Vogelstand
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!


Vogelstand in de Oostvaardersplassen


De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers! Laat dat even heel duidelijk zijn.

De te hoge begrazingsdruk van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten heeft er voor gezorgd dat het gebied zo goed als kaalgevreten is. Veel struiken en plantensoorten zijn (bijna) verdwenen, alleen de niet eetbare, d.w.z. giftige planten, woekeren er in overvloed.

Dit heeft niet alleen als gevolg dat de grote grazers elk winterseizoen creperen van de honger en velen een langzame hongerdood sterven, maar dat ook andere dieren uit de Oostvaardersplassen verdwijnen. Zo zijn er ook verschillende knaagdieren, libelle- en vlindersoorten uit dit natuurgebied verdwenen. Dit alles heeft invloed gehad op de vogelstand.


Sovon houdt elk jaar landelijk een vogeltelling en heeft dat in de jaren 1997, 2002, 2007 en 2012 de broedvogels in het buitenkaadse gebied van de Oostvaardersplassen gedaan.


Eens waren de Oostvaardersplassen een waar vogelparadijs. Er leefden zelfs veel vogels die op de rode lijst staan. Hoe de aantallen broedvogels uit de rode lijst in de Oostvaardersplassen zich verhouden tot de rest van Nederland zie je in de afbeelding hieronder.

Broedvogels in de Oostvaardersplassen


In de afbeelding hieronder zijn in 2016 de vogels in het Oostvaardersbos ook meegeteld. In de jaren 1997, 2002, 2007 en 2012 zijn de vogels in het Oostvaardersbos niet meegeteld. Er is dus in 2016 in een groter gebied geteld, dat geeft een vertekend beeld. Wanneer men alleen in het gebied had geteld waar men in de voorafgaande jaren had geteld, dan waren de cijfers in 2016 waarschijnlijk aanzienlijk lager dan hieronder bij 2016 staat vermeld.

Vogeltelling Oostvaardersplassen

Hieronder de bedreigde vogelsoorten in de Oostvaardersplassen die op de rode lijst staan. De rode lijst wordt ingedeeld in: Ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoelig.

Bedreigde vogels Oostvaardersplassen

Zoals je kunt zien zijn bij de meeste vogels uit de rode lijst het aantal broedparen in Nederland redelijk stabiel, maar door jarenlang wanbeleid zijn veel vogels in de Oostvaardersplassen (bijna) verdwenen.


Bron: Sovon


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info...


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X