Populatiebeheer
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Corridor Oostvaardersplassen naar Horsterwold


Uitbreiding Oostvaardersplassen voorkomt geen hongerdood als men niet aan populatiebeheer doet.


De Stentor heeft maandag 25 februari 2019 een poll op internet geplaatst met de vraag hoe de populatie edelherten in de Oostvaardersplassen gereguleerd zouden moeten worden.
Na 2 dagen is de stand dat ruim 70% vindt dat dit moet gebeuren d.m.v. anticonceptie (de pil). Slechts 20% vindt dat dit moet gebeuren door middel van afschot, 8% vindt dat men de natuur zijn gang moet laten gaan.


Opvallend is dat uit een enquête van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) ongeveer twee keer zoveel mensen voor afschot van edelherten kiezen (39%).
De Raad van Dierenaangelegenheden profileert zich als onafhankelijke adviserende commissie, maar is alles behalve onafhankelijk te noemen. De voorzitter van de RDA is Jan Staman. Deze zogenaamde onafhankelijke Jan Staman is ook penningmeester van de Stichting Natuurlijke Processen waar Frans Vera weer het opperhoofd van is. Frans Vera is de aanstichter van al het dierenleed in de Oostvaardersplassen.
Van onafhankelijkheid is dus in de verste verte geen sprake.


Het rewildingclubje, waar de Stichting Natuurlijke processen ook onder hoort, is voor een verbinding via het Horsterwold naar de Veluwe, iets dat praktisch onmogelijk is, want hoe moeten de grote grazers de randmeren oversteken? In zijn enquête heeft de zogenaamde onafhankelijk RDA ook de vraag gesteld of men beter voor een verbinding naar de Veluwe kan kiezen i.p.v. afschot om sterfte te voorkomen.
De uitslag volgens de RDA is dat 38% voorstander van een verbindingszone is en 19% tegen (de rest heeft geen mening hierover).
Vanzelfsprekend kiezen dan veel mensen voor een verbindingszone, omdat veel (onwetende) mensen denken dat dit een diervriendelijker methode is dan afschot. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de

desastreuze gevolgen op langere termijn.
Veel mensen denken dat met het vergroten van het gebied d.m.v. verbindingszones naar andere natuurgebieden voorkomen kan worden dat grote grazers omkomen van de honger, want dit is hun wijs gemaakt door de rewilders die zo hun gebieden (en hun macht) kunnen vergroten. De propagandamachine van deze rewilders heeft veel mensen beïnvloed.


Hoe mooi deze verhalen van de rewilders ook mogen klinken, in de praktijk gaat dit nooit werken.
Volgens de commissie van Geel zou de ecologische draagkracht van de Oostvaarderplassen ongeveer 1100 grote grazers zijn. Dit aantal is volgens mij al veel teveel  voor dit gebied. Wanneer men het aantal grote grazers per vierkante kilometer zou vergelijken met ander grote nationale parken waar wel sprake is van een natuurlijk evenwicht, dan zou men in de Oostvaardersplassen op een aantal tussen de 300 tot 400 grazers uitkomen, dan zijn de foeragerende ganzen daarbij nog niet meegerekend.


Maar stel voor het gemak dat de draagkracht 1100 grote grazers zouden zijn en men zou het oppervlakte van het gebied ongeveer 2 keer zo groot maken door het te verbinden met het Horsterwold. De draagkracht zou dan 2200 grote grazers zijn.
Wanneer men niet aan enige vorm van populatiebeheer doet, dan zou het aantal dieren elk jaar met 40% toenemen.
Dus na 1 jaar zouden er al ongeveer 1540 grote grazers zijn. Telt men bij die 1540 nog eens 40% erbij, dan komt men al op 2156 dieren. Dus na 2 jaar heeft men al bijna de draagkracht bereikt. Na 3 jaar heeft men al ruim 3000 grote grazers in een gebied waar er maximaal 2200 zouden kunnen leven. Dat zou dus betekenen dat ongeveer 25% van de dieren zou verhongeren.

Hongerdood komt als enige selectiedruk bij grote grazers nergens in de wereld voor, zeker niet in de mate zoals in de Oostvaardersplassen. Dat hongerdood zoals in de Oostvaardersplassen tot de normale natuurlijke processen behoort is dan ook niets meer dan een propagandapraatje van rewilders, die zo hun barbaarse mislukte experiment goed proberen te praten.


Omdat in de Oostvaardersplassen geen grote predatoren zoals wolven leven die de populatiegrote op een natuurlijke manier kunnen reguleren, zal de mens dat moeten doen. Het omheinde gebied de Oostvaardersplassen is trouwens ook veel te klein voor een natuurlijke populatie wolven, zelfs als de oppervlakte van het gebied vervijfvoudig zou worden is het daarvoor nog te klein.
De meest diervriendelijke methode om de populatie van de grote grazers in stand te houden is niet de traditionele jacht (dit zorgt voor veel onrust en stress), maar populatiebeheer door middel van anticonceptie, waar dus een groot deel van de Nederlanders voorstander voor zijn!
Anticonceptie wordt wereldwijd al in veel natuurparken met succes toegepast, welk soort anticonceptie het meest geschikt is voor de Oostvaardersplassen wordt nu door Tom Stout onderzocht. Het PZP-vaccin zou een middel kunnen zijn dat in de Oostvaardersplassen toepasbaar is.


N.B. een populatiegroei van 40% is een gemiddelde, afhankelijk van omstandigheden (zoals het weer) kan de groei verschillen. Maar zelfs als de populatie maar half zo snel zal groeien, dan komt er een tijd dat er teveel grote grazers in het gebied komen dan het gebied aan kan, alleen duurt het dan langer.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info...

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


Meer interessante artikelen:


Vindt u dit artikel de moeite waard? Deel het dan op sociale media.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X