Opheldering
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

Paard in Nood Spanje Oostvaardersplassen


Staatsbosbeheer wil opheldering? Dat willen wij ook wel over heel veel zaken!

Geplaatst op 24 september 2019


Op 15 maart zijn er 29 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen op transport gegaan naar het natuurgebied van de stichting Paleolítico Vivo in Spanje. In augustus bleken veel van deze dieren sterk vermagerd en ziek te zijn. Sommige van deze konikpaarden waren zo ernstig verzwakt dat zij volgens dierenartsen de komende winter het niet overleefd zouden hebben.
Eduardo Cerdá, de beheerder van het Spaanse natuurgebied, heeft om hulp gevraagd, omdat hij de dieren zelf niet voldoende zorg kon geven. De stichting Annemieke heeft daarop geld ingezameld en van dat geld is 30.000 kilo hooi gekocht en naar Spanje gebracht. Dierenliefhebbers uit andere actiegroepen, die al langere tijd contact hadden met Eduardo Cerdá, hebben veelal op eigen kosten ervoor gezorgd dat er 17 merries en hun veulens (die ondertussen in het Spaanse natuurgebied waren geboren) en 2 hengsten overgebracht zijn naar de opvang van de Nederlandse Stichting Paard in Nood in Spanje. Daar krijgen ze de noodzakelijke (medische) zorg. Staatsbosbeheer zelf, die de dieren daar heengebracht heeft, heeft tot op heden nog geen enkele hulp geboden, terwijl zij al lang voordat zij de dieren naar Spanje transporteerden op de hoogte waren van de slechte omstandigheden in dit natuurgebied. Staatsbosbeheer toont hiermee geen verantwoordelijkheidsgevoel te hebben. Wanneer zij moreel besef hadden, dan hadden zij hulp geboden, maar Staatsbosbeheer doet juist het tegenover gestelde.


Uiteraard kost het verzorgen van paarden deze particuliere stichting veel geld. Donaties zijn daarom ook welkom. Het rekeningnummer van deze stichting staat onder aan deze pagina.


In het contract tussen Staatsbosbeheer en de eigenaar van het natuurgebied in Spanje staat o.a. dat de konikpaarden een zo natuurlijk mogelijk leven zouden moeten krijgen. Wanneer de Spaanse eigenaar zich niet aan deze overeenkomst houdt kan Staatsbosbeheer hem volgens dat contract een boete van 1.000 per paard opleggen.
Natuurlijk leven en de zogenaamde zelfverzonnen 'natuurlijke processen' zijn bij Staatsbosbeheer heilig, dat staat zelfs ver boven de gezondheid van dieren en het dierenwelzijn. Dit denkbeeld draagt Staatsbosbeheer trouwens alleen maar uit als het hun zo uitkomt. In dit geval zegt men dat men het belangrijk vindt dat de familiegroepen bij elkaar blijven, maar in begin december 2018 schreef Staatsbosbeheer nog aan beheerders van andere natuurgebieden, met het verzoek om konikpaarden op te nemen, nog letterlijk: “Deze 40 tot 65 paarden hoeven niet allemaal bij elkaar te blijven. Het is zelfs fijner als wij meerdere plekken hebben, ook met het oog op mogelijke actievoerders die de paarden nog eens willen opzoeken.”
Wanneer men dit leest, is het wel bijzonder dat zij er nu over vallen dat familiegroepen uit elkaar zijn gehaald. Ook wel opmerkelijk, want anders hadden deze zwakke dieren de winter niet overleefd, dan waren deze paarden ook verdwenen uit de familiegroep. Nu leven ze nog, maar anders zouden ze dus hoogstwaarschijnlijk dood gaan.

Het beleid dat ten koste gaat van het dierenwelzijn hebben zij al decennia lang uitgevoerd in de Oostvaardersplassen en ondanks dat dit beleid in 2018 in opdracht van de provincie Flevoland drastisch is gewijzigd in verband met het welzijn van de grote grazers, blijft Staatsbosbeheer nog steeds bij het standpunt dat het natuurlijke leven heilig is, ook al gaat dat dus ten koste van de gezondheid en het welzijn van grote grazers. Bedenk wel dat konikpaarden feitelijk niets anders zijn dan gedomesticeerde dieren, die door gericht fokbeleid nog geen 100 jaar geleden door mensen zijn gecreëerd. Het zijn absoluut geen wilde paarden zoals de Tarpan, want deze wilde paarden zijn al ruim 4 eeuwen geleden uitgestorven.


