nieuwe aanwas
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Deze website stopt er mee!

Maar de strijd voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen gaat gewoon door!
Binnenkort eindigt de hosting voor de website, deze kan verlengt worden, de kosten daarvoor bedragen €128,72.
De website trekt niet meer zoveel bezoeker als enkele jaren geleden, op het moment nog geen 300 per maand, voor dit kleine aantal bezoeker zijn de kosten naar mijn mening te hoog om de website aan te houden.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan zonder deze website.
De artikelen die op de website staan sla ik op, misschien dat ze ooit nog ergens te gebruiken zijn.

Alle teksten en afbeeldingen blijven mijn eigendom, zij mogen daarom niet zonder mijn toestemming gebruikt worden (dit vooral om misbruik te voorkomen).

Deel dit artikel op:

Veulens konikpaarden Oostvaardersplassen

Veel nieuwe aanwas van veulens en kalveren in de Oostvaardersplassen, het verwijderen en afschieten van grazers heeft zo weinig zin.


Geplaatst op 21 augustus 1019


Na het uitkomen van het rapport van de Commissie van Geel heeft de provincie Flevoland in 2018 besloten dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen drastisch terug gebracht moet worden.
In de winter van 2018-2019 heeft Staatsbosbeheer daarom 1745 edelherten afschoten van de 1830 dat de bedoeling was.
In maart zijn er 29 konikpaarden verhuisd naar Spanje en vandaag de de laatste groep van 50 konikpaarden, van de ca. 150 konikpaarden die in de vangkralen stonden, op transport naar Wit-Rusland gegaan.
In de populatie heckrunderen wordt niet ingegrepen, omdat het aantal heckrunderen in de Oostvaarderplassen niet erg groot is.

Staatsbosbeheer en de provincie hebben hiermee het probleem van voedseltekorten voor de komende winters wel opgelost zou je denken, maar helaas is dit niet zo.


Wanneer je dit jaar in de Oostvaardersplassen bent geweest, dan heb je kunnen constateren dat er dit jaar weer veel veulentjes in de Oostvaardersplassen zijn geboren, ook de edelherten en heckrunderen hebben zich voortgeplant. Voor het aantal grote grazers die zijn afgeschoten of verhuisd, zijn er al weer een aantal jonge dieren in de plaats gekomen. Wanneer men niets doet ontstaat er na enkele jaren weer een overpopulatie aan grote grazers, die meer voedsel nodig hebben dan de Oostvaardersplassen de dieren kunnen bieden.


In 2015 is er in Luxemburg een tijdelijk verbod ingegaan om op vossen te jagen, het verbod werd de jaren daarop telkens met een jaar verlengd. Tegenstanders, waaronder jagers, voorspelden dat er een vossenplaag zou ontstaan, zij verwachten zelfs een verdrievoudiging van de vossenpopulatie.
De tegenstanders op het verbod van de vossenjacht hadden ongelijk, want na 4 jaar bleek er geen toename te zijn van het aantal vossen in Luxemburg, zodat men heeft besloten het jachtverbod in stand te houden.
Uit een Brits onderzoek dat in 2006 is gepubliceerd blijkt dat bejaging weinig invloed heeft op de populatiegrote van de vos. De conclusie die men hier uit kan trekken is dat wanneer er in een populatie veel dieren worden geschoten, deze populatie zich snel hersteld door meer jongen voort te brengen.


Eeuwenlang is het de gewoonte geweest om populaties van wilde dieren te beheren door middel van jacht, maar dit blijkt dus niet effectief te zijn. Het is dus tijd voor verandering, er zal op een andere manier aan populatiebeheer gedaan moeten worden en het kan ook op een andere en betere methode.


In diverse landen vormen zwerfhonden een probleem, men probeerde dit probleem op te lossen door dieren weg te vangen of te doden. Maar hiermee werd het probleem nooit opgelost, de zwerfhondenpopulaties groeiden net zo snel weer aan.
In verschillende steden startte men projecten met het onvruchtbaar maken van zoveel mogelijk zwerfhonden, en dat blijk te werken. In gebieden waar zwerfhonden onvruchtbaar worden gemaakt, zijn de populaties kleiner geworden. Uit de praktijk blijkt dus dat afschot weinig invloed heeft op de grote van de populatie en het onvruchtbaar maken van dieren op termijn wel succesvol blijkt te zijn.


In verschillende landen heeft men goede ervaringen met het beheren van (wilde) paarden met het anticonceptiemiddel PZP. Ook de populatie olifanten in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark worden behandeld met het anticonceptiemiddel PZP.
Het voordeel van het middel PZP is dat er geen schadelijke resten via de bodem in het oppervlaktewater terecht komen, het heeft dus geen invloed op andere dieren en het milieu.
Het is dan ook heel vreemd dat men nog niet is begonnen om de konikpaarden in de Oostvaardersplassen te behandelen met dit middel, terwijl men in diverse landen met dit vaccin al goede ervaringen heeft. Als men vorig jaar direct was gestart met het toedienen van dit middel (d.m.v. darts), dan waren er dit jaar veel minder veulens geboren en zou de populatie na verloop van tijd op een natuurlijke manier (sterfte door ouderdom) gekrompen zijn. Men kan niet door blijven gaan met het verhuizen van konikpaarden naar andere natuurgebieden, want op een gegeven moment raken de andere natuurgebieden ook vol. Hetzelfde probleem had men in het verleden in het Krugerpark met olifanten, toen konden de natuurparken in de regio ook geen olifanten meer herbergen, vandaar dat men daar overgegaan is met het toedienen van het anticonceptievaccin.


Vorig jaar heeft men professor Tom Stout, die werkzaam is bij de universiteit van Utrecht en Pretoria (Zuid-Afrika), verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Tom Stout staat daar positief tegenover en had al met het onderzoek willen beginnen. Maar de opdrachtgever, de provincie Flevoland, en de werkgever van professor Stout, de universiteit Utrecht, kunnen het nog niet eens worden over de offerte.
Dat is erg jammer, want nu kan er sowieso nog niet gestart worden met anticonceptie bij de edelherten. Voor je het weet zijn we halverwege september en begint de bronst bij de edelherten en zullen er in het volgend voorjaar weer veel hertenkalveren worden geboren, terwijl dit misschien voorkomen had kunnen worden door een groot deel van de hinden anticonceptie toe dienen.
Vaak lijkt het er op dat de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer de problematiek in de Oostvaardersplassen niet zo serieus nemen, maar alleen maar voor de bühne halfslachtige maatregelen nemen, om zo de gemoederen bij bezorgde dierenliefhebbers te sussen.


Deze artikelen vind je vast ook wel interessant:© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten