Anticonceptie
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

edelhert Oostvaardersplassen


De mogelijkheden van populatiebeheer d.m.v. anticonceptie op de Oostvaardersplassen


Omheiningen rond parken leiden tot populatieproblemen

In tegenstelling tot bijvoorbeeld in de USA zijn alle nationale parken in Zuid-Afrika omheind, dat is daar wettelijk verplicht. Dieren, met uitzondering van vogels en soms kleine dieren, kunnen de parken niet in of uit.

Wanneer er een hek om een natuurpark staat, dan heeft dat een negatieve invloed op het ecologisch evenwicht (als men dan nog van een ecologisch evenwicht kan spreken), zelfs al zijn die nationale parken honderden keren groter dan de parken in Nederland. Zo is het Krugerpark bijna 20.000 km2 groot, de Oostvaardersplassen zijn maar 56 km2 groot en bovendien is nog geen 1/3 in de Oostvaardersplassen toegankelijk voor de grote grazers, en zelfs in dat gebied kunnen de grote grazers zich niet overal vrij bewegen.


Vanwege hun grootte hebben volwassen olifanten weinig te duchten van grote predatoren zoals leeuwen, waardoor de populatie van deze dieren in de afgesloten parken blijft groeien.

Het gevolg is dat de olifanten de vegetatie in het park vernielen, met kaalslag als gevolg. Overbevolking schaadt de olifanten en de rest van het wild dat in het park leeft. Het probleem met de olifanten in Zuid-Afrika is te vergelijken met de problemen die als wij in Nederland hebben met de heckrunderen, edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen.

 

De olifant behoort tot een bedreigde diersoort, daarom heeft men er in het verleden voor gekozen om het teveel aan dieren, ondanks de hoge kosten, over te plaatsen naar nabijgelegen natuurreservaten.  Inmiddels zijn alle nabijgelegen natuurreservaten voorzien, dus kon men hier niet mee doorgaan.

Daarna is men gaan experimenteren met verschillende vormen van anticonceptie. Verschillende methoden hadden niet het gewenste resultaat of hadden ongewenste bijwerkingen.

 

Proeven met het PZP-vaccin

In 1996 is men in het Zuid-Afrikaanse Kruger park begonnen met veldproeven met het PZP-vaccin (porcine zona pellucida) nadat dit op 2 olifantenkoeien in dierentuinen was getest. Het vaccin stimuleert de vorming van antilichamen die de bevruchting van eicellen voorkomt.

In eerste instantie vielen de resultaten tegen, maar uiteindelijk had men in het Krugerpark als resultaat dat het PZP-vaccin bij 80% van de behandelde olifantenkoeien werkte.

Men heeft dit middel ook uitgeprobeerd in het Makalali-reservaat, een kleiner reservaat (220 km2) ten westen van het Krugerpark. Uiteindelijk heeft men daar kunnen bereiken dat er geen populatietoename meer was, het vaccin had daar een werking van 100%. Het anticonceptievaccin PZP is dus een succes te noemen. PZP-behandeling wordt nu al bij meer dan 100 verschillende zoogdiersoorten toegepast.

 

Wat is PZP?

PZP is een niet-hormonale vorm van anticonceptie, daarmee heeft het als voordeel dat restanten van hormonen niet in de voedselketen terecht kunnen komen die de vruchtbaarheid van andere dieren kunnen beïnvloeden. De werking van PZP is te vergelijken met ziektepreventie d.m.v. vaccinatie. Bij de behandelde dieren is de werkzaamheid ongeveer 90%.

De zona pellucida is een membraan dat om de eicellen gaat zitten. Wanneer het PZP-immuunanticonceptie middel wordt geïnjecteerd, produceert het dier antilichamen die zorgen dat de spermacellen de eicellen niet kunnen bereiken, waardoor zwangerschap onmogelijk wordt.