Terwijl veel Nederlanders geschrokken zijn van de beelden van de broodmagere konikpaarden in het Spaanse natuurgebied, laat Staatsbosbeheer in de media weten geschrokken te zijn toen de Spaanse beheerder Eduardo Cerdá vorige week liet weten dat een deel van de dieren zijn verhuisd naar de opvang van Laura Hoitsema in het zuiden van Spanje.
In een officiële brief vraagt Staatsbosbeheer daarom aan Eduardo Cerdá om opheldering. Daarbij wordt verwezen naar het contract dat er tussen Staatsbosbeheer en de Spaanse stichting Paleolítico Vivo is gesloten over de zogenaamde natuurlijke leefomstandigheden.
Opmerkelijk is dat Staatsbosbeheer in de media laat weten dat hun veeartsen contact hebben gehad met veeartsen uit het Spaanse natuurgebied en dat de veeartsen tot de conclusie zijn gekomen dat de konikpaarden last hadden om zich aan te passen aan het nieuwe gebied.
In februari dit jaar zijn nog een dierenarts en een ecoloog in opdracht van Staatsbosbeheer wezen kijken in dit natuurgebied, om te beoordelen of dit gebied wel geschikt was om de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen daar heen te verhuizen. In hun rapport beschreven ze de slechte situatie in dat Spaanse natuurgebied. Ondanks dat Staatsbosbeheer op de hoogte was van de slechte omstandigheden. Het was dus vooraf te voorspellen dat de konikpaarden moeite zouden hebben om zich aan te passen aan hun nieuwe en slechte leefgebied. Het valt Staatsbosbeheer dan ook te verwijten dat zij met de kennis die zij over dit gebied hadden, toch de konikpaarden naar dit gebied verhuisd hebben.


Staatsbosbeheer wil opheldering? Wij willen ook wel opheldering over veel zaken!


Dan begin ik maar waarmee ik hiervoor eindigde: Waarom heeft Staatsbosbeheer de konikpaarden verhuisd naar een gebied waarvan zij wisten dat de omstandigheden daar slecht zijn?


Hoe kan het dat er dat er in strijd met de Europese transsportregels, waarin staat dat dieren die 90% van hun draagtijd er op hebben zitten niet vervoerd mogen worden, toch hoogdrachtige merries op transsport naar Spanje zijn gegaan? De eerste merrie is al binnen 2 weken na aankomst bevallen van een veulen, dit dier had voor hetzelfde geld ook tijdens het lange transport kunnen bevallen. Hoe kan het dat hier de Europese wet onder het toeziend oog van de NVWA is overtreden?


Hoe kan het dat er in de eerste 6 weken dat de konikpaarden in de vangkralen stonden maar liefst 11 paarden (6 merries en 5 veulens) van de nog geen 200 paarden zijn gestorven? Wanneer er dieren in zo’n kleine oppervlakte gevangen zitten, dan hebben zij de automatisch de status van gehouden dieren (of zij nu wel of niet gechipt zijn) en moeten dan ook de zorg krijgen die ook alle andere diereneigenaar hun dieren moeten geven. Heeft Staatsbosbeheer hier verzuimd om de gevangen gehouden paarden goed te verzorgen?


Hoe kan het dat slechts 4 faunabeheerders van Staatsbosbeheer op 25 januari in 1 dag maar liefst 252 edelherten kunnen afschieten? In praktijk is dat onmogelijk als daarbij zorgvuldig en volgens de wettelijke regels gehandeld zou zijn. Wat voor jachtmethode is daarvoor gebruikt?


Op internet zijn beelden te zien dat de door jullie aangeschoten edelherten nog lang op de grond liggen te kronkelen van de pijn en dat deze dieren door schutters niet het verlossende schot krijgen dat de dieren uit hun lijden verlost.
Jullie zijn toch wel op de hoogte dat in de wet staat dat bij het doden van een dier voorkomen moet worden dat een dier onnodig lijdt?
Vorig jaar schoten jullie ook onder het oog van omstanders een edelhert, dit dier heeft na het eerste slecht gemikte schot nog lang geleefd. Jullie waren daarbij toen aanwezig met meerdere boswachters, maar ondanks dat omstanders jullie herhaaldelijk erop attendeerden dat het dier nog leefde, nam geen enkele van de daarbij aanwezige boswachters het initiatief om het dier tijdig uit het lijden te verlossen. Waarom houden jullie je keer op keer niet aan de Nederlandse wet?


Op internet staan beelden waarin te zien is dat auto’s van Staatsbosbeheer wilde grazers opdrijven/opjagen. Op de vlakte werden edelherten opgejaagd en zelfs in de vangkralen waren beelden te zien van auto’s die konikpaarden opjaagden. Wat is hier de bedoeling van?


In juli heeft er een massale vissterfte plaatsgevonden in de Oostvaardersplassen. Waarom hebben jullie dat niet voorkomen? Men mag aannemen dat jullie deskundig genoeg zijn om dit van te voren te hebben zien aankomen (er wordt tenminste beweerd dat jullie deskundig zijn).
Waarom werden deze dode vissen niet opgeruimd (ook niet op bereikbare plekken) en namen jullie het grote risico dat er daardoor botulisme kon uitbreken? Het is meer geluk dan wijsheid dat er geen botulisme uitgebroken is. Het geluk was aan jullie kant omdat de weersomstandigheden gunstiger werden, maar dat had dus ook anders kunnen lopen, met als gevolg dat ook veel andere dieren zouden sterven aan botulisme.


Ik kan nog wel tientallen zaken bedenken waarvan ik opheldering wil, maar misschien is wel de belangrijkste vraag waarom onze volksvertegenwoordigers in de provincie Flevoland en in Den Haag dit wangedrag van Staatsbosbeheer nog steeds tolereren.


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten