Bronsttijd
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Deze website stopt er mee!

Maar de strijd voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen gaat gewoon door!
Binnenkort eindigt de hosting voor de website, deze kan verlengt worden, de kosten daarvoor bedragen €128,72.
De website trekt niet meer zoveel bezoeker als enkele jaren geleden, op het moment nog geen 300 per maand, voor dit kleine aantal bezoeker zijn de kosten naar mijn mening te hoog om de website aan te houden.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan zonder deze website.
De artikelen die op de website staan sla ik op, misschien dat ze ooit nog ergens te gebruiken zijn.

Alle teksten en afbeeldingen blijven mijn eigendom, zij mogen daarom niet zonder mijn toestemming gebruikt worden (dit vooral om misbruik te voorkomen).

Deel dit artikel op:

edelhert Oostvaardersplassen

Bronsttijd in de Oostvaardersplassen

Geplaatst op 16 oktober 2018


Het is nu half oktober 2018 en de bronsttijd voor de edelherten loopt ten einde. Af en toe is het burlen van de geweidragende edelherten nog op de Oostvaardersplassen te horen.

In de zomer vormen edelherthindes (vrouwtjes herten) en onvolwassen dieren van beide geslachten roedels, deze roedels worden geleid door een ervaren hinde. De volwassen edelhertbokken (mannetjes herten) leven in de zomer in afzonderlijke roedels gescheiden van de hindes. De roedels van de volwassen mannetjes edelherten zijn minder gestructureerd dan die van de vrouwtjes edelherten en wisselen regelmatig van samenstelling.

In de aanloopt van de bronst (paartijd) vallen de mannenroedels uiteen en zoeken de volwassen edelhertenbokken de vrouwtjes op.

In de bronsttijd zijn de volwassen mannetjes edelherten zeer actief om zich voort te planten. Dit doen ze luid burlend om hun concurrenten op de hoogte te brengen van hun aanwezigheid en hun motieven. Deze bronstperiode vergt veel van de volwassen mannelijke edelherten, na de bronst zijn deze volwassen dieren dan ook volledig uitgeput. Dit komt niet alleen door hun forse inspanningen, maar tijdens de bronst, die wel een maand kan duren, eten de mannetjes nauwelijks iets. Na de bronst kan het lichaamsgewicht wel tot 30% zijn afgenomen. Na de bronst zijn deze dieren dan ook erg kwetsbaar.

Op dit moment is er nog redelijk wat voedsel te vinden in de Oostvaardersplassen, maar men kan in de verste verte niet spreken van overvloed. Het duurt niet lang meer en dan zal de vegetatie door de kou niet meer groeien. De kans is daardoor erg groot dat de sterk vermagerde mannelijke edelherten niet voldoende voedsel kunnen vinden om voor de winterperiode voldoende vetreserves op te bouwen.


Niet alleen de komende voedselschaarste vormt een bedreiging voor het welzijn van de edelherten, maar ook de jacht dat op stapel staat.
De provincie Flevoland heeft besloten dat het aantal edelherten op de Oostvaarderplassen voor de winter teruggebracht moeten worden naar 490 dieren. Naar schatting leven er nu 1500 edelherten in de Oostvaardersplassen (*zie toeliichting), dus dat zal betekenen dat ongeveer 2/3 van de dieren afgeschoten gaat worden. Tijdens de jacht zullen de dieren verstoord worden in het foerageren, waardoor zij minder voedsel opnemen en dus ook gehinderd worden in het opbouwen van vetreserves.
Jacht is sowieso altijd al stressvol voor de bejaagde dieren en de omgeving, maar wanneer 2 van je 3 soortgenoten onder je ogen worden neergeschoten heeft dat een enorme impact op het welzijn van deze dieren, met traumatische gevolgen. Roedelverbanden die bij edelheren toch heel belangrijk zijn, worden uit elkaar gerukt.


*in die tijd werd het aantal edelherten nog op 1500 geschat, uit een latere telling bleken dat er ongeveer 2300 te zijn. Er moest dan ook geen 2/3 (67%) maar ruim 80% worden afgeschoten.


Veel hindes op de Oostvaardersplassen zijn tijdens de bronst bevrucht en worden nu blootgesteld aan de jacht en de grote hoeveelheid stress die met deze jacht gepaard gaat.
Dat stress grote invloed heeft op de ongeboren vrucht, daar zijn veel mensen zich niet van bewust.
Bij stress komt bij het moederdier het stresshormoon cortisol vrij. De foetus wordt door een enzym beschermt tegen cortisol die de moeder bij stress aanmaakt. Dit enzym vormt maar een gedeeltelijke barrière. Heeft het moederhert extreme stress dan kan het enzym de hoge concentraties van cortisol niet volledig omzetten naar een inactieve vorm. Cortisol dat de foetus binnen dringt heeft een negatieve invloed op de groei van de hippocampus. Dit hersengebied is niet alleen belangrijk voor het geheugen maar functioneert ook als een soort uitknop voor stress. Een te kleine hippocampus maakt de edelherten erg kwetsbaar.
Dieren waarvan de moeder tijdens de dracht teveel stress hebben ervaren, hebben op latere leeftijd vaak last van angsten, fobieën en post traumatische stressstoornissen. Stress bij de drachtige edelherthinde heeft dus een enorme negatieve invloed op het welzijn in de toekomst van het nog ongeboren edelhertenkalfje.


Men heeft er 4 decennia over gedaan om de Oostvaarderplassen, een van oorsprong schitterend natuurgebied, te ruïneren en nu ineens wil men dit probleem in één seizoen drastisch op gaan lossen. Andere alternatieven heeft men afgewezen omdat dit te stressvol zou zijn voor de dieren, terwijl de jacht misschien wel veel stressvoller is voor alle dieren die in de Oostvaardersplassen leven dan de alternatieven.
Bovendien is jacht geen blijvende oplossing, in het voorjaar zullen de dieren op de Oostvaardersplassen weer jongen krijgen en zal men volgend jaar weer moeten overgaan tot de jacht om het overschot aan grote grazers kwijt te raken, evenals de jaren daarop. Dat betekent elk jaar weer stress voor de dieren
Waarom gaat men niet eerst onderzoeken naar de mogelijkheden van anticonceptie? De populatie zal op deze manier dan niet meteen op het gewenste niveau komen, dat kan wel decennia duren, maar tot die tijd zou men de dieren in periodes van voedselschaarste bij kunnen voeren. Dit is in ieder geval een veel diervriendelijker alternatief dan de jacht.
Dat bijvoeren van de grote grazers niet zou passen in het beleid van de Oostvaardersplassen omdat het onnatuurlijk is, is een ongegronde reden. Sinds de introductie van grote grazers is er in de verste verte geen sprake van een natuurlijk evenwicht, daarvoor ontbreken predatoren die de wildstand op peil houden en de mogelijkheden om te migreren naar voedselrijke gebieden.

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten