Democratische besluiten
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

Vlag Flevoland Oostvaardersplassen


Statenleden kiezen democratisch voor het in stand houden van dierenleed.

Geplaatst op 7 augustus 2019


"We hebben dit democratisch besloten…"
Vorig jaar hebben de statenleden van Flevoland n.a.v. het rapport van de commissie van Geel er mee ingestemd dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen drastisch verminderd moet worden. De zogenoemde reset. Dat is naar mijn mening een juist besluit geweest, want het mag niet meer voorkomen dat elke winter honderden grote grazers creperen van de honger omdat er te weinig voedsel voor de dieren beschikbaar is. Een goed democratisch besluit, maar de uitvoering van dit besluit verloopt in de verste verte niet zoals het hoort.
In latere vergaderingen wanneer het beleid in de Oostvaardersplassen ter discussie staat hoor je vaak de opmerking: ‘We hebben eerder dit samen democratisch besloten’.


Afschot edelherten
Men heeft besloten dat de reset van edelherten moest plaatsvinden d.m.v. afschot. Op 17 oktober 2018 is er nog wel een motie ingediend waarin o.a. stond dat het afschot van edelherten zal moeten worden opgeschort, zodat er voorlopig geen onoverkomelijke stappen worden gezet, om zo de mogelijkheden van andere oplossingen te onderzoeken, maar deze motie is democratisch weggestemd, zelfs door de Partij voor de Dieren die tegen de jacht is, maar die nu het hardst schreeuwt dat er afschot plaats heeft gevonden.
Maar ja, men heeft eerder democratisch besloten dat de aantallen grote grazers moesten worden verminderd en dan moet het ook zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Of de manier waarop de reset uitgevoerd wordt wel of niet op de juiste gebeurt, dat interesseert de meeste statenleden niets, het gaat hen er alleen maar om dat het besluit waarmee zij democratisch hebben ingestemd wel wordt uitgevoerd.


Dat het afschot van 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen (dat is maar liefst 80% van de totale populatie) niet vlekkeloos verliep, bleek wel uit de vele filmbeelden die omstanders hebben gemaakt. Op diverse beelden was te zien dat kuddes edelherten met auto’s van Staatsbosbeheer werden opgejaagd, dat tegen de afspraak op dieren werd geschoten die in de kuddes stonden en dat er vreemd genoeg op 1 dag door slechts 4 jagers 252 edelherten zijn geschoten, iets wat vrijwel onmogelijk is als dit volgens de wettelijke regels was gebeurd. Maar de Omgevingsdienst van Flevoland, die toezicht moest houden of het afschot wel ordelijk verliep, heeft niet geconstateerd dat men zich niet aan de wettelijke regels heeft gehouden. De diensten van deze toezichthoudende instantie worden door de staat betaalt en zoals we wel weten is het zo ‘wie betaalt, die bepaalt’, en daarom kijkt de omgevingsdienst graag eens de andere kant uit als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, want opdrachtgever, de provincie, wil zo snel mogelijk zijn doelstelling halen, waar zij democratisch tot besloten hebben. En deze provincie, die letterlijk buren zijn, wil de Omgevingsdienst graag te vriend houden.
Wanneer verschillend partijen in Statenvergaderingen deze misstanden onder de aandacht brengen, dan verdedigd de meerderheid van de statenleden dit door te zeggen dat er niets is geconstateerd door de Omgevingsdienst en wanneer die niets is geconstateerd, dan heeft er volgens hen ook niet plaatsgevonden. Deze statenleden negeren de videobeelden die de omstanders hebben gemaakt waarop wel diverse misstanden te zien zijn, en zo wordt de waarheid door de statenleden democratisch onder de tafel geveegd. Men steekt liever de kop in het zand dan dat de waarheid boven tafel komt, want de meerderheid is het er over eens dat een eerder democratisch genomen besluit zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd, het dan maakt het niet uit hoe.


Heckrunderen mogen blijven leven
De heckrunderen mogen allemaal in leven blijven, want van deze dieren zijn er niet meer zoveel in de Oostvaardersplassen. Heckrunderen hebben het in de winter altijd zwaar te verduren, want door hun manier van grazen kunnen zij het korte gras niet pakken. Aangezien in de Oostvaardersplassen het gras erg kort is, omdat de konikpaarden en de edelherten, die het korte gras wel kunnen pakken, alles al hebben opgegeten, valt er voor de heckrunderen weinig te grazen, zij vissen achter het net. Ondanks dat er door de statenleden van Flevoland democratisch is besloten dat er eventueel bijgevoerd mocht worden, liet het bijvoeren lang op zich wachten. De dieren waren na verloop van tijd dan ook broodmager. Natuurlijk werd er hier in Statenvergaderingen ook vragen over gesteld, maar de meerderheid van de statenleden wierpen al deze kritiek democratisch van zich af, want zij hadden het volste vertrouwen in de deskundigheid van Staatsbosbeheer en de dierenartsen die bij deze dubieuze organisatie in dienst zijn. Deze vertelden steeds dat het niet nodig was om de heckrunderen bij te voeren, en dat is niet verwonderlijk, want zij waren al jaren voorstander van het crepeerbeleid waarbij duizenden grote grazers stierven van de honger, er is op dit gebied nog weinig veranderd aan de mentaliteit binnen Staatsbosbeheer. Ondanks dit besloten de statenleden democratisch dat zij Staatsbosbeheer nog geen opdracht te geven tot bijvoeren, zij lieten SBB zelf bepalen wanneer die het nodig vond om bij te voeren.


Uitplaatsing konikpaarden
Om het aantal konikpaarden in de Oostvaardersplassen te reduceren is democratisch besloten om circa 160 dieren te verplaatsen naar andere natuurgebieden. Ook een aantal konikpaarden uit het Oostvaardersveld zijn verplaatst, maar dit staat buiten dit verhaal want die hadden al de status gehouden dieren en werden dus al verzorgd. Of beter gezegd: die zouden net zo verzorgd moeten worden als andere gehouden dieren, zoals dieren bij veehouders.
In feite is het verplaatsen van de konikpaarden niets anders dan het verplaatsen van het probleem. Dat de omstandigheden voor de konikpaarden er niet of nauwelijks beter op wordt vinden de meeste statenleden geen punt. Want er is democratisch besloten om de dieren uit te plaatsen en de meeste statenleden vinden dat dit besluit zo snel mogelijk uitgevoerd moet worden.


In maart 2019 zijn 29 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen op transport gegaan naar het natuurgebied Paleolítico Vivo nabij Atapuerca in Spanje. Op het moment dat de dieren arriveerden was er al voedselschaarste in dat natuurgebied, daarom is er een wagen met hooi meegegaan. Ook op dit moment is er weinig voedsel in dit gebied en de beheerder heeft nauwelijks genoeg financiële middelen om voer bij te kopen. Ik heb vernomen dat er van de 29 Nederlandse konikpaarden in Spanje er inmiddels al 2 zijn gestorven, oorzaak onbekend.
De dieren zijn van de ene hel naar de andere gebracht. Maar de provincie heeft hiermee wel aan zijn democratisch besluit om het aantal konikpaarden in de Oostvaardersplassen te reduceren voldaan. Op welke manieren de democratische besluiten worden uitgevoerd en dat daarbij de dieren niet geholpen worden, zal de meeste statenleden een worst zijn. Als het besluit waar zij democratisch voor hebben gestemd maar uitgevoerd wordt.


Ook is het de bedoeling dat circa 150 konikpaarden naar Wit-Rusland overgeplaatst gaan worden, naar een gebied waar eigenlijk niet echt veel over bekend is, maar waar wel veel twijfels over bestaan of de dieren het daar wel zoveel beter krijgen als in de Oostvaardersplassen.
De dieren die daarnaartoe gebracht gaan worden staan nu al bijna 2 maanden onder erbarmelijke omstandigheden in quarantaine in vangkralen. Terwijl de NVWA veehouders en huisdiereigenaren opriepen om te zorgen dat dieren beschutting kunnen vinden tegen de zon, stonden de paarden in de vangweides van de Oostvaardersplassen bij 40 graden in de brandende zon, en dezelfde NVWA ondernam niets.
Veel te grazen valt er niet meer in de vangweides, al het eetbare is al door de paarden opgegeten, daarom voert Staatsbosbeheer de konikpaarden bij met hooi. Maar dit hooi is van zo’n slechte kwaliteit, met te weinig voedingstoffen, dat veel dieren vermageren. Vooral de zogende merries en veulens zijn broodmager.
Veel konikpaarden in de vangkralen zijn ondervoed, maar paarden moeten straks onder deze slechte conditie  wel het lange transport ondergaan naar Wit-Rusland, waar zij straks ook nog moeten zien of zij de strenge Russische winter zullen overleven. Is dit geen vorm van dierenkwelling?


Telkens lees of hoor je dat de dieren in de vangkralen goed in de gaten worden gehouden door Staatsbosbeheer, dierenartsen (van SBB) en de NVWA, desondanks kwam er vorige week het bericht naar buiten dat er maar liefst 11 dieren in de vangkralen zijn gestorven, maar de doodsoorzaken zijn niet bekend, of men wil het niet bekend maken.
Gisteren heeft de Stichting Annemieke geconstateerd dat er een dood veulen in een vangkraal ligt (zie foto hieronder), er zijn ondertussen dus al meer dan die 11 dieren in de vangkralen gestorven. Of dit dode veulen dat gisteren gezien is het enige dier is die gestorven is na de 11 andere paarden is niet bekend. Het kunnen er zomaar meer zijn, maar dat is (nog) niet naar buiten gebracht.
Men beweert dus dat de condities van de konikpaarden in de vangkralen goed in de gaten worden gehouden, en toch sterven er veel dieren in de vangkralen, hoe kan dit?
Toch hebben de meeste statenleden van Flevoland het volste vertrouwen in de NVWA en Staatsbosbeheer. Terwijl toch algemeen bekend is dat de toezichthouder NVWA al jaren slecht functioneert en dat Staatsbosbeheer al decennia lang slecht voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen zorgde en deze dood lieten gaan van de honger. Ook nu sterven er dieren in de Oostvaardersplassen door slechte verzorging, want er is maar heel weinig veranderd aan de mentaliteit binnen Staatsbosbeheer. Maar de meeste statenleden van de provincie Flevoland willen dat niet zien. Kritiek op de NVWA en Staatsbosbeheer wuiven zij democratisch weg.

(Lees verder onder de afbeelding)


Steun ons met een financiële bijdrage;

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...

Dood veulen vangkraal Oostvaardersplassen

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

Dweilen met de kraan open
In het verleden leefden er teveel grote grazers in de Oostvaardersplassen, zoveel dat zij alles kaalvraten waardoor er in de winters te weinig voedsel was voor de dieren en vele dieren na een lange lijdensweg stierven van de honger. Dit willen we nooit weer! Toch hoor ik verschillende medewerkers van SBB nog steeds zeggen dat dit natuur is en zij laten merken dat zij het jammer vinden dat er nu een ander beleid is. Er heerst binnen Staatsbosbeheer nog steeds de mentaliteit om dieren niet te verzorgen en dat proberen ze dan ook zo weinig mogelijk te doen.
Maar de provincie Flevoland heeft democratisch besloten dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen drastisch verminderd moet worden, de zogenaamde reset, zodat de te grote hoeveelheid dieren niet alles kaalvreten en er in de winters genoeg voedsel overblijft om te overleven.
Dit doen zij dus door edelherten af te schieten en de konikpaarden te verplaatsen naar andere natuurgebieden. De laatste oplossing is niets anders dan het probleem verplaatsen, maar zij denken waarschijnlijk: ‘uit het oog, uit het hart’, dan keert de rust onder de bevolking ook wel terug.
Maar deze oplossingen zijn geen duurzame oplossingen, ondertussen zijn er al weer jonge veulens en kalveren geboren, het is dus dweilen met de kraan open.


Nog steeds geen onderzoek naar anticonceptie
Vorig jaar heeft de provincie Flevoland Tom Stout van de universiteit van Utrecht opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van anticonceptie bij vrijlopende hoefdieren.
Na ruim een jaar is dit onderzoek nog steeds niet gestart. Als reden gaf de gedeputeerde staten op dat Tom Stout geen tijd had. Maar Tom Stout geeft zelf aan dat hij wel tijd heeft en wil met dit onderzoek wil beginnen. Eén van de 2 spreekt dus niet de waarheid.
En dat klopt, want het blijkt dat de werkelijke redenen is dat men geen overeenstemming kan bereiken over de offerte van de universiteit van Utrecht, blijkbaar hecht de provincie Flevoland zo weinig waarde aan dit onderzoek dat zij hieraan ook niet al veel geld willen besteden.
In ieder geval heeft de GS van Flevoland niet de ware reden verteld waarom Tom Stout nog niet aan het onderzoek is begonnen, we worden hier dus keihard voorgelogen door de volksvertegenwoordigers van Flevoland.
Maar wat kunnen wij er aan doen, zij zijn democratisch gekozen en worden door de meerderheid van de statenleden, die ook democratisch zijn gekozen, de handen boven het hoofd gehouden.
Zo werkt Nederlandse democratie, iets waar wij niet trots op kunnen zijn, maar ons diep voor moeten schamen.


DierDier

Een hele lijst aan artikelen waarnaar ook verwezen werd in dit verhaal. Deze artikelen geven aanvullende informatie aan het voorafgaande verhaal:© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten