Paard-in-Nood
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Deze website stopt er mee!

Maar de strijd voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen gaat gewoon door!
Binnenkort eindigt de hosting voor de website, deze kan verlengt worden, de kosten daarvoor bedragen €128,72.
De website trekt niet meer zoveel bezoeker als enkele jaren geleden, op het moment nog geen 300 per maand, voor dit kleine aantal bezoeker zijn de kosten naar mijn mening te hoog om de website aan te houden.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan zonder deze website.
De artikelen die op de website staan sla ik op, misschien dat ze ooit nog ergens te gebruiken zijn.

Alle teksten en afbeeldingen blijven mijn eigendom, zij mogen daarom niet zonder mijn toestemming gebruikt worden (dit vooral om misbruik te voorkomen).

Deel dit artikel op:

Konikpaarden  Oostvaardersplassen Spanje

Konikpaarden uit de Oostvaardersplassen worden nu verzorgt in een Spaanse paardenopvang

Geplaatst op: 20-9-2019


Vorige maand bleek dat veel konikpaarden in het Spaanse natuurgebied Atapuerca, die oorspronkelijk uit de Oostvaardersplassen komen, broodmager waren. Uit medisch onderzoek bleek dat deze konikpaarden een sterk verhoogde LDH (Lactaatdehydrogenase) gehalte hadden en dat de dieren waren geïnfecteerd met de Strongylus-parasieten.
De Spaanse parkeigenaar Eduardo Cerdá kan deze konikpaarden niet de zorg bieden die de dieren nodig hebben. De konikpaarden die het er slechts aan toe zijn, 17 merries met hun zogende veulens en 2 hengsten, worden nu in het zuiden van Spanje opgevangen door Stichting Paard in Nood dat beheerd wordt door de Nederlandse Laura Hoitsema. De 2 konikhengsten zijn gecastreerd.


Staatsbosbeheer laat weten dat zij het er niet mee eens zijn dat de dieren zijn verplaatst en verzorgd worden, dit was niet wat zij voor ogen hadden. Volgens Staatsbosbeheer zouden de dieren een semi wild leven moeten blijven leiden. Volgens Staatsbosbeheer kun je niet spreken van natuur of een wild leven als de konikpaarden zijn gecastreerd en in een gebied van 7 hectare leven. Ook vindt Staatsbosbeheer het belangrijk dat de paarden in familieverband zouden blijven leven. Staatbosbeheer beweert dat het verplaatsen van de konikpaarden niet bevorderlijk is voor hun gezondheid, terwijl de dieren nu naar een gebied gaan waar ze de zorg krijgen die ze nog nooit in hun leven hebben gehad. De dieren krijgen nu in ieder geval meer zorg dan dat Staatsbosbeheer ooit aan de grote grazers heeft gegeven.


Staatsbosbeheer heeft dus nog steeds het denkbeeld dat konikpaarden in het wild moeten leven, ondanks dat het beleid in de Oostvaardersplassen in opdracht van de provincie Flevoland drastisch is gewijzigd, zijn de denkbeelden over het in het wild leven van grote grazers bij Staatsbosbeheer niet veranderd. Uit diverse gesprekken die ik met boswachters in de Oostvaardersplassen heb gehad, lieten de boswachters wel doorschemeren dat zij het jammer vonden dat het oude beleid waarbij de zogenaamde natuurlijke processen leidend zijn er niet meer is. D.w.z. dat zij niet willen ingrijpen maar liever de dieren dood laten gaan van de honger.
Ook nu de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Spanje verhuisd zijn ziet Staatsbosbeheer ze liever doodgaan dan dat de dieren goede zorg krijgen, want de broodmagere konikpaarden in Spanje waren er zo slecht aan toe dat zij het de komende winter zeker niet overleefd zouden hebben.
Opvallend is ook dat Staatsbosbeheer hier bij de konikpaarden spreekt over familieverbanden, terwijl er bij het massale afschot van de edelherten totaal niet gelet wordt op de roedel- of familieverbanden, in de Oostvaardersplassen worden edelherten letterlijk uit de roedels geknald.
Bovendien wanneer, zoals in het verleden, elke winter een groot deel van de grote grazers sterven van de honger, tast dat de familiestructuren bij alle dieren aan. Een deel van je familie onder je ogen zien sterven heeft ook bij dieren invloed op het dierenwelzijn.


In het contract dat Staatsbosbeheer afgesloten heeft met de Spaanse eigenaar van het natuurgebied staat dat de nieuwe eigenaar 1.000 euro boete moet betalen per paard wanneer deze zich niet aan de afspraken houdt. Het zal hier dus gaan om een totale boete van 19.000 euro die Eduardo Cerdá, de beheerder van het Spaanse reservaat, aan Staatsbosbeheer zou moeten betalen. Staatsbosbeheer gaat zich hierover nog beraden.


Wat hieraan vooraf ging

Op 15 maart 2019 zijn er 29 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen op transport gegaan naar het natuurgebied Atapuerca, nabij de plaats Burgos in het noorden van Spanje. De 18 merries en 11 hengsten zijn de volgde dag in Spanje aangekomen. Vooraf werd aan de eigenaar van het Spaanse natuurgebied verteld dat er enkele merries drachtig zouden zijn. Achteraf bleek dat in plaats van enkele bijna alle merries al drachtig waren voordat zij op transport gingen. Staatsbosbeheer heeft de nieuwe eigenaar dus niet goed voorgelicht maar misleid, waardoor de Eduardo Cerdá nu met veel meer konikpaarden opgescheept zit dan hij had voorzien. Met meer dieren dan hij kan verzorgen.
Bovendien beviel de eerste merrie al binnen 2 weken na aankomst van een veulen, hierbij zijn de Europese transportregels voor drachtige dieren overtreden. In de Europese wet staat namelijk dat drachtige dieren niet getransporteerd mogen worden als de draagtijd voor 90% of meer gevorderd is. De draagtijd bij de hoogdrachtige merrie die het eerste veulentje in Spanje wierp was al meer dan 95% volbracht.


Staatsbosbeheer heeft bewust gekozen om geen konikpaarden bij particulieren onder te brengen, omdat zij dan niet in het wild kunnen leven, want Staatbosbeheer is er nog steeds van overtuigd dat gedomesticeerde dieren, want feitelijk zijn konikpaarden niets anders dan dieren die door selectieve fok door mensen zijn gecreëerd, zonder zorg in het wild kunnen leven.
Staatsbosbeheer heeft daarom verschillende natuurgebieden laten onderzoeken of deze volgens hun geschikt zouden zijn om konikpaarden uit de Oostvaardersplassen heen te brengen.
Daarvoor hebben een dierenarts en een ecoloog (beiden betrokken bij St. FREE Nature) van 18 tot 20 februari 2019 een bezoek gebracht aan het Spaanse natuurgebied Atapuerca Paleolitico Vito van Eduardo Cerdá.
In het rapport dat zij hiervan maakten schreven zij dat zij in mei 2017 ook al in dit gebied waren geweest en dat dieren toen erg mager waren, dat de meeste dieren een slechte conditiescore van 1 en 2 hadden (op de schaal van 1 tot 5).
Dit jaar waren zij dus 3 maanden vroeger in het seizoen in dat gebied. In februari dit jaar hadden de koniks een gemiddelde conditiescore van slechts 2,3 BCS, dus ook al geen al te beste conditie en aangezien er in die tijd van het jaar nog niets groeit in Spanje mag men er van uitgaan dat de conditie van de konikpaarden de eerste maanden daarna alleen maar verder zou verslechteren totdat de plantengroei weer op gang komt. Volgens de ecoloog en dierenarts hadden de konikpaarden ook een doffe vacht, dat is ook al geen goed teken.
In het rapport wordt ook beschreven dat het bijvoeren in Spanje een kostbare aangelegenheid is, hiermee geven de dierenarts en de ecoloog al aan dat het voor de eigenaar bijna niet op te brengen is voldoende voer voor de dieren te kopen.


Ondanks dat in dit rapport de slechte situatie van het gebied wordt beschreven, wordt er wel geadviseerd om de konikpaarden pas eind mei naar dit gebied te verplaatsen. Dit geeft al het vermoeden dat men bij voorbaat al had besloten de dieren naar dit gebied te brengen, ongeacht hoe de situatie in dat gebied zou zijn.
Ook staat er in het rapport dat het aangeboden voedsel problemen kan geven, omdat de kwaliteit en vorm van het voedsel anders is dan de Nederlandse konikpaarden gewend zijn. Daarbij wordt vermeld dat er een risico is op sterfte en problemen bij zogende merries, dit geeft al het vermoeden dat men op de hoogte was dat veel konikpaarden drachtig waren.


Ondanks dat Staatsbosbeheer goed op de hoogte was van de slechte omstandigheden in het natuurgebied in Spanje, heeft Staatsbosbeheer willens en wetens toch de konikpaarden naar dit gebied getransporteerd, daarbij hebben zij zelfs het advies van de dierenarts en ecoloog genegeerd, die adviseerden om de paarden pas eind mei daar heen te brengen, in plaats daarvan zijn de dieren al in maart daar gedumpt.
Staatsbosbeheer heeft bij het overplaatsen van de konikpaarden van de Oostvaardersplassen naar Spanje willens en wetens totaal geen rekening gehouden met de gezondheid en het welzijn van de paarden. Daarbij hebben zij onder het toeziend oog van de NVWA ook nog de Europese wet op het transporteren van drachtige dieren overtreden.
Zelfs nu bekend is dat de konikpaarden in Spanje zo ernstig ziek en broodmager zijn dat de dieren de komende winter het hoogstwaarschijnlijk zonder goede verzorging niet zullen overleven, wil Staatsbosbeheer zich nog beraden of de nieuwe Spaanse eigenaar (die in tegenstelling tot Staatbosbeheer de konikpaarden wel goede zorg wil bieden) de boete van 1000 euro per paard moet betalen omdat hij aan contractbreuk zou hebben gedaan.


Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing is in Nederland strafbaar, evenals in andere Europese landen. Maar Staatsbosbeheer maakt zich hieraan regelmatig schuldig en probeert zelfs regelmatig te verhinderen dat mensen zorg aan dieren bieden.
Het wordt hoognodig tijd dat er Kamervragen gesteld worden over het handelen van Staatsbosbeheer en dat men er eens over na moet gaan denken of het niet beter is om de bevoegdheden die Staatsbosbeheer heeft eens drastisch te gaan beperken. Want het is een grote schande hoe Staatsbosbeheer in Nederland de natuurgebieden beheert en omgaat met de dieren die daar in leven.


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten