Natuurlijke processen
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Konikpaarden in de Oostvaardersplassen

De 'natuurlijke processen' in de Oostvaardersplassen zijn verre van natuurlijkGeplaatst op 8 september 2019


Lange tijd waren de ‘natuurlijke processen’ in de Oostvaardersplassen leidend, men probeerde de grote grazers in dit natuurgebied op een volledige natuurlijke manier te laten leven.
Staatsbosbeheer heeft een blind geloof in deze natuurlijke processen, waarbij volgens hen de sterkste dieren zouden overleven.

Inderdaad werkt het zo in de natuur, dat kon Charles Darwin ons een kleine 2 eeuwen geleden al vertellen. Volgens Darwin leidt de strijd om het bestaan in de natuur tot een natuurlijke selectie. Dat betekent dat individuen met nadelige eigenschappen (bijv. niet aangepast zijn aan de omgeving/leefomstandigheden of ongezond zijn) vroeg sterven en zich daarom vaak niet voort kunnen planten, terwijl de betere aangepaste en sterkere, gezonde dieren wel blijven leven en meer nakomelingen kunnen krijgen. Op deze manier ontwikkelen zich sterkere, gezonde (nieuwe) soorten met betere eigenschappen om te kunnen overleven.


Dit beeld hebben de beheerders van de Oostvaardersplassen dus voor ogen, je laat de natuur zijn gang gaan, grijpt niet in en de sterksten overleven, zo krijg je volgens hen een gezonde populatie dieren.
Maar de Oostvaardersplassen zijn niet zo natuurlijk als de beheerders beweren, de Oostvaardersplassen is een klein en afgesloten gebied dat door mensen is gemaakt, het is een onnatuurlijke setting.
De dieren die nu in de wilde natuur leven, zijn gevormd door vele eeuwen durende selectieprocessen, dat nog steeds voortduurt, ze zijn niet in een korte tijd ontstaan.
De konikpaarden en de heckrunderen die in de jaren ’80 illegaal in de Oostvaardersplassen zijn uitgezet, zijn niets anders dan door de mens gefokte paarden en runderen. Zij hebben misschien wel wat genen in zich van de wilde voorouders, de tarpan en de oerrund, maar dat hebben ook alle tamme paarden en runderen die door mensen gehouden worden. De konikpaarden en de heckrunderen zijn feitelijk niets anders dan huisdieren die in de Oostvaardersplassen zijn vrijgelaten en aan hun lot worden overgelaten. Deze gedomesticeerde dieren hebben zich in het verleden nooit door een natuurlijke selectie aan de omstandigheden in de wilde natuur aangepast, omdat konikpaarden en heckrunderen selectief door mensen zijn gefokt, zijn ze ook afhankelijk van mensen geworden. Van deze huisdieren wordt verwacht dat zij zich in no-time aanpassen aan de wetten van de natuur, terwijl deze dieren feitelijk helemaal niet in deze natuur thuis horen.


Zoals we wel weten was het gevolg van het ‘hands-off’ beleid dat de populatie grote grazers zich in de Oostvaardersplassen excessief hebben uitgebreid. Volgens Staatsbosbeheer en sympathisanten van dit beheer werd de populatie grootte bepaald door de draagkracht van het gebied. In werkelijkheid ging de populatie de draagkracht van het gebied ver te boven, het gebied werd volledig kaalgevreten, plantensoorten en bomen verdwenen, evenals vele diersoorten, waaronder diverse (bedreigde) vogelsoorten. Elke winter stierven er vele grote grazers van de honger, volgens Staatsbosbeheer hoort dit bij de natuur. Inderdaad komt het in de wilde natuur voor dat dieren bij voedselschaarste kunnen sterven van de honger, maar in de Oostvaardersplassen is er geen sprake van natuurlijke omstandigheden.


Men beweert dat in de Oostvaardersplassen door hongerdood een natuurlijke selectie plaats vindt, dat zo de zwakke dieren sterven en de sterksten overleven die zich dan kunnen voortplanten. Daarbij vergelijkt men de Oostvaardersplassen vaak met de Serengeti in oost-Afrika, want daar zouden ook grote grazers sterven van de honger. Maar is deze vergelijking wel op zijn plaats? Om dat te kunnen beoordelen moet men weten in welke omstandigheden de grote grazers in de Serengeti leven.


De Serengeti heeft een tropisch savanne klimaat, de dieren die daar leven hebben zich aangepast aan dat klimaat, er leven daarom ook hele andere soorten dieren dan in Nederland. Alleen om deze redenen zijn de Oostvaardersplassen al totaal anders dan de Serengeti.
Daarbij komt dat het oppervlakte van de Serengeti honderden keren groter is dan de Oostvaardersplassen, en er staat geen hek omheen! Er zijn wel wat natuurlijke barrières waar de dieren niet doorheen kunnen, maar daar kunnen de dieren makkelijk omheen trekken. De grote grazers kunnen gewoon naar gebieden trekken die buiten de Serengeti liggen.

In de Serengeti komen jaren voor met extreme droogte, waardoor er op dat moment weinig plantengroei is en voedselgebrek ontstaat zodat er veel dieren sterven van de honger. Maar dit is geen jaarlijks terugkerend probleem, zoals in de Oostvaardersplassen.
Op de extreme droogte na, hebben de grote grazers in de Serengeti relatief weinig te lijden aan voedselgebrek. In de Serengeti, dat ‘oneindige vlakten’ betekent, is er een vrijwel constante trek naar voedselrijke gebieden. Dit is iets wat de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet kunnen, want zij zitten achter een hek opgesloten in een klein gebied.


