bijvoerenheckrunderen2020
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Deze website stopt er mee!

Maar de strijd voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen gaat gewoon door!
Binnenkort eindigt de hosting voor de website, deze kan verlengt worden, de kosten daarvoor bedragen €128,72.
De website trekt niet meer zoveel bezoeker als enkele jaren geleden, op het moment nog geen 300 per maand, voor dit kleine aantal bezoeker zijn de kosten naar mijn mening te hoog om de website aan te houden.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan zonder deze website.
De artikelen die op de website staan sla ik op, misschien dat ze ooit nog ergens te gebruiken zijn.

Alle teksten en afbeeldingen blijven mijn eigendom, zij mogen daarom niet zonder mijn toestemming gebruikt worden (dit vooral om misbruik te voorkomen).

Deel dit artikel op:

Heckrunderen Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer: "Als het nodig is gaan we bijvoeren",

Hoe slecht moeten de dieren er aan toe zijn voordat SBB ze werkelijk gaat bijvoeren?


Geplaatst op 15 februari 2020


Afgelopen maandag 11 februari schreef Staatsbosbeheer nog in hun blog: ‘Zoals eerder al genoemd is de winter tot nu toe zeer zacht. Mede hierdoor is er is nog voldoende voedsel beschikbaar voor de dieren. Als het nodig is gaan we bijvoeren.’ (Blog SBB)
Mooie beloftes, maar de geschiedenis heeft geleerd dat SBB vaak verzuimd om hun mooie beloftes na te komen, want zoals op de bovenstaande foto zien de heckrunderen er op dit moment uit en ondanks hun slechte conditie vindt SBB het niet nodig om ze bij te voeren.
Gaan we weer dezelfde situatie krijgen als vorig jaar?
Even ter herinnering zoals het vorig jaar verliep, de volgende artikelen zijn vorig jaar op deze website geplaatst en geven een goed beeld wat men vorig jaar deed, of beter gezegd: 'verzuimde om te doen':

:

Winterse omstandigheden verwacht. Gaat Staatsbosbeheer wel of niet bijvoeren?

Het bijvoederbeleid van de provincie Flevoland lijkt op een wassen neus

Abrupt eind aan het debat over de motie bijvoeren’: 

Ondanks dat er deze winter te weinig voedsel voor de heckrunderen was, weigerde SBB lange tijd om bij te voeren


Staatsbosbeheer is niet zo van het bijvoeren, nog geen 2 jaar geleden lieten zij in de Oostvaardersplassen duizenden grote grazers omkomen van de honger. Vorig jaar weigerden zij, ondanks de zeer slechte condities van de heckrunderen, lange tijd om bij te voeren. Uiteindelijk hebben zij wel bijgevoerd. Dat was niet omdat zij daar zelf de noodzaak van inzagen, maar gebeurde onder druk van derden.


*‘Ondanks dat er deze winter te weinig voedsel voor de heckrunderen was, weigerde SBB lange tijd om bij te voeren’: 

Krijgen wij dit jaar weer een herhaling van vorig jaar? Moeten de grote grazers wederom weer onnodig lang honger lijden?

Door dit bericht zoveel mogelijk op sociale media te delen kan Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland onder druk worden gezet, zodat zij hopelijk gaan inzien dat de burgers dit dierenleed in Nederland niet accepteren en zij gaan inzien dat tijdig bijvoeren noodzakelijk is.


Recent beweerde Staatsbosbeheer dat de zachte winter de grote grazers goed zou doen. Een onzinnige redenatie, want niet alleen de zachte winter is de oorzaak dat er nu meer voedsel in de Oostvaardersplassen te vinden is (Lees dit artikel), bovendien blijkt uit deze foto dat er nog steeds niet voldoende voedsel voor de heckrunderen te vinden is. We moeten de verhalen van SBB dan meestal ook maar met een korreltje zout nemen.

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten