Onderzoek afschot

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

Video: Motie onderzoek naar wijze en methode afschot edelherten


Woensdag 29 mei 2019 heeft de Partij voor de Dieren Flevoland een motie ingediend, waarbij zij het college opdroegen een onderzoekscommissie in te stellen naar de wijze en methode hoe het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen de afgelopen winter heeft plaatsgevonden.


Terecht zijn er vele vragen waarop dit is gebeurd, zo heeft een dierenarts in zijn verslag al eens geschreven dat de edelherten ‘ad random’ worden geschoten en er geen rekening gehouden is met de sociale structuren binnen de groep. Dat er bij deze massale afschot geen rekening gehouden kon worden met sociale structuren in de groep, heb ik enkele dagen voordat het afschot begon al geschreven in dit artikel 

Leonie Vestering Partij voor de Dieren Oostvaardersplassen

Zo zijn er op 1 dag door slechts 4 faunabeheerders maar liefst 252 edelherten geschoten, terwijl vooraf het streven was zo’n 20 dieren per dag te schieten. Het is zo goed als onmogelijk dat dit op een zorgvuldige manier is gebeurd (lees hierover in dit artikel) Opvallend is dat gedeputeerde Harold Hofstra telkens maar weer zegt dat hij geen signalen heeft ontvangen dat er onrechtmatigheden zijn geconstateerd, daarmee negeert hij de vele beelden die op sociale media te zien zijn en die hem zelfs meerdere keren toegezonden zijn. Hij gaat alleen af op de berichten die hij van de Omgevingsdienst en de expertgroep krijgt, maar deze controleren maar zelden en waren er zeker niet bij op de dag dat er zo massaal op edelherten is geschoten.


Ondanks diverse sterke argumenten van verschillende Statenleden om deze motie te steunen, is deze toch weer weggestemd. Blijkbaar heeft de Flevolandse politiek er geen belang bij om de waarheid boven tafel te krijgen, waarbij veel onzekerheden weggenomen hadden kunnen worden. Door het discutabele verleden van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen is het vertrouwen in Staatsbosbeheer niet groot en door deze stemming is het vertrouwen in de volksvertegenwoordigers van Flevoland ook weer verder gezakt.

Stemming motie PvdD Flevoland onderzoekcommissie afschot edelherten Oostvaardersplassen

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


Gerelateerde artikelen:

 

Bekijk hieronder de video van de Statenvergadering over de motie onderzoekcommissie afschot edelherten

Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen