massale vissterfte
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

Massale vissterfte Oostvaardersplassen

Massale vissterfte in de Oostvaardersplassen


Geplaatst op 31 juli 2019


Warm water kan minder zuurstof opnemen dan koel water
De afgelopen week heeft er een massale vissterfte plaatsgevonden in de Oostvaardersplassen als gevolg van zuurstofgebrek.
Door het warme weer zijn de watertemperaturen hoog opgelopen. Warm water kan minder gassen opnemen dan koel water, dus ook minder zuurstof.
Door de warmte is er ook veel algengroei ontstaan, deze algen produceren overdag wel extra zuurstof, maar omdat warm water minder zuurstof kan bevatten, verdwijnt deze zuurstof ook zo weer uit het water. Planten, dus ook algen, produceren alleen zuurstof bij licht, ’s nacht wordt er geen zuurstof geproduceerd, maar deze algen gebruiken dan zelf wel zuurstof, met als gevolg dat het weinige zuurstof dat het water nog bevat door de vele algen opgebruikt wordt.
Er zal in de Oostvaardersplassen (nog) geen sprake zijn van blauwalgen.


Waterpeil
De kleibodem is mede er oorzaak van dat het water in de Oostvaardersplassen zo extreem is opgewarmd. De kleibodem werkt als een hete steen.
Ook het waterpeil speelt een belangrijke rol bij de opwarming van het water. Ondiep water warmt veel sneller op dan diep water. Bij warm weer komt zuurstofgebrek in diepere wateren daarom ook maar zelden voor. Hetzelfde geld voor giftige blauwalgen.
Het verlagen van het waterpeil in de Oostvaardersplassen, in verband met de moeras-reset, kan daarom ook een belangrijke oorzaak zijn geweest voor de massale vissterfte in de Oostvaardersplassen.
Volgens een woordvoerder van provincie Flevoland is er vorige week wel water ingelaten vanuit het Markermeer, maar dit heeft de massale vissterfte niet kunnen voorkomen.


Dode vissen worden niet opgeruimd
De provincie Flevoland beweert dat de dode vissen niet opgeruimd kunnen worden omdat ze op moeilijk bereikbare plekken zouden liggen. Ook geven ze al reden dat het slecht is voor de waterkwaliteit, omdat de resten zich verspreiden in het water (net alsof de waterkwaliteit nu wel goed is).
De werkelijke redenen dat de vissen niet opgeruimd worden is waarschijnlijk het kostenplaatje, wanneer het echt zo zou zijn dat vissen op moeilijk bereikbare plekken niet opgeruimd kunnen worden, dan zou men in ieder geval de vissen kunnen opruimen die wel op bereikbare plekken liggen. Maar ook dit lijken ze niet te gaan doen.
De gedachtegang bij Staatsbosbeheer is nog steeds dat men de natuur in de Oostvaardersplassen zoveel mogelijk zijn gang moet laten gaan, dus zo weinig mogelijk ingrijpen. Deze massale vissterfte zullen zij wel beschouwen als een natuurlijk proces, net zoals in het verleden in de Oostvaardersplassen de grote grazers massaal stierven van de honger, dat zij ook normaal vonden.
Formeel is de provincie Flevoland verantwoordelijk voor het beleid in de Oostvaardersplassen en Staatsbosbeheer moet dit uitvoeren, maar in praktijk blijkt dat het nog steeds Staatsbosbeheer is die daar de scepter zwaait en de regels bepaalt.


De mogelijke ernstige gevolgen van het niet opruimen van dode vissen
Een deel van de vissen zal opgegeten worden door kadavereters, maar het grootste gedeelte zal vergaan. Bij het verrottingsproces van kadavers wordt zuurstof gebruikt, deze zal uit het water onttrokken worden, waar door de warmte al zo weinig zuurstof aanwezig is. De gevolgen voor het niet opruimen van de dode vissen zijn dus erg nadelig voor het zuurstofgehalte in het water, waardoor er nog meer waterdieren kunnen sterven.
Deze dode rottende vissen zorgen ook voor dat er meer voedingsstoffen vrijkomen, deze voedingsstoffen zijn weer voeding voor de algen en bevorderen zo de algengroei. Met als gevolg dat deze algen 's nachts nog meer zuurstof uit het water onttrekken, waardoor er nog veel meer vissen zullen sterven door zuurstofgebrek.
Maar het niet opruimen van de vele kadavers kan nog andere ernstiger gevolgen hebben, dit zorgt voor een verhoogde kans op het uitbreken van botulisme.


Botulisme is een vergiftiging door botulinetoxine, een neurotoxisch gif, dat door de bacterie Clostridium botulinum wordt geproduceerd. Hieraan sterven niet alleen vissen maar ook watervogels.
De bacterie Clostridium botulinum gedijt goed in eiwitrijk en zuurstofarm water, en in water dat warmer is dan 20 graden.
De rottende vissen zorgen ervoor dat er extra eiwitten in het water komen. Aangezien het water in de Oostvaardersplassen al ver boven de 20 graden zijn, zorgen de extra eiwitten van de kadavers voor ideale omstandigheden voor de uitbraak van botulisme. Hierdoor zullen naast de vissen ook veel watervogels sterven. Het niet opruimen van de dode vissen is dan ook onverantwoordelijk.
Men kan hieruit concluderen dat er nog steeds geen einde is gekomen aan het wanbeleid in de Oostvaardersplassen.

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten