Onderzoek afschot
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

Leonie Vestering Partij voor de Dieren Oostvaardersplassen

Video: Motie onderzoek naar wijze en methode afschot edelherten


Woensdag 29 mei 2019 heeft de Partij voor de Dieren Flevoland een motie ingediend, waarbij zij het college opdroegen een onderzoekscommissie in te stellen naar de wijze en methode hoe het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen de afgelopen winter heeft plaatsgevonden.


Terecht zijn er vele vragen waarop dit is gebeurd, zo heeft een dierenarts in zijn verslag al eens geschreven dat de edelherten ‘ad random’ worden geschoten en er geen rekening gehouden is met de sociale structuren binnen de groep. Dat er bij deze massale afschot geen rekening gehouden kon worden met sociale structuren in de groep, heb ik enkele dagen voordat het afschot begon al geschreven in dit artikel 

Zo zijn er op 1 dag door slechts 4 faunabeheerders maar liefst 252 edelherten geschoten, terwijl vooraf het streven was zo’n 20 dieren per dag te schieten. Het is zo goed als onmogelijk dat dit op een zorgvuldige manier is gebeurd (lees hierover in dit artikel) Opvallend is dat gedeputeerde Harold Hofstra telkens maar weer zegt dat hij geen signalen heeft ontvangen dat er onrechtmatigheden zijn geconstateerd, daarmee negeert hij de vele beelden die op sociale media te zien zijn en die hem zelfs meerdere keren toegezonden zijn. Hij gaat alleen af op de berichten die hij van de Omgevingsdienst en de expertgroep krijgt, maar deze controleren maar zelden en waren er zeker niet bij op de dag dat er zo massaal op edelherten is geschoten.

Steun ons, doe een gift >


Ondanks diverse sterke argumenten van verschillende Statenleden om deze motie te steunen, is deze toch weer weggestemd. Blijkbaar heeft de Flevolandse politiek er geen belang bij om de waarheid boven tafel te krijgen, waarbij veel onzekerheden weggenomen hadden kunnen worden. Door het discutabele verleden van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen is het vertrouwen in Staatsbosbeheer niet groot en door deze stemming is het vertrouwen in de volksvertegenwoordigers van Flevoland ook weer verder gezakt.

Stemming motie PvdD Flevoland onderzoekcommissie afschot edelherten Oostvaardersplassen

 Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


Gerelateerde artikelen:

 

Bekijk hieronder de video van de Statenvergadering over de motie onderzoekcommissie afschot edelherten

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X