Onderzoek afschot
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN ERNSTIG WANBELEID, WAARDOOR DIEREN LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN AL DAT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN.

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Deel dit artikel op:

Leonie Vestering Partij voor de Dieren Oostvaardersplassen

Video: Motie onderzoek naar wijze en methode afschot edelherten


Woensdag 29 mei 2019 heeft de Partij voor de Dieren Flevoland een motie ingediend, waarbij zij het college opdroegen een onderzoekscommissie in te stellen naar de wijze en methode hoe het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen de afgelopen winter heeft plaatsgevonden.


Terecht zijn er vele vragen waarop dit is gebeurd, zo heeft een dierenarts in zijn verslag al eens geschreven dat de edelherten ‘ad random’ worden geschoten en er geen rekening gehouden is met de sociale structuren binnen de groep. Dat er bij deze massale afschot geen rekening gehouden kon worden met sociale structuren in de groep, heb ik enkele dagen voordat het afschot begon al geschreven in dit artikel 

Zo zijn er op 1 dag door slechts 4 faunabeheerders maar liefst 252 edelherten geschoten, terwijl vooraf het streven was zo’n 20 dieren per dag te schieten. Het is zo goed als onmogelijk dat dit op een zorgvuldige manier is gebeurd (lees hierover in dit artikel) Opvallend is dat gedeputeerde Harold Hofstra telkens maar weer zegt dat hij geen signalen heeft ontvangen dat er onrechtmatigheden zijn geconstateerd, daarmee negeert hij de vele beelden die op sociale media te zien zijn en die hem zelfs meerdere keren toegezonden zijn. Hij gaat alleen af op de berichten die hij van de Omgevingsdienst en de expertgroep krijgt, maar deze controleren maar zelden en waren er zeker niet bij op de dag dat er zo massaal op edelherten is geschoten.


Ondanks diverse sterke argumenten van verschillende Statenleden om deze motie te steunen, is deze toch weer weggestemd. Blijkbaar heeft de Flevolandse politiek er geen belang bij om de waarheid boven tafel te krijgen, waarbij veel onzekerheden weggenomen hadden kunnen worden. Door het discutabele verleden van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen is het vertrouwen in Staatsbosbeheer niet groot en door deze stemming is het vertrouwen in de volksvertegenwoordigers van Flevoland ook weer verder gezakt.

Stemming motie PvdD Flevoland onderzoekcommissie afschot edelherten Oostvaardersplassen

EN DEEL DIT OP:

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Deze website is mogelijk gemaakt door giften en donaties van bezoekers.
Zonder financiële steun kan deze website niet bestaan!
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€


ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting STAMINA zet zich op het juridisch vlak in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

© Copyright. All Rights Reserved.

ZONDER FINANCIËLE STEUN KAN DEZE SITE NIET BLIJVEN BESTAAN Als je de artikelen op de site waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage, kan dat door een bedrag op mijn bankrekening over te maken: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

GEEF VIA IDEAL
Sluiten X