Afschotcijfers2018-2019
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

Statistiek afschot edelherten OVP

In de Oostvaardersplassen zijn op een nog onverklaarbare wijze maar liefst 252 edelherten op 1 dag geschoten.

 


Op 10 december 2018 is Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen begonnen met het afschieten van edelherten, met het doel om de populatie terug te brengen naar 490 dieren.
Tot en met 28 februari zijn de afschotcijfers per dag openbaar gemaakt, n.a.v. een WOB verzoek (wet Openbaarheid van Bestuur) van de Partij van de Dieren in Flevoland.
In deze eerste 3 maanden zijn de faunabeheerders 41 dagen op pad geweest en hebben in deze dagen 1263 edelherten geschoten. Dat betekent dat op de dagen dat deze schutters actief waren zij gemiddeld 30,8 edelherten per dag hebben geschoten.

Afschotcijfers edelherten Oostvaardersplassen

Op 11 januari verscheen in de media het bericht dat de provincie het aantal jagers in de Oostvaardersplassen gaat verdubbelen, maar in de gegevens die Staatsbosbeheer n.a.v. de WOB verzoeken heeft gegeven, staat dat er elke dag dat men actief was met het afschot 4 faunabeheerders actief waren. Wel verklaart Staatsbosbeheer dat er naast deze faunabeheerders extra mensen actief zijn geweest om hand- en spandiensten te doen. Daarbij moet men denken aan het chaufferen, verplaatsen (opruimen) van geschoten edelherten, toezicht houden in de Oostvaardersplassen enz. Deze extra medewerkers zijn niet geregistreerd en het aantal varieert volgens Staatsbosbeheer tussen de 4 en de 8 personen per dag.
Deze extra mensen hebben dus niet zelf op de edelherten geschoten, dat hebben alleen de 4 faunabeheerders gedaan,  maar deze extra mensen kunnen wel mee hebben geholpen bij het lokaliseren van edelherten en misschien bij het opjagen van de edelherten (dat op diverse videobeelden is te zien).

 

Gemiddeld zijn er tot en met eind februari ongeveer 30 edelherten per dag afgeschoten. Opvallend is dat er op 22 januari ineens 131 edelherten werden geschoten en op 25 januari maar liefst 252, dat is ruim 8 keer zoveel dan normaal. Hoe is dit te verklaren?

 

Op 22 januari viel er in een groot gedeelte van Nederland enkele centimeters sneeuw, ook in de Oostvaardersplassen. De temperatuur kwam op die dag niet boven -1°C, ’s nachts vroor het 2,9°C. Op 25 januari, de dag dat er maar liefst 252 edelherten zijn afgeschoten, was de minimumtemperatuur in de ochtend -4,4°C, maar overdag dooide het flink met een temperatuur van 7,5°C. Het zicht was die dag in de ochtend 400 meter, tijdens de dagen dat er afschot plaats vond, is het zicht nog nooit zo slecht geweest, het is op enkele dagen na zelfs nooit onder de 2000 meter geweest. Al deze gegevens komen van het KNMI weerstation Lelystad.
Dierenarts A.H. Luten schijft in zijn verslag dat hij van zijn werkbezoek van 26 januari heeft gemaakt: “Inmiddels is er wat sneeuw (1-5 cm dik) gevallen dat gedurende de afgelopen week het gras bedekt heeft. […] Op dit moment treedt de dooi weer in en de sneeuw zal binnen 1-2 dagen weer verdwenen zijn.”
Hij verklaart hiermee dat de Oostvaardersplassen tijdens zijn werkbezoek op 26 januari nog met een sneeuwlaag bedekt was. Dit betekent dus dat ook op de dag ervoor, toen er 252 edelherten zijn afgeschoten, er in de Oostvaardersplassen sneeuw lag.

Het is niet verboden om tijdens dit soort weersomstandigheden te jagen (daarover beslissen de provincies), maar het is wel discutabel te noemen om in een gebied waar voedsel erg schaars is, het foerageren van de dieren door afschotactiviteiten te verstoren op het moment dat hun voedsel bedekt is onder een laag sneeuw. Niet alleen de bejaagde edelherten worden bij het zoeken naar voedsel door deze afschotsactiviteiten ernstig gestoord, maar ook de andere aanwezige dieren, zoals de heckrunderen en konikpaarden. Ongeveer 40% van de heckrunderen zat toen al op BCS 2, met andere woorden die waren al erg mager.

 

De winterse weersomstandigheden kunnen er toe bijgedragen hebben dat het afschot is vergemakkelijkt, maar dan nog is het afschieten van 252 edelherten door slechts 4 schutters op 1 dag wel extreem te noemen.
Stel dat de schutters een werkdag van 8 uur hadden en ook al die tijd met het afschot actief waren, dan betekent dit dat elke schutter gemiddeld om de 7 en een halve minuut een edelhert heeft geschoten. Let wel: dit is een gemiddelde, dat betekent dus dat er ook regelmatig veel kortere tijden tussen het afschieten van de dieren heeft gezeten. Het is daaom dan ook zo goed als onmogelijk dat dit op een correcte en zorgvuldige manier gebeurd kan zijn. 
In die zeven en een halve minuut moeten de faunabeheerders de dieren elke keer benaderen voordat zij kunnen aanleggen en schieten.
Het is niet zo dat wanneer de schutter een edelhert geschoten heeft meteen de volgende kan schieten, want bij elk schot zullen de andere herten in de roedel vluchten (ook onder deze weersomstandigheden) en het is onmogelijk om zorgvuldig op bewegende dieren te schieten.
Bovendien zal de schutter na elk gericht schot moeten controleren of het dier wel dodelijk getroffen is, want in de Nederlandse wet staat letterlijk: ‘Een ieder die in het wild leven dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt.’
Dit controleren zou eventueel gedaan kunnen worden door de extra medewerkers in het veld, maar dan nog kan de schutter niet verder gaan met het afschieten van andere dieren, want als blijkt dat hij het dier niet dodelijk heeft getroffen moet hij meteen in actie kunnen komen om het dier uit het lijden te verlossen. Overigens uit videobeelden die door omstanders van het afschot in de Oostvaardersplassen gemaakt zijn, is nog nooit gezien dat faunabeheerders of andere boswachters controleren of de edelherten wel dodelijk getroffen zijn. Wel zijn er beelden te zien waarbij aangeschoten edelherten creperend van de pijn nog een tijd lang op de grond lagen te spartelen.

 

De weersomstandigheden kunnen er toe bij hebben gedragen dat op deze dagen meer edelherten zijn geschoten dan normaal, maar kunnen niet verklaren dat er op één dag extreem veel edelherten zijn geschoten, zoals op 25 januari 2019 toen er maar liefst 252 edelherten zijn afgeschoten.
Hoe dit gegaan is blijft voorlopig een raadsel, maar dat dit niet zorgvuldig en correct is gebeurd en dat men de jachtregels heeft overtreden is wel zo goed als zeker.


In de provinciale Statenvergadering van 15 mei 2019 heeft de Partij van de Dieren hierover vragen gesteld aan gedeputeerde Harold Hofstra. Bekijk hier de video.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten