Vogelstand
OVP Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen.org

NOG STEEDS IS ER SPRAKE VAN WANBELEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN, WAARDOOR DIEREN ONNODIG ERNSTIG LIJDEN.
VOOR ONZE STRIJD TEGEN DIT DIERENLEED KUNNEN WIJ WEL SUPPORT GEBRUIKEN. HELP MEE OM TE AGEREN TEGEN DIT WANBELEID 

Volg  en like Oostvaardersplassen.org op sociale media:

Mededeling: Website gaat waarschijnlijk binnenkort offline!

De hosting van deze website eindigd op 5 oktober 2020. Ik kan het verlengen, dat kost mij dan €128,72.
Ik twijfel of ik het wel ga verlengen, vorige jaren had ik wel heel veel websitebezoekers, maar dat is nu niet meer zo. Nu heb ik nog geen 250 bezoekers per maand. Dat is erg weinig. Ik zit nu met de vraag of het het nog wel waard is om voor deze kleine aantallen bezoekers de website online te houden. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
De kans is dus dat deze website na 5 oktober verdwenen is, daarmee gaan ook alle artikelen die hier staan verloren.
De strijd voor een beter dierenwelzijn moet natuurlijk gewoon door gaan, maar dan misschien zonder deze website.

Deel dit artikel op:


Vogelstand in de Oostvaardersplassen


De Oostvaardersplassen (OVP) zijn van oorsprong een vogelgebied. Vanwege de vele vogels, waaronder vele zeldzame vogels, is dit natuurgebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De OVP is niet aangewezen als natura 2000-gebied vanwege de grote grazers! Laat dat even heel duidelijk zijn.

De te hoge begrazingsdruk van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten heeft er voor gezorgd dat het gebied zo goed als kaalgevreten is. Veel struiken en plantensoorten zijn (bijna) verdwenen, alleen de niet eetbare, d.w.z. giftige planten, woekeren er in overvloed.

Dit heeft niet alleen als gevolg dat de grote grazers elk winterseizoen creperen van de honger en velen een langzame hongerdood sterven, maar dat ook andere dieren uit de Oostvaardersplassen verdwijnen. Zo zijn er ook verschillende knaagdieren, libelle- en vlindersoorten uit dit natuurgebied verdwenen. Dit alles heeft invloed gehad op de vogelstand.


Sovon houdt elk jaar landelijk een vogeltelling en heeft dat in de jaren 1997, 2002, 2007 en 2012 de broedvogels in het buitenkaadse gebied van de Oostvaardersplassen gedaan.


Eens waren de Oostvaardersplassen een waar vogelparadijs. Er leefden zelfs veel vogels die op de rode lijst staan. Hoe de aantallen broedvogels uit de rode lijst in de Oostvaardersplassen zich verhouden tot de rest van Nederland zie je in de afbeelding hieronder.

Broedvogels in de Oostvaardersplassen


In de afbeelding hieronder zijn in 2016 de vogels in het Oostvaardersbos ook meegeteld. In de jaren 1997, 2002, 2007 en 2012 zijn de vogels in het Oostvaardersbos niet meegeteld. Er is dus in 2016 in een groter gebied geteld, dat geeft een vertekend beeld. Wanneer men alleen in het gebied had geteld waar men in de voorafgaande jaren had geteld, dan waren de cijfers in 2016 waarschijnlijk aanzienlijk lager dan hieronder bij 2016 staat vermeld.

Vogeltelling Oostvaardersplassen


Steun ons met een financiële bijdrage;

Stichting STAMINA

Deze stichting zet zich op het juridisch vlak niet alleen in voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen, maar ook voor dieren in andere gebieden. Donaties zijn erg welkom:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van STAMINA. Meer info...

Bedreigde vogels Oostvaardersplassen

© Copyright Oostvaardersplassen.org. Overname van (gedeeltelijke) teksten en afbeeldingen is niet toegestaan! Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Hieronder de bedreigde vogelsoorten in de Oostvaardersplassen die op de rode lijst staan. De rode lijst wordt ingedeeld in: Ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoelig.

Ondanks dat het beleid veranderd is, is er nog steeds sprake van wanbeleid, waardoor veel dieren ernstig lijden.
Daartegen moeten wij ons verzetten, wij moeten voor het dierenwelzijn op blijven komen.
Wij hebben uw support dan ook hard nodig.

OVERSCHRIJVEN KAN OOK: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken op het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.ANDERE GOEDE DOELEN OOSTVAARDERSPLASSEN:Doneren voor VOER (en eventuele bekeuringen) kan op rekeningnummer: NL49 RABO 0150 4122 23 ten name van Dierenambulance De DierenSOS te Dordrecht. Graag vermelden 'Donatie OVP'.


Stichting Paard in Nood heeft zieke konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen komen opgevangen. Voor de (medische) zorg hebben zij geld nodig. Het rekeningnummer van deze stichting is: NL 12 INGB 000 715 0062. Meer info...


De aankopen bij de webshop 'Speld in Hooiberg' komen ten goede ter bescherming en verzorgen van dieren, vooral voor het voorkomen van dierenleed. Ga hier naar de webshop.

Zoals je kunt zien zijn bij de meeste vogels uit de rode lijst het aantal broedparen in Nederland redelijk stabiel, maar door jarenlang wanbeleid zijn veel vogels in de Oostvaardersplassen (bijna) verdwenen.


Bron: Sovon


DierDier

© Copyright. All Rights Reserved.

Zonder financiële steun van bezoekers kan deze website niet bestaan.

Sluiten