Controles
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

ideal
TIKKIE


Of maak een bedrag over op rekeningnummer: NL20SNSB0933278411, ten name van M Reuvekamp.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

controles omgevingsdienst afschot edelherten oostvaardersplassen


Uit slechts enkele en slecht uitgevoerde controles trekt de Omgevingsdienst wel heel erg makkelijk conclusies


Deel dit artikel op:

Geplaatst op 24 september 2019


Van 10 december 2018 tot en met 31 maar 2019 heeft Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie Flevoland in de Oostvaardersplassen het afschot van de edelherten uitgevoerd.
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek heeft als opdracht gekregen om als handhavers toezicht te houden of alles wel volgens de regels verloopt.

Uit alle rapporten die de Omgevingsdienst van het afschot van edelherten heeft gemaakt, is maar één rapport te vinden waarin te lezen is dat zij de afgeschoten edelherten van dichtbij hebben gezien.
In dit rapport wordt beschreven dat de dagen voor de controle 13 edelherten zijn geschoten. De controleurs troffen in een koeling 12 kadavers aan en zagen dat alle kadavers 1 kogelgat hadden. De dieren waren getroffen door een bladschot of in de kop. Eén kadaver lag in de kadaverbak en is niet gecontroleerd.


In totaal zijn er 1745 edelherten afgeschoten en de controleurs hebben slechts bij 12 dieren de kogelgaten van dichtbij gezien, dat is slechts 0,7% van het totaal. Bij enkele controles zijn de toezichthouders tijdens het afschot met de faunabeheerders mee geweest, in de andere gevallen observeerden zij vanaf buiten de Oostvaardersplassen, meestal vanaf de parkeerplaats van de Grote Praambult, waarbij vooral werd gelet op verstoring van de overige dieren. Iedereen kan wel nagaan dat men van zo’n afstand alles niet goed kan waarnemen. In totaal hebben er nog geen 10 van dit soort controles plaats gevonden en deze waren ook maar op een klein deel van de dag. Als voorbeeld: In een rapport staat dat er tijdens een controle 3 schoten zijn gehoord, terwijl op die dag 23 edelherten zijn geschoten. In dit rapport wordt trouwens alleen beschreven dat zij 2 terreinwagens zagen rijden, over de drie schoten werd niets meer vermeld dat zij deze hadden gehoord, niet dat zij gezien hebben dat edelherten werden getroffen.


Toch staat vandaag in het bericht van Omroep Flevoland dat volgens de Omgevingsdienst de meeste dieren door één kogel zijn gedood.
Het is wel knap dat de Omgevingsdienst dit kan concluderen uit zo weinig waarnemingen.


Deel dit artikel op:

Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. 

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


Andere interessante artikelen op deze site:Vind je dit artikel de moeite waard? Deel het dan op sociale media.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

Zonder uw financiële steun kunnen wij de dieren niet blijven helpen!

Steun deze website met een gift

en help zo in de strijd tegen het onnodige dierenleed in de Oostvaardersplassen.

Waaraan de giften tot nu toe zijn besteed kunt u hier bekijken.

ideal
TIKKIEl


Of maak een bedrag over op rekeningnummer: NL20SNSB0933278411, ten name van M Reuvekamp.


ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventurele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

GEEF VIA IDEAL
Sluiten X