Wolven
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Giften voor deze website zijn van harte welkom: NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van

M Reuvekamp. Bij voorbaat dank!

edelhert Oostvaardersplassen


Wolven in de Oostvaardersplassen, is dat wel zo'n goed idee?

 

Het probleem in de Oostvaardersplassen is dat er teveel grote grazers lopen op een te klein oppervlak.

De populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen worden niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren, waardoor er een overpopulatie is ontstaan die letterlijk alles kaal vreet.

Ook wanneer het gebied wordt uitgebreid zal dit probleem in de Oostvaarderplassen niet opgelost worden, de nieuwe aanwas door geboorte zal er voor zorgen dat ook het nieuwe gebied weer vol zal gaan lopen met teveel grote grazers, op één of andere manier zal het aantal grote grazers gereguleerd moeten worden.

 

Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn. Hoewel in de vrije natuur wolven erg nuttig zijn voor het ecologisch evenwicht, is het introduceren van wolven in een omheind gebied een heel slecht en ondoordacht plan.

De reden om geen wolven uit te zetten is niet omdat wolven levensgevaarlijk zijn en een gevaar zouden kunnen gaan vormen voor de bezoekers van de Oostvaardersplassen.

In 50 jaar tijd zijn in Europa, het noord Amerikaanse continent en Rusland bij elkaar slechts 17 mensen door wolven gedood. Daarvan waren 8 doden het slachtoffer van wolven die rabiës (hondsdolheid) hadden. Rabiës komt in Nederland al 30 jaar niet meer voor, dus de kans dat men hier door een hondsdolle wolf zou worden gebeten is nihil. Andere slachtoffers waren kinderen uit een Spaans dorpje. Deze kinderen voerden aan de rand van dit dorpje regelmatig wolven, één keer liep dat verkeerd en 7 kinderen werden het slachtoffer, mensen in dit dorpje zochten zelf de confrontatie met wolven op. Van de andere 2 incidenten is de oorzaak niet bekend.

Even ter vergelijking met het aantal dodelijke slachtoffers dat wordt veroorzaakt door paarden: In de USA vallen jaarlijks gemiddeld 600 dodelijke slachtoffers door paarden, ook andere landbouwhuisdieren zoals koeien veroorzaken heel veel dodelijke slachtoffers. Wel beschouwd vormen de konikpaarden en de heckrunderen een veel groter gevaar voor mensen dan de wolven, als die in de Oosvaardersplassen geïntroduceerd zouden worden.

 

Waarom is het uitzetten van wolven in de Oostvaarderplassen dan geen goed idee?

In het kort gezegd: ‘Het oppervlakte van de Oostvaardersplassen is veel te klein’.

In totaal heeft dit natuurgebied een oppervlakte van een kleine 67 vierkante kilometer, waarvan veel meer dan de helft uit water en riet bestaat.

In midden Europa bestrijken de doorsnee wolvenroedels territoria tussen de 150 en 350 vierkant kilometer. In Noord-Siberië en Noord-Canada zijn er zelfs wolventerritoria van meer dan 1.000 vierkante kilometer. Eén wolvenroedel past dus niet in de Oostvaardersplassen.

Nu is het wel zo dat hoe meer prooidieren er in een gebied leven, hoe kleiner de wolventerritoria zijn. In de Oostvaardersplassen leven extreem veel konikpaarden, edelherten en heckrunderen, dat zal dus kunnen beteken dat het wolventerritorium erg klein zal kunnen zijn (misschien wel kleiner dan 150 vierkante kilometer). Maar na verloop van tijd, nadat er wolven zijn uitgezet, zal het aantal grote grazers vanzelfsprekend afnemen en het wolventerritorium weer groter worden.

 

Is een groter gebied de oplossing?

Stel dat men zal gaan besluiten om de Oostvaardersplassen te gaan verbinden met de Veluwe (deze kans is wel heel klein) of misschien wel helemaal tot in Duitsland, dan zal men kunnen denken dat het oppervlakte groot genoeg is voor een wolventerritorium en er dus geen bezwaar zou zijn om wolven uit te zetten.

Ook dan is het geen goed plan, niet dat het oppervlakte te klein zou zijn voor een wolventerritorium, maar om een andere redenen.

 

Eén wolvenroedel bestaat namelijk uit een ouderpaar en hun jongen van 0 tot ongeveer 3 jaar. Het is niet zo dat een wolvenroedel bestaat uit allemaal verschillende individuen die bij elkaar zijn gekomen om een roedel te vormen (zoals vroeger werd verondersteld). Leden van een wolvenroedel zijn dus allemaal familie van elkaar. Soms kan het zijn dat een zwerver zich bij de wolvenroedel aansluit, dit is dan omdat hij een relatie aangaat met één van de geslachtrijpe nakomelingen. Dit is zeg maar de schoondochter of schoonzoon van het ouderpaar van de roedel. Uiteindelijk gaat de zwerver met één van de roedelleden een gezin stichten en vormen zo een nieuwe roedel. Eén wolvenroedel in de Oostvaardersplassen uitzetten is dus geen goed idee omdat alle roedelleden bloedverwanten zijn. In het afgesloten gebied, hoe groot ook, zal op een gegeven moment inteelt ontstaan, waardoor grote kans is op erfelijke afwijkingen een aandoeningen.

 

Je zou dus gaan kunnen denken dat de oplossing zou kunnen zijn meerdere wolven uit te gaan zetten die geen familie van elkaar zijn. Ook dit is geen oplossing.

Al deze wolven zullen geen roedel gaan vormen om samen te gaan werken, het blijven individuen. Een individuele wolf kan geen grote prooidieren vangen, dat kunnen wolven alleen maar in roedelverband door tijdens de jacht samen te werken. Individuele wolven zouden dus nooit de populatie van grote grazer kunnen beheren. Misschien lukt het een individuele wolf af en toe een edelherten te veroveren, maar de kans dat heckrunderen en konikpaarden ten prooi vallen aan individuele wolven is zo goed als uitgesloten. Om deze redenen worden in verschillende Europese wolvengebieden paarden en runderen ingezet voor begrazing, in plaats van schapen.

 

Hoe je het ook wendt of keert, wolven in een afgesloten gebied uitzetten om de populatie te beheren is gaat niet werken.


Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Meer info...

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

ATTENTIE !!!
Helaas is het niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de hosting voor het komende jaar te betalen. Ik kom nog een flink bedrag te kort. Zelf heb ik dat geld op het moment niet. Wanneer ik dit geld op korte termijn niet bij elkaar krijg, zal deze website binnenkort offline gaan en zouden maandelijks ruim 2,7 duizend bezoekers de artikelen niet meer kunnen lezen.

Steun deze website met een gift

Waardeert je de artikelen op deze website en wil je dat ik door blijf gaan? Dan vraag ik je vriendelijk om mij te steunen door een bedrag naar mij over te maken.

Dat kun je dat doen naar mijn bankrekeningnummer:
NL20 SNSB 0933 2784 11, ten name van M Reuvekamp.
GOEDE DOELEN


Doneren aan ActieVOERgroep kan op

NL70 ABNA 0467 3665 43 ten name van D. Schievink onder vermelding van donatie ovp. Meer info...Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Meer info...
Sluiten X