Sterfte onder de grote grazers wordt in de Serengeti vooral veroorzaakt door ongevallen, daarbij moet je denken aan dat dicht op elkaar drommende dieren elkaar tijdens de trek vertrappen bij nauwe doorgangen of dat dieren zich (dodelijk) verwonden wanneer zij van rivieroevers afspringen, verdrinking in sterk stromende rivieren die bij de trek overgestoken moeten worden. Predatie door krokodillen eisen ook veel dierenlevens.
Bij de grote trek zijn het de sterke dieren die overleven, zwakke jonge en oude dieren komen veelal door uitputting om het leven. Daarnaast komen dieren in de Serengeti ook om door besmettelijke ziektes zoals runderpest, TBC, miltvuur en parasieten.
In tegenstelling tot de Oostvaardersplassen, waar de grote grazers hoofdzakelijk omkomen door voedselgebrek, sterven dieren in de Serengeti meestal door andere oorzaken dan honger.
Nergens ter wereld in de wilde natuur wordt voor de grote grazers de selectiedruk alleen bepaald door honger. Het sterven van een groot deel van de populatie door voedselgebrek is ook geen natuurlijke selectie waarbij alleen de zwakkeren omkomen. Vergelijk het met auto’s, de allerbeste dure auto’s kunnen ook niet rijden zonder brandstof, zo is het ook met dieren, of die nu sterk en gezond zijn of niet, zonder voedsel kan ook bij dieren de (figuurlijke) motor niet blijven draaien.


Steun deze website, doe een gift >


Roofdieren trekken niet mee met de grote grazers, zij blijven in hetzelfde gebied hangen omdat katachtige roofdieren erg territoriaal zijn en hun jongen nog lang hulpbehoevend zijn. Om deze reden hebben de roofdieren weinig invloed op omvang van de populaties van de meeste soorten grote grazers in de Serengeti, want grote grazers blijven niet constant in het gebied waar veel roofdieren leven.
Wel speelt de invloed van roofdieren een rol op de populatiegrootte van grote grazers als zebra’s, gnoes en verschillende kleinere antilopensoorten, omdat deze niet meedoen aan de jaarlijkse trek.


De dieren die in de Ngorongoro krater leven, een krater die een oppervlakte heeft van ongeveer 260 vierkante kilometer, zijn hierop een uitzondering, omdat de meeste dieren niet uit deze krater kunnen ontsnappen. Dit gebied waar deze dieren leven is veel groter dan de Oostvaardersplassen, maar misschien is dit gebied wel een klein beetje te vergelijken met de Oostvaardersplassen, omdat de meeste dieren hier ook niet uit kunnen komen. Maar in deze krater wordt populatiegrootte wel vooral gereguleerd door grote predatoren, dit maakt dan weer dat de 'natuurlijke' omstandigheden in deze gebieden verschillend zijn. Want in de Oostvaardersplassen leven geen grote predatoren die jagen op de grote grazers.

De Oostvaardersplassen zijn trouwens ook veel te klein voor een gezonde populatie grote predatoren, zoals bijvoorbeeld wolven


Af en toe sterven grotere aantallen grazers in de Serengeti van de honger als gevolg van de droogte, maar dat is eerder een uitzondering dan dat het regel is, dat in tegenstelling tot de Oostvaardersplassen waar elke winter grote aantallen grote grazers stierven van de honger.
Verhongeren van wilde dieren wordt in de Serengeti ook veroorzaakt door mensen, omdat mensen de dieren verdrijven van hun weidegronden, die meestal aangelegd zijn op de meest vruchtbare gronden waar normaal gesproken ook het meeste voedsel zou kunnen groeien voor de wilde dieren.
Bij voedseltekorten zijn het in de Serengeti vooral de jonge kalveren (onder een jaar) die sterven, de sterfte onder volwassen dieren is relatief gering. In de Oostvaardersplassen sterven jonge en oude dieren van de honger.


De Oostvaardersplassen vergelijken met de Serengeti, om zo te het verhongeren van de grote grazers te verdedigen en doen alsof dit een natuurlijk proces is, is in het geheel misplaatst en zelfs misdadig te noemen.
In de Serengeti hebben de grote grazers bij voedseltekorten nog een kans om naar voedselrijke gebieden te migreren, waarbij de sterke dieren het overleven en alleen de zwakkere dieren omkomen, dit is wel een vorm van natuurlijke selectie.
Dat in tegenstelling tot de Oostvaardersplassen, waar de grote grazers elke winter te lijden hadden aan voedseltekorten en de dieren geen mogelijkheden hadden om naar voedselrijke gebieden te migreren, met als gevolg dat niet alleen de zwakke dieren na een eindeloze lange lijdensweg stierven, maar ook de gezonde dieren van de honger omkwamen. Want of je nu gezond bent of niet, zonder voedsel blijft de motor niet draaien. In de Oostvaardersplassen is er dan ook in de verste verte geen sprake van een natuurlijke selectie onder de grazers, maar wel is er sprake van ernstige dierenmishandeling.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


Andere interessante artikelen:


Vindt u dit artikel de moeite waard? Deel het dan op sociale media.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X