vergeten hoe deze mensen nog geen jaar geleden het crepeerbeleid in de Oostvaardersplassen verdedigden en zelfs promoten? Het lijkt er op dat Harold Hofstra zich wederom zand in de ogen heeft laten strooien door Staatsbosbeheer.

Betrouwbare conditiescores kunnen alleen maar worden vastgesteld door deskundigen die nergens aan verbonden zijn. Deze onafhankelijke deskundigen zouden gecontroleerd moeten worden door zowel betrokkenen van Staatsbosbeheer en betrokkenen van de belangengroepen, alleen dan kan worden gecontroleerd of alles wel op een eerlijke en onafhankelijke manier wordt uitgevoerd.

 

De conditiescore wordt nu met een andere methodiek bepaald dan waarin in het rapport van Geel wordt gesproken. Nu wordt er d.m.v. de BCS-score de conditie van de grote grazers bepaald. Dat is geen probleem, omdat met deze nieuwe BCS methodiek zuiverder de conditie van de dieren kan worden bepaald dan de oude methode. Het grote punt is welke norm men hanteert wanneer er bijgevoerd gaat worden. En dat is zorgelijk.

Men heeft bepaald dat men pas gaat bijvoeren wanneer de gemiddelde score van alle dieren 2.0 is.

Dit is op een schaal van 5, waarbij score 1 een slechte conditie is en 5 een uitstekende conditie is.

Op 25 januari was de gemiddelde conditiescore van de hekrunderen 2.6, dus volgens de norm nog te hoog om bij te voeren.

Dat de gemiddelde score 2.6 is, betekent niet dat alle dieren in een goede conditie zijn. Aan de hand van het volgende voorbeeld zal ik dit proberen uit te leggen:

 

Stel dat men de conditiescores bepaalt bij 10 dieren.

2 runderen hebben een score van 4,

4 runderen hebben een score van 3,

2 runderen hebben een score van 2 en

2 runderen hebben een score van 1.

Telt men deze scores bij elkaar op dan komt men op 26, dat deelt men weer door het aantal beoordeelde dieren (10), dan komt men op een gemiddelde score van 2,6

(Let op: dit is een voorbeeld, dit hoeft nu in werkelijkheid niet echt zo te zijn)

 

In dit voorbeeld zijn er dieren die en score van 1 hebben, en dus al in een zeer slechte conditie zijn. Deze dieren creperen van de honger. Uiteraard gaan de condities van deze dieren in de winter niet omhoog, wanneer deze dieren niet tijdig bijgevoerd gaan worden, zullen zij sterven van de honger, net zoals de afgelopen jaren duizenden dieren gestorven zijn van de honger.

 

Met de bijvoernormen die nu gehanteerd worden, zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet geholpen. En uit het debat van gisterenavond lijkt het er op de meeste statenleden van de Flevoland dit geen bal interesseert. Door in te stemmen dat men hier pas over 2 weken verder gaat debatteren, hebben zij er ook voor ingestemd dat er de eerste tijd niets voor de grote grazers wordt gedaan. Pas op 13 februari wordt hierover weer gepraat, de besluitvorming hierover zal waarschijnlijk pas op 27 februari plaatsvinden. Dat betekent dus dat de grote grazers, waarvan de conditie nu al niet meer optimaal is en waarvan de conditie alleen nog maar verder achteruit gaat, een maand moeten wachten voordat zij geholpen worden.

En dit allemaal door de onverschilligheid van de meerderheid van de statenleden van Flevoland. Deze statenleden zouden zich heel erg diep moeten schamen.

 

Men kan wel voorstellen dat hierdoor bij veel mensen het vertrouwen in de politiek een grote deuk heeft opgelopen. Men heeft het hier over het welzijn van dieren, dieren die net als wij mensen ook gevoelens en emoties kennen. Deze dieren laat men gewoon nog langer aan hun lot over.

Wanneer de politiek in deze gevoelige kwestie geen verantwoordelijkheid neemt, dan is het vanzelfsprekend dat mensen die wel gevoel hebben het recht in eigen handen gaan nemen. Want een mens met gevoel en verantwoordelijkheid laat geen dieren honger lijden, en zeker niet dood gaan van de honger.

Het beledigen en bedreigen van mensen is nooit goed te praten, ander vormen van illegale acties ook niet, maar het te eten geven van dieren (en ook mensen) die ernstig honger lijden is een humane plicht. In tegenstelling tot de politiek nemen de voedergroepen wel hun verantwoordelijkheid. Geef deze voedergroepen een financiële steun, zij hebben het geld hard nodig om de lijdende dieren in de Oostvaardersplassen te kunnen helpen.

Ga snel naar hun website: Stichting for animal needs

 

Meer artikelen over dit onderwerp: 

Persbericht en Statenmededeling over het bijvoeren van de grote grazers bij voedselgebrek

Winterse omstandigheden verwacht. Gaat Staatsbosbeheer wel of niet bijvoeren?

Bijvoeren ondervoede dieren kan schadelijk zijn, daarom is op tijd bijvoeren noodzakelijk

Het bijvoederbeleid van de provincie Flevoland lijkt op een wassen neus

 

 

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

 

Video van de commissievergadering van 30 januari 2019

Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen