jachtmisstanden oostvaardersplassen
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

Bladschot edelherten Oostvaardersplassen


Edelherten lijden omdat ten koste wat het kost de afschotaantallen gehaald moeten worden 

 

10-3-2019:

Verontruste dierenliefhebbers hebben veel door henzelf gemaakte videobeelden van het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen op internet geplaatst. Wat opvalt is dat de aangeschoten edelherten nog een stukje wegrennen en dan spartelend van de pijn op de grond blijven liggen. Zelden (of eigenlijk nooit) gebeurt het dat afschot voor dieren pijnloos is en ze op slag dood zijn. Op beelden is te zien dat er nu ook in kuddes wordt geschoten en dat er ook tussen het riet wordt geschoten. Over deze zaken gaat dit artikel.


Pijn lijden
Wanneer een dier (of mens) ergens in het lichaam iets voelt, gaat er eerst een signaal van de plek waar het gebeurt naar je hersenen. Je hersenen geven een betekenis aan het signaal dat binnenkomt en beslissen of het dier daadwerkelijk pijn voelt of niet. Het hele signaal tot aan de hersenen is dus nog geen pijn. In feite wordt de pijn pas gevoeld als de hersenen het signaal uitleggen. Pijn wordt dus gevoeld in het brein!
Om een dier pijnloos te doden zouden de hersenen uitgeschakeld moeten worden door bijvoorbeeld door de hersenen te schieten, maar dit doet men zo goed als nooit. De reden dat men dit niet doet is dat edelherten erg beweeglijk zijn met hun kop en daardoor de kans dat men het dier goed en dodelijk raakt uiterst klein is. Daarom schiet men meestal onder het schouderblad, het zogeheten bladschot. Een bladschot is vrijwel altijd dodelijk, maar helaas is het dier niet direct dood en het is ook niet pijnloos.

Een dier voelt pas geen pijn meer wanneer de hersenen niet meer werken, wanneer de hersenen geen zuurstof meer krijgen zullen zij afsterven. Bij een bladschot is de grootste kans dat de longen worden geraakt en een kleinere kans dat het hart wordt getroffen. In beide gevallen wordt de zuurstoftoevoer naar de hersenen beëindigd. Wanneer het hart wordt getroffen stopt het zuurstoftransport vrijwel direct en krijgen de hersenen geen zuurstof meer. Wanneer de longen worden getroffen kan het iets langer duren dat de toevoer van zuurstof naar de hersenen stopt, want dan zit er nog zuurstof in het bloed dat nog door het hart rondgepompt kan worden. Het dier is dan nog niet gelijk dood, voelt nog pijn en lijdt na het schot dus nog een tijdje.
Wanneer een schutter van Staatsbosbeheer een edelhert niet goed treft, meer ergens anders dan het hart en de longen, dan duurt het lijden nog langer.


In geen enkele video op internet is te zien dat schutters na het schot controleren of het dier nog lijdt.
Terwijl in de Nederlandse wet letterlijk staat: “Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt”.
Schutters van Staatsbosbeheer voorkomen dus niet dat de door hen aangeschoten dieren onnodig lang lijden, zij gaan niet direct naar de aangeschoten dieren toe om te controleren of ze werkelijk al dood zijn en helpen deze dieren dus niet uit hun onnodig lang lijden wanneer zij nog leven. Daarmee overtreden de schutters zo’n beetje bij elk schot de Nederlandse wet.


Ten koste wat het kost moeten de afschotaantallen gehaald worden
N.a.v. het rapport van Geel heeft provincie Flevoland besloten dat er 1830 edelherten moeten worden afgeschoten. Dit afschot is begonnen op 10 december 2018 en dit afschotseizoen gaat door tot eind maart 2019.
In de eerste maand (tot 8 januari) zijn er slechts 134 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten, waarvan 97 dieren in de maand december, dit was veel te weinig om het uiteindelijke streefdoel van 1830 te kunnen halen. Daarom werd het aantal schutters in de Oostvaardersplassen verdubbeld. In januari werden er vervolgens 825 edelherten geschoten en in februari 432. In totaal zijn er tot en met februari 1354 dieren geschoten.
Hoe kan het dat er in februari verhoudingsgewijs 6 keer zoveel edelherten zijn geschoten dan in de periode daarvoor, terwijl het aantal schutters slechts vertweevoudigd is? Dat er in februari minder dieren geschoten zijn komt vooral omdat er toen ook minder dieren waren, waardoor het moeilijker is geworden om dieren in goede positie te treffen.
Volgens Staatsbosbeheer komt dit doordat door de lagere temperaturen de dieren beter te benaderen zijn voor afschot. Maar dit argument is nogal twijfelachtig te noemen.
Als men in hetzelfde tempo als in december met het afschot door zou zijn gegaan, dan zou er op 1 april in de verste verte nog niet eens 1/3 van de doelstelling worden gehaald. Waarschijnlijk is Staatsbosbeheer door de provincie Flevoland onder druk gezet om het afschot ten koste wat het kost te verhogen. Deze doelstelling zal niet gehaald kunnen worden door alleen het aantal schutters in de Oostvaardersplassen te verdubbelen. Men heeft daarom dus besloten de manier van afschot te veranderen.


Bij aanvang van het afschot beweerde men nog dat men alleen op solitaire edelherten zo gaan schieten, omdat wanneer men op dieren in de kudde zou gaan schieten het gevaar bestaat dat men andere dieren zal verwonden of verstoren. In de videobeelden die na 8 januari zijn genomen ziet men dat men nu wel in kuddes schiet en zelfs vanaf het dak van een tractor die tussen het riet staat schiet, iets dat volgens de regels niet zou mogen omdat men zo ook de kwetsbare vogels in het natura 2000 (vogel)gebied verstoort. Nu gaat men alle grenzen te buiten en neemt men alle risico’s om ten koste wat het kost de doelstelling te halen. Dat dit ten koste van het dierenwelzijn gaat interesseert de beleidsmakers blijkbaar totaal niets, want het doel heiligt alle middelen.

 

Gerelateerde artikelen:Steun ons met een financiële bijdrage;

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten