Populatiebeheer
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

Corridor Oostvaardersplassen naar Horsterwold


Uitbreiding Oostvaardersplassen voorkomt geen hongerdood als men niet aan populatiebeheer doet.


De Stentor heeft maandag 25 februari 2019 een poll op internet geplaatst met de vraag hoe de populatie edelherten in de Oostvaardersplassen gereguleerd zouden moeten worden.
Na 2 dagen is de stand dat ruim 70% vindt dat dit moet gebeuren d.m.v. anticonceptie (de pil). Slechts 20% vindt dat dit moet gebeuren door middel van afschot, 8% vindt dat men de natuur zijn gang moet laten gaan.


Opvallend is dat uit een enquête van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) ongeveer twee keer zoveel mensen voor afschot van edelherten kiezen (39%).
De Raad van Dierenaangelegenheden profileert zich als onafhankelijke adviserende commissie, maar is alles behalve onafhankelijk te noemen. De voorzitter van de RDA is Jan Staman. Deze zogenaamde onafhankelijke Jan Staman is ook penningmeester van de Stichting Natuurlijke Processen waar Frans Vera weer het opperhoofd van is. Frans Vera is de aanstichter van al het dierenleed in de Oostvaardersplassen.
Van onafhankelijkheid is dus in de verste verte geen sprake.


Het rewildingclubje, waar de Stichting Natuurlijke processen ook onder hoort, is voor een verbinding via het Horsterwold naar de Veluwe, iets dat praktisch onmogelijk is, want hoe moeten de grote grazers de randmeren oversteken? In zijn enquête heeft de zogenaamde onafhankelijk RDA ook de vraag gesteld of men beter voor een verbinding naar de Veluwe kan kiezen i.p.v. afschot om sterfte te voorkomen.
De uitslag volgens de RDA is dat 38% voorstander van een verbindingszone is en 19% tegen (de rest heeft geen mening hierover).
Vanzelfsprekend kiezen dan veel mensen voor een verbindingszone, omdat veel (onwetende) mensen denken dat dit een diervriendelijker methode is dan afschot. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de

desastreuze gevolgen op langere termijn.
Veel mensen denken dat met het vergroten van het gebied d.m.v. verbindingszones naar andere natuurgebieden voorkomen kan worden dat grote grazers omkomen van de honger, want dit is hun wijs gemaakt door de rewilders die zo hun gebieden (en hun macht) kunnen vergroten. De propagandamachine van deze rewilders heeft veel mensen beïnvloed.


Hoe mooi deze verhalen van de rewilders ook mogen klinken, in de praktijk gaat dit nooit werken.
Volgens de commissie van Geel zou de ecologische draagkracht van de Oostvaarderplassen ongeveer 1100 grote grazers zijn. Dit aantal is volgens mij al veel teveel  voor dit gebied. Wanneer men het aantal grote grazers per vierkante kilometer zou vergelijken met ander grote nationale parken waar wel sprake is van een natuurlijk evenwicht, dan zou men in de Oostvaardersplassen op een aantal tussen de 300 tot 400 grazers uitkomen, dan zijn de foeragerende ganzen daarbij nog niet meegerekend.


Maar stel voor het gemak dat de draagkracht 1100 grote grazers zouden zijn en men zou het oppervlakte van het gebied ongeveer 2 keer zo groot maken door het te verbinden met het Horsterwold. De draagkracht zou dan 2200 grote grazers zijn.
Wanneer men niet aan enige vorm van populatiebeheer doet, dan zou het aantal dieren elk jaar met 40% toenemen.
Dus na 1 jaar zouden er al ongeveer 1540 grote grazers zijn. Telt men bij die 1540 nog eens 40% erbij, dan komt men al op 2156 dieren. Dus na 2 jaar heeft men al bijna de draagkracht bereikt. Na 3 jaar heeft men al ruim 3000 grote grazers in een gebied waar er maximaal 2200 zouden kunnen leven. Dat zou dus betekenen dat ongeveer 25% van de dieren zou verhongeren.

Hongerdood komt als enige selectiedruk bij grote grazers nergens in de wereld voor, zeker niet in de mate zoals in de Oostvaardersplassen. Dat hongerdood zoals in de Oostvaardersplassen tot de normale natuurlijke processen behoort is dan ook niets meer dan een propagandapraatje van rewilders, die zo hun barbaarse mislukte experiment goed proberen te praten.


Omdat in de Oostvaardersplassen geen grote predatoren zoals wolven leven die de populatiegrote op een natuurlijke manier kunnen reguleren, zal de mens dat moeten doen. Het omheinde gebied de Oostvaardersplassen is trouwens ook veel te klein voor een natuurlijke populatie wolven, zelfs als de oppervlakte van het gebied vervijfvoudig zou worden is het daarvoor nog te klein.
De meest diervriendelijke methode om de populatie van de grote grazers in stand te houden is niet de traditionele jacht (dit zorgt voor veel onrust en stress), maar populatiebeheer door middel van anticonceptie, waar dus een groot deel van de Nederlanders voorstander voor zijn!
Anticonceptie wordt wereldwijd al in veel natuurparken met succes toegepast, welk soort anticonceptie het meest geschikt is voor de Oostvaardersplassen wordt nu door Tom Stout onderzocht. Het PZP-vaccin zou een middel kunnen zijn dat in de Oostvaardersplassen toepasbaar is.


N.B. een populatiegroei van 40% is een gemiddelde, afhankelijk van omstandigheden (zoals het weer) kan de groei verschillen. Maar zelfs als de populatie maar half zo snel zal groeien, dan komt er een tijd dat er teveel grote grazers in het gebied komen dan het gebied aan kan, alleen duurt het dan langer.


Meer interessante artikelen:


© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten