pauze

Oostvaardersplassen.org

Sorry


Deze website had maandelijks ruim 2,7 duizend unieke bezoekers, maar omdat ik de kosten niet meer op kan brengen heb ik deze van het web moeten halen.


Het is mij helaas niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Het afgelopen jaar heb ik alle kosten die ik voor de Oostvaardersplassen gemaakt heb voor mijn eigen rekening genomen, maar nu lukt het mij niet meer om alle kosten in mijn eentje op te brengen.


Wanneer er op korte termijn genoeg giften binnen komen om de kosten voor het komende jaar te kunnen betalen, zal deze website weer online gebracht kunnen worden!


Vindt u het waard dat deze site weer online komt, doe dan alsnog een gift op rekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Wanneer er niet genoeg giften binnen komen om deze site voor het komende jaar opnieuw online te brengen, krijgt u uw gemaakte gift terug.


contact@oostvaardersplassen.org

ZONDER FINANCI√čLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X