loopje met de democratie
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Deze website stopt er mee!

Maar de strijd voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen gaat gewoon door!
Binnenkort eindigt de hosting voor de website, deze kan verlengt worden, de kosten daarvoor bedragen €128,72.
De website trekt niet meer zoveel bezoeker als enkele jaren geleden, op het moment nog geen 300 per maand, voor dit kleine aantal bezoeker zijn de kosten naar mijn mening te hoog om de website aan te houden.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan zonder deze website.
De artikelen die op de website staan sla ik op, misschien dat ze ooit nog ergens te gebruiken zijn.

Alle teksten en afbeeldingen blijven mijn eigendom, zij mogen daarom niet zonder mijn toestemming gebruikt worden (dit vooral om misbruik te voorkomen).

Deel dit artikel op:


Heckrunderen broodmager: De provincie Flevoland doet niets en neemt een loopje met de democratie.

BCS heckrunderen Oostvaardersplassen

Artikel geplaatst op 12 maart 2020


Van de Oostvaardersplassen wordt door sommige mensen beweerd dat men hier te maken heeft met wilde natuur, met oernatuur, maar de werkelijkheid is precies het tegenovergesteld.
In het rapport van de Commissie van Geel staat ook geschreven dat het ontstaan van het gebied in hoge mate is beïnvloed door de mens en dat het gebied wordt gekenmerkt door menselijk ingrijpen.
Het bestaat uit opgebrachte gronden, het waterpeil wordt beheerd, er zijn kaden aangelegd en de grassen en rietsoorten zijn door de mens ingezaaid. Dus er is niets (oer)natuurlijks aan het Oostvaardersplassengebied.


Daarbij zijn de konikpaarden, heckrunderen en edelherten hier door de mens geïntroduceerd, die zijn er niet op een natuurlijke wijze gekomen. Bovendien zijn konikpaarden en heckrunderen in de verste verte geen wilde dieren, maar door de mens gecreëerde dieren, die door selectieve fok zijn ontstaan. Hierover staat alles in de volgende artikelen: Heckrunderen en Konikpaarden.
De grote grazers zijn in de Oostvaardersplassen geplaatst als goedkoper alternatief voor maaimachines.


Het hele verhaal van oer-natuur en de daarbij behorende zogenaamde natuurlijke processen is gebaseerd op pseudowetenschap, hierover kun je alles lezen in dit artikel: Pseudowetenschap.


Kortom: in de Oostvaardersplassen is er totaal geen sprake oernatuur en spelen ‘natuurlijke processen’ vrijwel geen enkele rol, het is een gebied dat voor 100% is ontstaan door menselijke ingrijpen en ook niet zonder menselijk beheer kan bestaan.

In dit onnatuurlijk gebied kunnen de door de mensen geïntroduceerde grote grazers zich niet zelfstandig redden. Vooral de heckrunderen hebben het zwaar omdat zij moeilijk de korte vegetatie tot zich kunnen nemen. Het overgrote deel van de heckrunderen zijn mager. Volgens de normen van de Commissie van Geel zouden de grote grazers tenminste op conditiefase 4 moeten blijven met conditiefase 3 als uitzondering.

Volgens dit rapport zou zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat dieren in conditie 3 of lager terechtkomen.

Dit alles is te lezen op pagina 35 in het adviesrapport van de commissie van Geel.


De provinciale Staten van Flevoland heeft in 2018 met een overgrote meerderheid met het advies van de Commissie van Geel ingestemd, alleen GroenLinks en de Partij voor de. Dieren stemden tegen. Deze 2 partijen hadden toen ieder slechts 2 zetels (van de 41).
Uit het verslag van het werkbezoek dat een dierenarts in opdracht van Staatsbosbeheer op 2 maart 2020 heeft uitgevoerd blijkt dat slechts 4 heckrunderen de Body Conditie Score (BCS) 4 hadden en de rest van de heckrunderen daar onder zaten. Twee van de vijf heckrunderen hadden toen zelfs een conditiesore van 2 en 1, broodmager dus. De verslagen van de werkbezoeken van de dierenartsen aan de Oostvaardersplassen zijn via deze link te downloaden op de website van Staatsbosbeheer.


De Flevolandse Commissaris van de Koning, Leen Verbeek, heeft eens gezegd dat de beslissing over de Oostvaardersplassen op een democratische manier is genomen en iedereen dat zal moeten accepteren, maar ondanks dat de meeste heckrunderen broodmager zijn vindt de verantwoordelijke Gedeputeerde Michiel Rijsberman het niet nodig om maatregelen te nemen, terwijl zijn partij D66 in 2018 er wel mee instemde dat het advies van de Commissie van Gee opgevolgd moet worden.
De provinciale Staten van Flevoland lappen hiermee dus hun eigen democratisch genomen besluit aan hun laars, zij nemen dus zelf een loopje met de democratie!


Voergroepen voeren  de heckrunderen gelukkig regelmatig bij, en worden door de verantwoordelijken van het beleid in de Oostvaardersplassen, die zelf telkens keer op keer verzuimen hun plicht te doen, als voercriminelen neergezet.. Bedenk wel dat wanneer deze voergroepen de grote grazers niet hadden bijgevoerd er hoogstwaarschijnlijk verschillende heckrunderen ook dit jaar een gruwelijke hongerdood waren gestorven.
De vraag is wie er nu de echt criminelen zijn. Zijn dat de goedwillende burgers die hongerige dieren voederen of zijn dat de verantwoordelijken die ondank democratisch genomen besluiten alsmaar weigeren uitgehongerde dieren te helpen?


Wanneer de voergroepen deze winter de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet gevoederd hadden, dan waren de dieren in een nog slechtere conditie dan ze nu al zijn. Waarschijnlijk hadden verschillende heckrunderen na een lange, gruwelijke  lijdensweg nu al het leven gelaten.
Om hooi te kopen is geld nodig, financiële steun is dan ook broodnodig. Hoe en waar je kunt doneren staat onderaan de pagina's op deze website. Bij voorbaat dank voor uw gift.
 

 

Aanverwante artikelen:


Rapport Commissie van Geel Oostvaardersplassen

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten