Wolven

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?


Ontdek hier de harde werkelijkheid over dit unieke natuurreservaat in Flevoland.

 

Entdecken Sie hier die harte Realität dieses einzigartigen Naturschutzgebietes in Flevoland

Dier algemeen
Oostvaardersplassen

Wolven in de Oostvaardersplassen, is dat wel zo'n goed idee?

 

Het probleem in de Oostvaardersplassen is dat er teveel grote grazers lopen op een te klein oppervlak.

De populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen worden niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren, waardoor er een overpopulatie is ontstaan die letterlijk alles kaal vreet.

Ook wanneer het gebied wordt uitgebreid zal dit probleem in de Oostvaarderplassen niet opgelost worden, de nieuwe aanwas door geboorte zal er voor zorgen dat ook het nieuwe gebied weer vol zal gaan lopen met teveel grote grazers, op één of andere manier zal het aantal grote grazers gereguleerd moeten worden.

 

Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn. Hoewel in de vrije natuur wolven erg nuttig zijn voor het ecologisch evenwicht, is het introduceren van wolven in een omheind gebied een heel slecht en ondoordacht plan.

edelhert Oostvaardersplassen

De reden om geen wolven uit te zetten is niet omdat wolven levensgevaarlijk zijn en een gevaar zouden kunnen gaan vormen voor de bezoekers van de Oostvaardersplassen.

In 50 jaar tijd zijn in Europa, het noord Amerikaanse continent en Rusland bij elkaar slechts 17 mensen door wolven gedood. Daarvan waren 8 doden het slachtoffer van wolven die rabiës (hondsdolheid) hadden. Rabiës komt in Nederland al 30 jaar niet meer voor, dus de kans dat men hier door een hondsdolle wolf zou worden gebeten is nihil. Andere slachtoffers waren kinderen uit een Spaans dorpje. Deze kinderen voerden aan de rand van dit dorpje regelmatig wolven, één keer liep dat verkeerd en 7 kinderen werden het slachtoffer, mensen in dit dorpje zochten zelf de confrontatie met wolven op. Van de andere 2 incidenten is de oorzaak niet bekend.

Even ter vergelijking met het aantal dodelijke slachtoffers dat wordt veroorzaakt door paarden: In de USA vallen jaarlijks gemiddeld 600 dodelijke slachtoffers door paarden, ook andere landbouwhuisdieren zoals koeien veroorzaken heel veel dodelijke slachtoffers. Wel beschouwd vormen de konikpaarden en de heckrunderen een veel groter gevaar voor mensen dan de wolven, als die in de Oosvaardersplassen geïntroduceerd zouden worden.

 

Waarom is het uitzetten van wolven in de Oostvaarderplassen dan geen goed idee?

In het kort gezegd: ‘Het oppervlakte van de Oostvaardersplassen is veel te klein’.

In totaal heeft dit natuurgebied een oppervlakte van een kleine 67 vierkante kilometer, waarvan veel meer dan de helft uit water en riet bestaat.

In midden Europa bestrijken de doorsnee wolvenroedels territoria tussen de 150 en 350 vierkant kilometer. In Noord-Siberië en Noord-Canada zijn er zelfs wolventerritoria van meer dan 1.000 vierkante kilometer. Eén wolvenroedel past dus niet in de Oostvaardersplassen.

Nu is het wel zo dat hoe meer prooidieren er in een gebied leven, hoe kleiner de wolventerritoria zijn. In de Oostvaardersplassen leven extreem veel konikpaarden, edelherten en heckrunderen, dat zal dus kunnen beteken dat het wolventerritorium erg klein zal kunnen zijn (misschien wel kleiner dan 150 vierkante kilometer). Maar na verloop van tijd, nadat er wolven zijn uitgezet, zal het aantal grote grazers vanzelfsprekend afnemen en het wolventerritorium weer groter worden.

 

Is een groter gebied de oplossing?

Stel dat men zal gaan besluiten om de Oostvaardersplassen te gaan verbinden met de Veluwe (deze kans is wel heel klein) of misschien wel helemaal tot in Duitsland, dan zal men kunnen denken dat het oppervlakte groot genoeg is voor een wolventerritorium en er dus geen bezwaar zou zijn om wolven uit te zetten.

Ook dan is het geen goed plan, niet dat het oppervlakte te klein zou zijn voor een wolventerritorium, maar om een andere redenen.

 

Eén wolvenroedel bestaat namelijk uit een ouderpaar en hun jongen van 0 tot ongeveer 3 jaar. Het is niet zo dat een wolvenroedel bestaat uit allemaal verschillende individuen die bij elkaar zijn gekomen om een roedel te vormen (zoals vroeger werd verondersteld). Leden van een wolvenroedel zijn dus allemaal familie van elkaar. Soms kan het zijn dat een zwerver zich bij de wolvenroedel aansluit, dit is dan omdat hij een relatie aangaat met één van de geslachtrijpe nakomelingen. Dit is zeg maar de schoondochter of schoonzoon van het ouderpaar van de roedel. Uiteindelijk gaat de zwerver met één van de roedelleden een gezin stichten en vormen zo een nieuwe roedel. Eén wolvenroedel in de Oostvaardersplassen uitzetten is dus geen goed idee omdat alle roedelleden bloedverwanten zijn. In het afgesloten gebied, hoe groot ook, zal op een gegeven moment inteelt ontstaan, waardoor grote kans is op erfelijke afwijkingen een aandoeningen.

 

Je zou dus gaan kunnen denken dat de oplossing zou kunnen zijn meerdere wolven uit te gaan zetten die geen familie van elkaar zijn. Ook dit is geen oplossing.

Al deze wolven zullen geen roedel gaan vormen om samen te gaan werken, het blijven individuen. Een individuele wolf kan geen grote prooidieren vangen, dat kunnen wolven alleen maar in roedelverband door tijdens de jacht samen te werken. Individuele wolven zouden dus nooit de populatie van grote grazer kunnen beheren. Misschien lukt het een individuele wolf af en toe een edelherten te veroveren, maar de kans dat heckrunderen en konikpaarden ten prooi vallen aan individuele wolven is zo goed als uitgesloten. Om deze redenen worden in verschillende Europese wolvengebieden paarden en runderen ingezet voor begrazing, in plaats van schapen.

 

Hoe je het ook wendt of keert, wolven in een afgesloten gebied uitzetten om de populatie te beheren is gaat niet werken.

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

 

U kunt ons ook volgen op Facebook of op Twitter

Anticonceptie in de Oostvaardersplassen met een PZP-vaccin
Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.
Frans Vera vertelt vol trots dat hij illegaal konikpaarden en heckrunderen heeft uitgezet in de Oostvaardersplassen. Het 'hands-off' beleid zorgde ervoor dat de grootste doodsoorzaak bij de grote grazers de hongerdood werd, Dit is een fragment uit de Canadese documentaire “Manufacturing the Wild” uit 2015.
Speciaal voor Frans Vera, Han Olff, Partij voor de Dieren, Dierbaar Flevoland en anderen die geloven in het fabeltje dat er sprake is van oernatuur en natuurlijke processen in de Oostvaardersplassen.
Het afschieten van de 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen verloopt chaotisch. De edelherten worden door de boswachters van SBB alle kanten opgejaagd. Ook de konikpaarden zijn gestrest.
In de Statenvergadering van Flevoland zijn diervriendelijke moties over de Oostvaardersplassen weggestemd, zelfs door de PvdD. Men kiest voor het afschieten van de edelherten. Hierdoor is er een massaslachting in gang gezet.
De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers!  De grote hoeveelheden konikpaarden, heckrunderen en edelherten hebben er voor gezorgd dat veel struiken en plantensoorten zijn verdwenen, dit heeft een negatieve invloed op de vogelstand
In de Oostvaardersplassen waren omstanders getuige hoe een boswachter van Staatsbosbeheer de onderkaak van een edelhert aan flarden schoot. Vervolgens reed de schutter zonder naar het creperende hert om te kijken weg. Het dier heeft hierdoor onnodig lang moeten lijden. Geen enkele aanwezige boswachter bekommerde zich over het pijnlijdende hert.
In de Oostvaardersplassen worden de populaties konikpaarden, edelherten en heckrunderen niet op een natuurlijke manier gereguleerd door predatoren zoals wolven, waardoor er een overpopulatie is ontstaan. Er zijn mensen (ja zelfs ecologen) die denken dat het uitzetten van wolven in de Oostvaardersplassen de oplossing kan zijn.
De bedenkers van Oostvaardersplassen en SBB vergelijken de OVP vaak met de Serengiti. Maar zijn de Oostvaardersplassen daar wel mee te vergelijken?
De bedenkers en de beheerder SBB brengen het zo alsof de Oostvaardersplassen één groot paradijs is. Ze beweren dat dit oernatuur is. Maar de werkelijkheid is het een incompleet ecosysteem met veel dierenleed.
De bronstperiode vergt veel van de mannelijke edelherten in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Er zal dan ook veel voedsel aanwezig moeten om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. Na de bronst wil provincie Flevoland 2/3 van de edelherten af gaan schieten, wat gepaard gaat met veel stress.
Persbericht dat de gedeputeerde staten van de provincie heeft gepubliceerd over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

WEBWINKEL

Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Natuur in Mensenhand - Martin Drenthen
Bestel hier
Heibel in de Polder -  Roelke Posthumus
Heibel in de Polder - Roelke Posthumus
Bestel hier
Onder dieren - Ton Lemaire
Onder dieren - Ton Lemaire
Bestel hier
Speld in hooiberg, Oostvaardersplassen