convenant Staatsbosbeheer Flevoland
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

DE NIEUWE WILDERNIS?

Een uniek natuurreservaat in Flevoland. 

Waar door wanbeheer de natuurwaarde hard is achteruit gegaan en dieren ernstig lijden.

ideal
TIKKIE


Of maak een bedrag over op rekeningnummer: NL20SNSB0933278411, ten name van M Reuvekamp.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Harold Hofstra Sylvo Thijsen convenant Oostvaardersplassen

Convenant ontwikkeling Oostvaardersplassengebied provincie Flevoland en Staatsbosbeheer


Deel dit artikel op:

Dit convenant Oostvaardersplassengebied is een overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland en is getekend op 20 juli 2018

gedeputeerde Harold Hofstra en Sylvo Thijsen, directeur SBB..
In 2016 is de provincie Flevoland met de staatsecretaris van Economisch Zaken de ‘Overeenkomst Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen’ aangegaan.
Dat houdt in dat de provincie verantwoordelijk is voor het welzijn van de grote grazers en daarom het beleid in de Oostvaardersplassen bepaalt. Staatsbosbeheer die eigenaar is van de Oostvaardersplassen is verplicht dit beleid uit te voeren.
Helaas laat de provincie zich bij het maken van dit beleid grotendeels beïnvloeden door Staatsbosbeheer, die zich in het verleden nog nooit heeft bekommerd om het welzijn van de grote grazers. Helaas blijkt ook maar al te vaak dat ook nu nog Staatsbosbeheer tegenwerkt als het om het welzijn van de grote grazers gaat. Nog steeds staat bij Staatsbosbeheer de zelfverzonnen zogenaamde ‘natuurlijke processen’ ver boven het welzijn van de konikpaarden, heckrunderen, edelherten en de andere levende dieren in de Oostvaardersplassen.
Daarom is het noodzakelijk dat wij burgers onze stem laten horen om de Statenleden van de provincie Flevoland op hun verantwoordelijkheid te blijven wijzen. Want zij hebben wel deze verantwoordelijkheid, maar nemen deze veelal niet, omdat zij, zoals gezegd, zich teveel laten beïnvloeden door Staatsbosbeheer.

Convenant Oostvaardersplassen Flevoland Staatsbosbeheer
convenant Oostvaardersplassen Staatsbosbeheer Flevoland
Oostvaardersplassen


Deel dit artikel op:

Als je dit artikel en de andere artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. 

 

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


Andere arikelen op deze site:

Vind je dit artikel de moeite waard? Deel het dan op sociale media.

Je kunt Oostvaardersplassen ook volgen op sociale media

Zonder uw financiële steun kunnen wij de dieren niet blijven helpen!

Steun deze website met een gift

en help zo in de strijd tegen het onnodige dierenleed in de Oostvaardersplassen.

Waaraan de giften tot nu toe zijn besteed kunt u hier bekijken.

ideal
TIKKIEl


Of maak een bedrag over op rekeningnummer: NL20SNSB0933278411, ten name van M Reuvekamp.


ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventurele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

GEEF VIA IDEAL
Sluiten X