bijvoederbeleid
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen


Het bijvoederbeleid van de provincie Flevoland lijkt op een wassen neus

Heeft de beleidslijn van de provincie Flevoland over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen werkelijk als doel het dierenwelzijn te verbeteren? Wanneer men het beleid over het bijvoeren van konikpaarden, heckrunderen en edelherten kritisch doorleest, dan lijken andere motieven dan het dierenwelzijn de boventoon te voeren.

In een persbericht van 18 december 2018 van de provinciale staten staat dat zij Staatsbosbeheer hebben verzocht de konikpaarden en heckrunderen te gaan bijvoeren bij aantoonbaar voedselgebrek.
Wanneer er sprake is van aantoonbaar voedselgebrek, is de beleidslijn van de provincie Flevoland nogal vaag.
Wie bepaalt er namelijk wanneer er aantoonbaar voedselgebrek is?


De inzet van gedeputeerde staten zou zijn dat er zo veel mogelijk heckrunderen in voldoende conditie deze winter doorkomen. Dit om te zorgen dat er een levensvatbare populatie wordt behouden, omdat er niet meer zoveel heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn (gevaar op inteelt).

En nu komt het: Staatbosbeheer zelf moet de conditie van de heckrunderen monitoren. Ook wanneer er voedseltekort dreigt moet Staatsbosbeheer dit melden aan de provincie.

Hetzelfde geldt voor konikpaarden, daar bepaalt Staatsbosbeheer, in samenspraak met instanties, over de hoeveelheid voedsel dat nodig is om de konikpaarden in goede conditie te houden. Staatsbosbeheer moet zich hierover laten adviseren door deskundigen. Welke deskundigen? Lees goed: “Waaronder de veterinaire commissie van Staatsbosbeheer zelf!”

 

Staatbosbeheer heeft dus een hele grote vinger in de pap voor als er beslist moet worden of er wel of niet bijgevoerd gaat worden. Dezelfde Staatsbosbeheer die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat zij fel tegen het bijvoeren zijn. Staatsbosbeheer vindt namelijk dat er niet ingegrepen mag worden, omdat men de natuur in de Oostvaardersplassen zijn gang moet laten gaan. Creperen en sterven van de honger horen volgens SBB bij de natuurlijke processen, ook in een afgesloten gebied, zoals de Oostvaardersplassen, waar een incompleet ecosysteem is.

De kans is daarom ontzettend klein dat Staatsbosbeheer besluit dat het nodig is om bij te voeren, zij zullen dit in ieder geval zo lang mogelijk proberen uit te stellen (zoals zij bij alles trachten te doen dat dat niet in hun hands-off beleid van de OVP past).

Als het aan Staatsbosbeheer ligt worden er geen dieren bijgevoerd en zullen er komende winter weer dieren creperen van de honger. Een beleid over bijvoeren waarin vooral Staatsbosbeheer de vinger in de pap heeft in plaats van onafhankelijke deskundigen is daarom ook een wassen neus.

 

Het bijvoeren van de edelherten in de Oostvaardersplassen is een verhaal apart.

Op grond van de Wet natuurbescherming mogen in het wild levende edelherten niet (bij)gevoerd worden. Dit beleid geldt ook voor de Oostvaardersplassen, de provincie Flevoland dient zich uiteraard dan ook aan deze wet te houden. Maar gelukkig zijn er omstandigheden dat de provincie ontheffingen kan verlenen zodat er wel bijgevoerd kan worden.

Namelijk:

 

A. bij bijzondere weersomstandigheden en

B. bij een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waarbij het dierenwelzijn in het geding is.

 

Je zou dus denken dat er niets aan de hand is, dat er niets in de weg staat om bij voedselschaarste bij te gaan voeren. Want volgens punt B kan de provincie ontheffing verlenen als er een voedseltekort is en het dierenwelzijn in het geding is, dus er zal geen enkele redenen zijn om de edelherten in de Oostvaardersplassen honger te laten lijden.

Maar er staat iets heel opmerkelijks in dit bijvoerbeleid van de provinciale staten.

PS geeft namelijk pas een ontheffing om edelherten bij te voeren als het aantal onder de grens van 490 is gedaald. In dezelfde alinea staat ook nog dat er voor edelherten een ontheffing is verleend voor vroeg-reactief afschot, dit om het welzijn van dieren in het gebied te waarborgen.

 

De bedoeling is om de edelhertenpopulatie in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 490 dieren, daarvoor moeten er ruim 1800 edelherten worden afgeschoten. Op 10 december 2018 is men hiermee begonnen.

Onder normale omstandigheden zal men in het begin van de jachtseizoen makkelijker meer edelherten kunnen schieten dan later in het seizoen. Ten eerste omdat het er meer zijn, ten tweede omdat zij nog niet zo schuw zijn omdat zij nog niet zo bekend zijn met de gevolgen van het schieten. Wanneer men begint met afschieten, zullen de herten snel leren dat er soortgenoten om hen heen worden doodgeschoten, de edelherten zullen daarom sneller gaan vluchten zich eerder gaan verschuilen, wat dus als gevolg heeft dat zij moelijker bereikbaar zijn voor de schutters van Staatsbosbeheer.

De woordvoerder van Staatsbosbeheer beweerde precies het tegenovergestelde op het moment toen men was begonnen met het afschot. De herten waren volgens haar toen nog in goede conditie waardoor zij makkelijker konden vluchten en zouden later in het (afschot)seizoen zwakker worden en dan makkelijker te schieten zijn.

Het niet bijvoeren van de edelherten  -ook als de omstandigheden slecht zijn-  totdat het gewenste aantal van 490 is bereikt behoort dan waarschijnlijk ook tot de strategie, om zo later in het seizoen makkelijk de sterk verzwakte dieren af te kunnen schieten.

 

Voor de herten is het hele beleid alles behalve dan diervriendelijk. Men laat de dieren evenals de vorige jaren bewust creperen van de honger totdat ze zo zwak zijn dat ze makkelijk afgeschoten kunnen worden. In plaats van vroeg-reactief beheer wordt het dan laat-reactief beheer. Pas afschieten na een lange lijdensweg. Een beheer dat niet gericht is op het dierenwelzijn, maar puur gericht is om zo makkelijke mogelijk de doelstelling van het aantal van 490 edelherten te halen.


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten