Onderzoek afschot
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:

Leonie Vestering Partij voor de Dieren Oostvaardersplassen

Video: Motie onderzoek naar wijze en methode afschot edelherten


Woensdag 29 mei 2019 heeft de Partij voor de Dieren Flevoland een motie ingediend, waarbij zij het college opdroegen een onderzoekscommissie in te stellen naar de wijze en methode hoe het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen de afgelopen winter heeft plaatsgevonden.


Terecht zijn er vele vragen waarop dit is gebeurd, zo heeft een dierenarts in zijn verslag al eens geschreven dat de edelherten ‘ad random’ worden geschoten en er geen rekening gehouden is met de sociale structuren binnen de groep. Dat er bij deze massale afschot geen rekening gehouden kon worden met sociale structuren in de groep, heb ik enkele dagen voordat het afschot begon al geschreven in dit artikel 

Zo zijn er op 1 dag door slechts 4 faunabeheerders maar liefst 252 edelherten geschoten, terwijl vooraf het streven was zo’n 20 dieren per dag te schieten. Het is zo goed als onmogelijk dat dit op een zorgvuldige manier is gebeurd (lees hierover in dit artikel) Opvallend is dat gedeputeerde Harold Hofstra telkens maar weer zegt dat hij geen signalen heeft ontvangen dat er onrechtmatigheden zijn geconstateerd, daarmee negeert hij de vele beelden die op sociale media te zien zijn en die hem zelfs meerdere keren toegezonden zijn. Hij gaat alleen af op de berichten die hij van de Omgevingsdienst en de expertgroep krijgt, maar deze controleren maar zelden en waren er zeker niet bij op de dag dat er zo massaal op edelherten is geschoten.


Ondanks diverse sterke argumenten van verschillende Statenleden om deze motie te steunen, is deze toch weer weggestemd. Blijkbaar heeft de Flevolandse politiek er geen belang bij om de waarheid boven tafel te krijgen, waarbij veel onzekerheden weggenomen hadden kunnen worden. Door het discutabele verleden van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen is het vertrouwen in Staatsbosbeheer niet groot en door deze stemming is het vertrouwen in de volksvertegenwoordigers van Flevoland ook weer verder gezakt.

Stemming motie PvdD Flevoland onderzoekcommissie afschot edelherten Oostvaardersplassen

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Steun ons met een financiële bijdrage;

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten