Pseudowetenschap
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.


Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp!

Bij voorbaat dank!

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:


Pseudowetenschap (Index)


Dit wordt een 3-luik over de discutabele theorieën waar het beleid van de Oostvaardersplassen is gebaseerd.
Deel 1 en 2 zijn al te bekijken. Deel 3 wordt later gepubliceerd.

Frans Vera pseudowetenschap Oostvaardersplassen
Oerrund heckrund ovp

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media


GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.