Het vaccin kan normaal geïnjecteerd worden, maar kan ook eenvoudig gegeven worden door middel van darts. De darts die worden gebruik zijn ongeveer 7 cm lang en hebben een naald die zo dun is als een injectienaald, dieren worden dus niet verwond. Na het injecteren springt de dart weer uit het lichaam. Het voordeel is dat de dieren niet gevangen hoeven te worden, dat voorkomt stress.

Er wordt nog onderzocht of PZP toegediend kan worden via voedsel.

Wanneer het dier tijdens de vaccinatie al drachtig is, heeft het vaccin totaal geen invloed op de zwangerschap en ook niet op het nog ongeboren jong. Het is ook dan volkomen veilig. Het middel heeft verder geen bijwerkingen.

Wanneer men stopt met het toedienen, kunnen de dieren gewoon weer drachtig worden.

De behandelingen met PZP zijn relatief goedkoop.

Kort gezegd, PZP is effectief, goedkoop, biedt geen gevaar voor de mens en is niet schadelijk voor dieren en het milieu.

 

Uit onderzoek blijkt dat vrouwtjes herten die door PZP-behandeling geen reekalfjes hebben gebaard meer wegen en daardoor in een betere conditie de winter ingaan dan de onbehandelde vrouwtjesdieren. Ook zijn er aanwijzingen dat dominantie mannetjes na de eerste oestruscyclus van de vrouwtjes hun fokrechten opgeven en die geven aan jonge mannetjes, waardoor het energiegebruik wordt verdeeld tussen oudere en jongere edelhertenmannetjes, zodat geen enkel dier tijdens de bronst volledig uitgeput raakt.

Bij behandelde paarden is gebleken dat zij langer leven en op hogere leeftijd gezonder zijn.

 

PZP zorgt er alleen voor dat er geen nieuwe aanwas komt en daarom zal men niet direct resultaat zien in de populatiegrootte. Maar na verloop van tijd zal de populatie wel kleiner worden door sterfte, want geen enkel dier heeft natuurlijk het eeuwige leven.

Hoe snel de populatie af zal nemen is van vele factoren afhankelijk en is daarom niet te voorspellen.

In Kismet-Lonelyville op Fire Island was de hertenpopulatie na 10 jaar behandeling met 45% gedaald.

In Gaithersburg, Maryland, was na 2-3 jaar de populatie met 20% afgenomen.

Ook in de Oostvaardersplassen zal het probleem van overbegrazing met PZP-behandeling niet in één seizoen opgelost zijn, dat zal vele jaren kunnen duren. Maar deze tijd zal men kunnen overbruggen door dieren in tijden van voedselschaarste bij de voeren. Men heeft er meerdere decennia over gedaan om het gebied te ruïneren, dus is er ook geen reden om alles in één seizoen op te willen lossen.

 

Waarom zou men PZP boven de jacht moeten verkiezen?

Jacht zorgt voor veel stress bij dieren, vooral voor de dieren die bejaagd worden (blijkt uit een Engels wetenschappelijk onderzoek). Niet alleen de bejaagde dieren ervaren veel stress, ook andere dieren die in de nabijheid leven, denk daarbij vooral aan de vogels die bij elk schot op zullen vliegen (ook wanneer er een demper gebruikt wordt). Dit kost de dieren onnodig veel energie, energie die ze broodnodig hebben om te overleven.

Bovendien is jacht geen duurzame oplossing. In de praktijk blijkt dat de aanwas van jonge dieren gemiddeld even groot is als het aantal dieren dat daarvoor is afgeschoten. De populatiegrootte zal daardoor na veel jaren niet veel veranderen. Dat betekent dat men elk jaar weer tot afschot over zal moeten gaan, met elk jaar de daarbij behorende stress.

Anticonceptie is niet alleen een veel diervriendelijker oplossing dan de jacht, het zorgt voor minder stress en is ook een betere oplossing voor op de langere termijn.


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten