convenant Staatsbosbeheer Flevoland
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Deze website stopt er mee!

Maar de strijd voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen gaat gewoon door!
Binnenkort eindigt de hosting voor de website, deze kan verlengt worden, de kosten daarvoor bedragen €128,72.
De website trekt niet meer zoveel bezoeker als enkele jaren geleden, op het moment nog geen 300 per maand, voor dit kleine aantal bezoeker zijn de kosten naar mijn mening te hoog om de website aan te houden.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan zonder deze website.
De artikelen die op de website staan sla ik op, misschien dat ze ooit nog ergens te gebruiken zijn.

Alle teksten en afbeeldingen blijven mijn eigendom, zij mogen daarom niet zonder mijn toestemming gebruikt worden (dit vooral om misbruik te voorkomen).

Deel dit artikel op:

Harold Hofstra Sylvo Thijsen convenant Oostvaardersplassen

Convenant ontwikkeling Oostvaardersplassengebied provincie Flevoland en Staatsbosbeheer


Dit convenant Oostvaardersplassengebied is een overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland en is getekend op 20 juli 2018

gedeputeerde Harold Hofstra en Sylvo Thijsen, directeur SBB..
In 2016 is de provincie Flevoland met de staatsecretaris van Economisch Zaken de ‘Overeenkomst Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen’ aangegaan.
Dat houdt in dat de provincie verantwoordelijk is voor het welzijn van de grote grazers en daarom het beleid in de Oostvaardersplassen bepaalt. Staatsbosbeheer die eigenaar is van de Oostvaardersplassen is verplicht dit beleid uit te voeren.
Helaas laat de provincie zich bij het maken van dit beleid grotendeels beïnvloeden door Staatsbosbeheer, die zich in het verleden nog nooit heeft bekommerd om het welzijn van de grote grazers. Helaas blijkt ook maar al te vaak dat ook nu nog Staatsbosbeheer tegenwerkt als het om het welzijn van de grote grazers gaat. Nog steeds staat bij Staatsbosbeheer de zelfverzonnen zogenaamde ‘natuurlijke processen’ ver boven het welzijn van de konikpaarden, heckrunderen, edelherten en de andere levende dieren in de Oostvaardersplassen.
Daarom is het noodzakelijk dat wij burgers onze stem laten horen om de Statenleden van de provincie Flevoland op hun verantwoordelijkheid te blijven wijzen. Want zij hebben wel deze verantwoordelijkheid, maar nemen deze veelal niet, omdat zij, zoals gezegd, zich teveel laten beïnvloeden door Staatsbosbeheer.

Convenant Oostvaardersplassen Flevoland Staatsbosbeheer
convenant Oostvaardersplassen Staatsbosbeheer Flevoland


Steun ons met een financiële bijdrage;

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...

Oostvaardersplassen

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten